Obsługiwane formaty wymiany danych


Formaty importu

Aplikacja w zakresie importu (odczytu) wykazu punktów wspiera następujące formaty:

Aplikacja w zakresie importu (odczytu) geometrii wspiera następujące formaty:


Formaty eksportu

Aplikacja w zakresie eksportu (zapisu) wykazu punktów wspiera następujące formaty:

Aplikacja w zakresie eksportu (zapisu) geometrii wspiera następujące formaty:


Obsługiwane usługi zobrazowań rastrowych

Aplikacja pozwala na obsługę następującej klasy serwisów dostarczania danych rastrowych:

Aplikacja posiada zdefiniowane następujące usługi TMS:

Aplikacja posiada zdefiniowane następujące usługi WMS:


Obsługiwane wykazy symboli

Aplikacja posiada: