Historia zmian wersji 2.15


W zakresie wersji PRO:

 1. usprawnienia dokładności wyznaczania offsetów w wychyleniu pomiarów wykonanych RTK Ruide R6I (na 2 i 3 punkty)
 2. poprawki w zakresie obsługi importu plików z serwisu dysku sieciowego RTK24.net
 3. usprawnienia w zakresie opcji importu DXF bez punktów (aby sprawdzić tę funkcję należy odznaczyć opcję Importuj Punkty w oknie ustawień importu DXF) – uwaga! tak zaimportowany wektor nie będzie zawierał punktów w tabeli punktów, a zatem nie będzie ich można wykorzystać do tyczenia!
 4. poprawki w zakresie aktualizacji w panelu numeru punktu wybranego do tyczenia/kontroli (po zmianie punktu tyczenia/kontroli)
 5. dodanie pola „Wymagaj wycentrowanej tyczki” dla filtra GPS – dotyczy trybów Pomiar GPS/Kontrola GPS – funkcja dopuszcza rozpoczęcie pomiaru tylko w sytuacji gdy tyczka jest wycentrowana (zielony wskaźnik – romb – symbol pionowej tyczki)
 6. dodanie przycisku „Kalibracja akcelerometru” (dotyczy modeli z obsługą kalibracji, np. Ruide R6i) w panelu szybkiego sterowania (przycisk strzałki w lewo na ekranie mapy)
 7. poprawka w zakresie konwertowania obrazów TIF
 8. poprawki w zakresie ładowania projektów PowerGPS z wcięciami liniowymi
 9. dodanie ekranu „Odzyskiwania punktów” (Menu->Info->Diagnostyka), tym samym przesunięcie funkcji odzyskiwania punktów do CSV pod ten ekran (w wersjach wcześniejszych, niż 2.15 przycisk odzyskiwania uruchamiał od razu zbiorczy odzysk pikiet do CSV)
 10. dodanie funkcji odzyskania pikiet bieżącego projektu – funkcja przydatna w przypadku problemów z kontrolerami (np. zawieszeniami na kontrolerach niewykazanych na liście dostosowanych kontrolerów) – opcja dostępna z nowego ekranu do odzyskiwania
 11. poprawka w zakresie ustawiania domyślnej geoidy w projekcie
 12. dodanie wyświetlania układu wysokościowego w panelach projektu
 13. poprawki w zakresie wyświetlania list rozwijanych dla systemów Android 7.X (eliminuje ciemne napisy na ciemnym tle)

W zakresie sprzętu:

 1. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK CHC X90 (odbiornik na płycie Trimble) – pomiar tylko w trybie poprawki przez PowerGPS, bez wykresu satelitów (opcja niedostępna dla tego odbiornika) i pobierania stanu baterii
 2. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus (kwestia kropki przy numerycznym wprowadzaniu danych – uwaga! dotyczy wersji Polar z nowym firmware)
 3. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Ruide Nova R6 (BAT) – z obsługą pobierania stanu baterii (eksperymentalnie)
 4. dodanie profilu sprzętowego Cyfrotyczka V3 – sterowanie pomiarem (pomiar/anuluj) i wizualizacja jakości pomiaru GPS
 5. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus – uruchamianie pomiaru/tyczenia/kontroli klawiszem Enterem
 6. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus – anulowanie uruchomionego pomiaru/tyczenia/kontroli klawiszem Backspace (strzałka w lewo pod Enterem)
 7. nowy profil anteny dla RTK Ruide S680P Meteor (ustawiony jako domyślny)
 8. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS AzusRTN (odbiornik na płycie ReachRTK) – pomiar tylko w trybie poprawki przez PowerGPS – bez inicjalizacji i informacji o stacji bazowej (prosimy o podesłanie logów z danymi stacji bazowej – w tych, na podstawie których był przygotowywany profil danych o położeniu stacji nie było – prawdopodobnie trzeba skonfigurować te dane w panelu WWW odbiornika)
 9. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Trimble 5800 – tylko dla trybu inicjalizacji RTK – poprawki przez PowerGPS
 10. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Ruide Pulsar R6P
 11. poprawki w zakresie odbiorników bazujących na Trimble (rozwiązanie problemu braku HSIG i VSIG dla wybranych odbiorników po aktualizacji pierwszego wydania wersji 2.15)*

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.15 :: R2 2019-01-07

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *