Archive for skyraster

Rocznica PowerGPS, nowy cennik i kolejna aktualizacja, cz.I

W dniu wczorajszym zostały zakończone prace rozwojowe nad wersjami 2.14 PowerGPS i RaportówGPS. Otrzymujecie zatem po raz kolejny porcję nowości, zmian i poprawek. Z istotniejszych rzeczy – zmiana cennika i aktualizacje w zakresie pomiarów w wychyleniu – jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszamy po szczegóły!
Read more

Rocznicowe zmiany w RTK PowerGPS 2.14 cz. II

W tym wpisie zapoznacie się ze szczegółami i nowymi funkcjami, jakie miały okazję pojawić się w aplikacji w odsłonie 2.14. Pierwszą cześć wpisu znajdziecie tutaj.
Read more

Historia zmian wersji 2.14

W zakresie wersji PRO:

 1. ulepszenia w zakresie klawiatury ekranowej i trybu wprowadzenia tekstu dla zmiany numerów pikiet
 2. poprawki w zakresie raportowania z poziomu Androida (kwestia pomiaru wielodniowego)
 3. dodanie w sekcji EKSPORT przycisku ZAPISZ PROJEKT (umożliwia ręczne zapisanie projektu)
 4. poprawka w zakresie eksportu gometrii do DXF (zapobieganie uszkodzeniom DXF przy etykietach wieloliniowych)
 5. poprawki w zakresie importu punktów z formatu GPX
 6. zmiany nazewnictwa i informacyjne związane z kwestią PL-KRON86-NH a Kronsztad 86
 7. dodanie w sekcji EKSPORT nowego przycisku POWERGPS XML umożliwiającego eksport do pliku XML bieżącego projektu (z wszystkimi zbiorami i warstwami)
 8. poprawki w zakresie wyświetlania kątów (usunięcie podwójnych symboli kątowych)
 9. zmiana przycisków wywołujących offsety (ekran dostępny pod przyciskiem OFFSET w trybie pomiaru GPS) z układu 3×3 na 4×4
 10. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Boki i pole prostokąta” – pozwalające na uzyskanie parametrów prostokąta (2 boki, powierzchnia i obwód), mając jedynie 3 punkty
 11. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Środek prostokąta” – pozwalające na uzyskanie położenia środka (i 4 wierzchołka) prostokąta, mając jedynie 3 punkty
 12. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Przecięcie odcinków z offsetem” – dotyczy pomiaru punktu poprzez przecięcie prostych/odcinków przesuniętych o wybrane odległości
 13. reorganizacja sekcji Offsety oraz dodanie sekcji BUDYNKI dla offsetów (Menu->Obliczenia->Offsety->Budynki)
 14. dodanie ikon statusowych (romby), ostrzegające lub informujące o wybranych problemach lub rzeczach
 15. rezygnacja z komunikatów informujących o nawiązywaniu i restartowaniu połączenia z poprawkami
 16. dodanie sekcji ustawień APN w oknie Konfiguracji odbiornika GPS (zakładka RTK i tryb poprawek przez antenę)
 17. poprawki w zakresie trybu pomiaru z kompensacją
 18. poprawka w zakresie dodawania punktów w tabeli (usunięcie problemu z podwójnym dodaniem z pierwszego wydania 2.14) *
 19. dodanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu kalibracji akcelerometru dla RTK Ruide R6i *
 20. poprawka w zakresie obsługi kontrolera Polar H3 Plus (kwestia dublowania klawiszy przy wprowadzaniu wartości parametrów dla offsetów)**

W zakresie sprzętu:

 1. wstępne dostosowanie klawiatury i przycisków sprzętowych dla kontrolera Polar H3 Plus
 2. dostosowanie w zakresie offsetów w wychyleniu dla Ruide R6I
 3. usprawnienia i poprawki dot. odbiornika Ruide R6I
 4. usprawnienia dotyczące konfiguracji i przekazywania poprawek Ruide R6I
 5. zmiany i usprawnienia inicjalizacji RTK Ruide R6I
 6. dodanie trybu szybkiego pomiaru – 2,5,10Hz dla odbiornika Ruide R6I
 7. dodanie polecenia Ruide R6I – kalibracja akcelerometru i magnetometru (tylko polecenie, bez paneli informacyjnych)

