Jak podpiąć własne dźwięki w PowerGPS

Począwszy od wersji 2.18 wprowadzono możliwość odtwarzania własnych dźwięków – w odpowiedzi na potrzeby użytkowników, którym np. z różnych względów (np. zbyt cichy/słaby dźwięk) odpowiadałoby bardziej, gdyby dało się te dźwięki podmienić.

Aby ustawić własny dźwięk należy:

  • utworzyć katalog Sounds w podkatalogu \PowerGPSv2\Data
  • wgrać plik o rozszerzeniu WAV do tego katalogu (\PowerGPSv2\Data\Sounds)

Dźwięk musi mieć odpowiednią nazwę – dla przykładu:

  • ButtonClick.Wav – odpowiada za dźwięki klikania
  • GPS-PointAdded.Wav – odpowiada za dźwięk wydawany po zapisie pikiety
  • GPS-SolutionLost.Wav – wtedy gdy GPS utraci rozwiązanie
  • GPS-SolutionChangedToSPS.Wav – gdy GPS wchodzi w tryb autonomiczny/SPS
  • GPS-SolutionChangedToDGPS.Wav – gdy GPS wchodzi w tryb różnicowy DGPS
  • GPS-SolutionChangedToFLOAT.Wav – gdy GPS wchodzi w tryb RTK FLOAT
  • GPS-SolutionChangedToFIX.Wav – gdy GPS wchodzi w tryb RTK FIXED
  • DM-Measured.Wav – gdy pomiar dalmierzem zostanie zakończony