Wsparcie dla metod geodezyjnych


Obsługiwane metody pomiaru

Aplikacja pozwala na:

W zakresie pomiaru GPS możemy wybrać następujące metody pomiaru:


Obsługiwane zadania geodezyjne

Aplikacja pozwala na zdefiniowanie i wykonanie następujących obliczeń geodezyjnych:

 1. obliczenie azymutu i odległości pomiędzy dwoma punktami
 2. wyznaczenie kąta poziomego z 3 pktów
 3. wyznaczenie kąta pionowego
 4. miary ortogonalne (wyznaczenie rzędnej i odciętej na podstawie 3 pktów)
 5. miary biegunowe (wyznaczenie odległości i kąta na podstawie 3 pktów)
 6. wysokość i podstawa trapezu (na podstawie krótszego górnego boku oraz dwóch kątów przy podstawie)
 7. pole i wysokość trójkąta (na podstawie 3 odległości lub 1 odległości i 2 kątów lub 1 kąta i 2 odległości)
 8. pole i obwód powierzchni z N punktów
 9. pole i promień okręgu z 3 punktów
 10. środek okręgu z 3 punktów
 11. objętość graniastosłupa
 12. objętość ostrosłupa - wersja z podstawą trójkąta
 13. objętość graniastosłupa - wersja z podstawą prostokąta
 14. objętość graniastosłupa
 15. objętość sześcianu
 16. objętość cylindra
 17. masy ziemne - wersja prosta, na bazie stałej wysokości
 18. punkt z przecięcia 2 odcinków
 19. wcięcie liniowe w przód
 20. wcięcie liniowe w przód (wersja radialna V1) - z offsetem do pomiarów osi obiektów radialnych
 21. wcięcie kątowe w przód
 22. wcięcie kątowe wstecz
 23. punkt na linii (2 pkty i odległość od pierwszego lub drugiego punktu)
 24. punkt z domiaru ortogonalnego (podajemy 2 punkty wyznaczające linię oraz rzędną i odciętą a uzyskujemy punkt)
 25. punkt z domiaru biegunowego (podajemy 2 punkty wyznaczające linię oraz kąt i odległość a uzyskujemy punkt)
 26. punkt z domiaru kątowego (podajemy 2 punkty wyznaczające linię oraz rzędną, odciętą i kąt, a uzyskujemy punkt)
 27. punkt z azymutu (podaje się 1 punkt + azymut, uzyskuje punkt drugi)
 28. Zagadnienie Hansena wersja 1 (2 pkty, 4 kąty)
 29. Zagadnienie Hansena wersja 2 (2 pkty, 4 kąty)
 30. Zagadnienie Hansena wersja 3 (4 pkty, 4 kąty)
 31. transformacja współrzędnych pomiędzy układamiM (dla jednego punktu, poglądowo)*
 32. transformacja współrzędnych pomiędzy układami (dla całej warstwy - "w locie")
 33. transformacja lokalna (kalibracja XY) metodami*:
  • Helmerta odmiana I (z poprawkami Hausbrandta lub bez)
  • Helmerta odmiana II wg Trimble (tylko parametry)
  • Afiniczna - 4 odmiany (z poprawkami Hausbrandta lub bez)
  • Rzutowa - 1 odmiana (z poprawkami Hausbrandta lub bez)
  • ..łącznie 16 pozycji dostępnych sposobów kalibracji
 34. generowanie punktów na linii**
 35. generowanie punktów siatki**
 36. generowanie punktów siatki ortogonalnej**
 37. zadanie podziału powierzchni**
 38. zadanie uśrednienia pikiet**

* przy zakupionym module Transformacje

** przy zakupionym module Extra


Obsługiwane układy współrzędnych płaskich

Power GPS obsługuje poniższe układy odniesienia współrzędnych:


Obsługiwane układy współrzędnych wysokościowych

Power GPS obsługuje poniższe modele wysokościowe (geoidy):

Jeśli obserwujesz brak dostępności nowych geoid, wykasuj plik Loader.xml z podkatalogu \Settings.