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Punkt z wychylenia 3-pkt.” – dotyczy pomiaru XYH wykonanego z pochyłomierzem na 3 punkty
 2. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Punkt z wychylenia 2-pkt.” – dotyczy pomiaru XYH wykonanego z pochyłomierzem na 2 punkty – z obsługą wyboru jednego z dwóch potencjalnych rozwiązań
 3. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v4” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji dowolnych (kąt prosty niewymagany)
 4. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v3” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji dowolnych (kąt prosty niewymagany)
 5. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v2” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji prostopadłych
 6. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v1” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji prostopadłych

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.14 :: R2 2018-06-03
** zmiana dostępna w wydaniu trzecim 2.14 :: R2 2018-06-05

PowerGPS 2.13 z możliwością kompensacji

Ostatnia aktualizacja PowerGPS jest datowana na wrzesień 2017r, mijają więc prawie 4 miesiące od poprzedniego wydania.
Najwyższa pora na kolejne wydanie, tym bardziej, iż w przypadku wersji 2.13 dochodzą kolejne usprawnienia, także w przypadku pomiarów w wychyleniu. Łącznie prawie 40 zmian!
Read more

Historia zmian wersji 2.13

W zakresie wersji PRO:

 1. w zakresie Offsetów – mapy GPS, zmiana w zakresie ikon szybkiego wywołania zadań – zastąpiono zadanie wcięcia kątowego zadaniem radialnego wcięcia liniowego, które będzie bardziej przydatne (wystarczy mieć dalmierz), niż wcięcie kątowe (trzeba mieć tachimetr). Wcięcie kątowe jest cały czas dostępne z poziomu Obliczeń -> Wcięcia i offsety -> Kątowe
 2. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o wizualizację libelli elektronicznej, wartości wychyleń, ikon wł./wył. kompensację
 3. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie mechanizmu ostrzegającego lub szacującego ew. ryzko włączenia/wyłączenia wybranego typu danych lub kopii (opcja wyłączania logów jest dedykowana urządzeniom z mniej wydajną pamięcią, co poprzez kompromis (mniej zapisów) jest w stanie wydłużyć czas eksploatacji danego kontrolera)
 4. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie zakładki KOPIA ZAPASOWA, pozwalającej szybko włączyć lub wyłączyć zapis zbiorczej kopii danych, kopii pikiet, projektu przy końcu pomiaru GPS
 5. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie zakładki ZAPIS DANYCH, pozwalającej szybko włączyć lub wyłączyć zapis logów wydajności, logów GPS, logów Fixchart, logów poprawek GPS oraz logów serwisowych
 6. dodanie przycisku Zaawansowana konfiguracja logów na ekranie MENU->INFO->DIAGNOSTYKA przenoszącego do nowego panelu konfiguracji logów i zapisu
 7. dodanie przycisku 101 H=123 KOD w ramach panelu „Szybkie sterowanie”, pozwalającej na sterowanie wyświetlaniem etykiet przy pikietach w 5 trybach (bez etykiet / tylko numer punktu / tylko numer i wysokość / tylko numer i kod / numer, wysokość i kod)
 8. dodanie respektowania opcji 101 H=123 KOD w przypadku eksportu do DXF
 9. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie przycisku wysyłki danych do programu Sonda Dynamiczna II (dotyczy głównie wysyłki przez WIFI), pozwalającego na błyskawiczne przesłanie wybranej karty sondowania dynamicznego do komputera PC
 10. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie opcji zakładania/edycji karty sondowania dynamicznego, pozwalającej na wprowadzenie pomiarów sondowania sondami DPL,DPM (odczyty N10 co 10cm) do głębokości 30m, wraz z możliwością wpisywania odczytów klucza dynamometrycznego, a także możliwością opisania miejsca i dodatkowego opisu miejsca sondowania. Założenie karty odbywa się po zaznaczeniu pikiety, dzięki czemu można zmierzyć miejsce wykonania otworu GPS, a następnie rozpoczące prace i w PowerGPS wpisywać wyniki pomiarów skojarzone z tym miejscem
 11. w ramach mapy dodanie wizualizacji obecności miejsca sondowania (otworu geologicznego) w postaci odpowiedniej ikonki (dla pikiet, którym przypisano karty sondowania)
 12. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie opcji konfiguracji połączenia wysyłania danych przez Internet/WIFI (IP i port)
 13. dodanie przycisku włączania/wyłączania nowego panelu sondowania dynamicznego w ramach panelu „Szybkie sterowanie” (zastosowanie PowerGPS w pomiarach geologicznych i geotechnicznych)
 14. dokonano zmiany stylu rysowania (ulepszenie) wizualizacji libelli elektronicznej
 15. dodanie w ramach panelu „Szybkie sterowanie” funkcji włączania/wyłączania widoczności libelli (jest ona widoczna na mapie i w oknie monitora satelitów)
 16. dodanie nowego panelu mapowego „Szybkie sterowanie” (dostępny po wciśnięciu lewej strzałki w prawym górnym rogu aplikacji)
 17. poprawka w zakresie ładowania pliku projektu (poprawa stabilności) jeśli brak pliku TIF, wykorzystywanego przez projekt
 18. usprawnienie w zakresie reagowania na błędny nr seryjny GPS przy generowaniu raportu
 19. usprawnienie w zakresie generowania raportu z Androida (obsługa generowania z kilku zbiorów naraz)
 20. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu plików projektowych
 21. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu formatów DXF
 22. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu formatów TIF
 23. usprawnienie w zakresie odczytu formatów SHP* – dodanie obsługi innych typów elementów poligonowych
 24. poprawki w zakresie odczytu formatów SHP* – korekta wyświetlania wczytanych obiektów po imporcie (zapobiega czarnym poligonom)
 25. poprawki i usprawnienia w zakresie stabilności pracy
 26. usprawnienia w zakresie informacyjnym po imporcie

