Wsparcie dla metod geodezyjnych


Obsługiwane metody pomiaru

Aplikacja pozwala na:

W zakresie pomiaru GPS możemy wybrać następujące metody pomiaru:


Obsługiwane zadania geodezyjne

Aplikacja pozwala na zdefiniowanie i wykonanie następujących obliczeń geodezyjnych:

* przy zakupionym module Transformacje

** przy zakupionym module Extra


Obsługiwane układy współrzędnych płaskich

Power GPS obsługuje poniższe układy odniesienia współrzędnych:


Obsługiwane układy współrzędnych wysokościowych

Power GPS obsługuje poniższe modele wysokościowe (geoidy):