W zakresie sprzętu:

 1. dodano sygnalizację dźwiękową odbioru pomiaru odległości z dalmierza Bluetooth (Leica lub Bosch)
 2. w ramach opcji Konfiguracji GPS i sekcji Pokaż więcej wprowadzenie nowej kontrolki Pomiar wychylenia z możliwością wyboru trybu inicjalizacji (bez pochyłomierza / pochyłomierz 1HZ / pochyłomierz 10HZ). Opcja ta jest obsługiwana na razie tylko dla odbiorników Ruide R6I i umożliwia pracę w trybie z elektroniczną libellą i/lub kompensacją wychylenia
 3. dodanie profilu „Ruide R6I” z obsługą trybu poprawek zewnętrznych (przez PowerGPS) oraz GSM (przez antenę GPS)
 4. dodanie profilu „CHC X900+V2” dla odbiorników CHC mających problemy z zamrażaniem ciągłości strumienia danych GPS
 5. dodanie opcji „Tylko tryb ręczny” – mających zastosowanie do modeli Disto (D3aBT, D8), umożliwiając jednokierunkową komunikację, dzięki której dalmierz nie będzie wchodził do trybu zdalnego (ale nie będzie też możliwości pomiaru zdalnego i sterowania plamką lasera) – funkcja wprowadzona ze względu na ograniczenia dalmierzy Disto w zakresie sterowania wyborem trybów pracy
 6. dodatkowe usprawnienia w zakresie dostosowania odbiorników GPS RTK ComNav T300 (tylko poprawki z kontrolera)
 7. poprawka w zakresie wyboru kierunku tyczenia* (naprawia błąd z wydania pierwszego 2.13)
 8. dalsze usprawnienia profilu Ruide R6I*

W zakresie modułu EXTRA:

 1. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o przycisk DIAGNOSTYKA, pozwalający na weryfikację pracy sensora wychylenia (z prezentacją libelli oraz kompasu, wartości wychyleń i ich odchyleń standardowych)
 2. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o przycisk USTAWIENIA, pozwalający na dostęp do obecnych i przyszłych funkcji związanych z pomiarami w pochyleniu (tutaj znajdą się opcje kalibracji i weryfikacji pracy sensorów)
 3. wyświetlanie tyczki (dotyczy kompensacji lub pracy w wychyleniu) w ramach monitora satelitów (ekran podglądu pomiaru 3D)
 4. dodanie przycisku włączania/wyłączania pokazywania ikon grotu tyczki i położenia anteny (dotyczy kompensacji lub pracy w wychyleniu) w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 5. dodanie przycisku włączania/wyłączania kompensacji wychylenia w ramach panelu „Szybkie sterowanie” (na razie kompensacja wychylenia jest wprowadzana eksperymentalnie dla modelu Ruide R6I, tj. bez obsługi kalibracji magnetometru i akcelerometru)
 6. dodanie przycisku przechodzenia do opcji kompensacji w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 7. dodanie przycisku włączania/wyłączania nowego mapowego panelu szybkich kodów w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 8. w ramach mapowego panelu szybkich kodów wprowadzono włącznik/wyłącznik możliwości automatycznego uruchamiania pomiaru po wykonaniu przypisania kodu
 9. dodanie nowego mapowego panelu szybkich kodów (jest on widoczny w trybach pomiaru GPS) – panel zawiera 10 pierwszych szybkich kodów (które mogą być predefiniowane w oknie „Szybki kod” – w panelu jest przycisk do wchodzenia w tryb konfiguacji)

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.13 :: R2 2018-02-05

Korekta wpasowania poziomego na Androidzie

Mierząc pikiety z wykorzystaniem PowerGPS, możemy je mierzyć w sposób klasyczny (pomiar GPS) lub rzutując współrzędne GPS na wsp. lokalne (pomiar GPS z wpasowaniem lokalnym). Read more

Jesienne innowacje w RTK PowerGPS 2.12

Podobnie jak w przypadku Raportów 2.11, tak i dla PowerGPS 2.11 nie było opisów – co się zmieniło.
Dzisiaj hurtowo – ponieważ wersja 2.12 już jest wydana! Łącznie 74 zmiany wdrożone na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy. Chcecie opisu? Startujemy!
Read more

Jak sprawdzić sprzęt Trimble z PowerGPS

Dziś wpis dedykowany użytkownikom, którzy posiadają sprzęty marki Trimble. Konkretnie chodzi o odbiorniki RTK, które nie są wykazane jako obsługiwane w programie (choć nie tylko).

Read more

Co wybrać gdy 2 sprzęty do wyboru?

Ostatnio otrzymaliśmy smsa od jednego z Użytkowników PowerGPS, który zastanawia się nad zakupem nowego telefonu do swojej pracy. W przypadku Androida i tańszego sprzętu wymiana jest łatwiejsza – to nie kontroler za kilka tys. gdzie planowana eksploatacja to minimum 2 lata. Wychodzi nowy sprzęt, ma lepszy procesor? Czemu nie spróbować!

Read more

Historia zmian wersji 2.12

W zakresie sprzętu:

 1. poprawki i usprawnienia w zakresie obsługi GPS RTK ComNav T300 (tylko poprawki z kontrolera)
 2. poprawka w zakresie przetwarzania sygnału z odbiorników bazujących na płycie Novatel (Satlab SLC)
 3. poprawka w zakresie współpracy z poprawkami na tel. LG Android 7
 4. dostosowanie do kontrolera Magellan Mobile Mapper50 4G (usprawnienie wyświetlania)
 5. wstępne dostosowanie odbiornika RTK Sunnav G9 (tylko poprawki przez wbudowaną antenę, tryb poprawek przez PowerGPS niedostępny)
 6. poprawka w zakresie widoczności konstelacji Glonass dla Satlab SLC
 7. zmiana w zakresie profili bazujących na Novatelu (m.in. CHC, Satlab SLC) obejmująca zwiększenie precyzji depesz GGA przy inicjalizacji odbiornika
 8. dodanie profilu odbiornika RTK Satlab SLC z inicjalizacją zewnętrzną z aplikacji SLC Toolbox
 9. dodanie profilu dla odbiornika RTK Kolida K9 mini (model bez obsługi wychyłomierza) – (w wersji 2.12 mylnie wpisano K5 mini, przepraszamy)
 10. dodanie profilu odbiornika RTK Kolida K5 plus (z obsługą wychyłomierza – elektroniczna libella, bez kompensacji)
 11. dodanie możliwości włączania/wyłączania klejania danych czasowych z GPS dla Cyfrotyczki
 12. dodanie nowego profilu anteny dla odbiornika Satlab SLC
 13. usprawnienia w zakresie korzystania z przycisków Cyfrotyczki
 14. dodanie możliwości wyłączania trybu zdalnego (dot. dalmierzy Disto D8/D3aBT)
 15. zmiana obejmująca automatyczne wybieranie depeszy z lepszą precyzją dla rozwiązań opartych o Novatelu
 16. usprawnienia w zakresie odczytu z cyfrotyczki
 17. dodanie profilu RTK Trimble inny v.1 – do testów z odbiornikami Trimble R4, R6, SPS882 oraz 5800**

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie nowego trybu pracy – abonament (tańsze licencje czasowe; nie obejmuje licencji bezterminowych)
 2. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika „Szybki pomiar odległości” umożliwiający przejście do panelu edycji\pomiaru wartości już po pomiarze\wskazaniu punktu bazowego wcięcia
 3. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika „Steruj laserem” (opcja domyślna), umożliwającego odpalanie plamki lasera już po przejściu do edycji/pomiaru wartości liniowej dalmierzem
 4. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika umożliwiającego prezentację dla zmierzonych pikiet informacji o HSIG,VSIG (dotyczy punktów użytych w zadaniach)
 5. dodanie w panelu „Opcji zadań” możliwości wyboru klasycznej numeracji punktów bazowych wcięć(zamiast 15,16->17 można ustawić 17a,17b->17)
 6. dodanie panelu „Opcji Zadań” (dostępne z poziomu edycji dowolnego zadania) umożliwiającego ustawiania widoczności elementów związanych z zadaniami
 7. poprawka w zakresie tolerancji tyczenia i kontroli GPS (wyłączenie możliwości wyrzucania próbek niespełniających warunków filtra w zakresie odchyłek XY i H)
 8. dodanie możliwości ustalania ujemnej wartości tyczki
 9. poprawki w zakresie przesyłania pozycji NTRIP przy testach poprawek (stała pozycja)
 10. poprawki przy usuwaniu punktów istniejących w innych zadaniach
 11. poprawki w zakresie importu z PGPS
 12. poprawka w zakresie odczytu/zapisu podkładu rastrowego TIF
 13. dodano możliwość importu punktów plików osnowy (TXT\CSV) z serwera RTK24.net
 14. poprawki w zakresie odczytu projektów ze skasowanymi elementami, związanymi z zadaniami geodezyjnymi
 15. zmiana nazwy przycisku „Wybór projektu” na „Projekt”
 16. reorganizacja paneli do wywołań zadań obliczeniowych
 17. reorganizacja panelu Synchronizacja
 18. poprawki w zakresie tyczenia i przełączania tyczenia uśredniane-ostatnie
 19. dodanie zadania obliczeniowego – obliczenia kąta pionowego
 20. dodanie zadania obliczeniowego – Radialne Wcięcie Liniowe v.1 pozwalającego na ustalenie wcięcia do środka obiektu o kształcie (podstawie) radialnej
 21. dodanie 5 nowych zadań obliczeniowych w zakresie obliczania objętości prostych brył (graniastosłup, sześcian, ostrosłup, cylinder)
 22. dodanie zadania obliczeniowego Pole i promień okręgu – pozwalającego na ustalenie wspomnianych wartości na bazie 3 punktów
 23. dodanie zadania obliczeniowego Środek Okręgu – pozwalającego na ustalenie wcinanego środka okręgu na bazie 3 punktów
 24. poprawki w zakresie odświeżania widoku po dodaniu punktów w zadaniach obliczeniowych
 25. dodano możliwość usuwania katalogów w serwisie RTK24.net
 26. ustawienie domyślnej opcji importu plików tekstowych do bieżącego zbioru (zmiana w odniesieniu do starszej wersji: do nowego)
 27. dodanie automatycznego usuwania pustych zbiorów przy imporcie wielu plików naraz
 28. poprawka w zakresie importu z innego projektu PowerGPS (kwestie widoczności punktów)
 29. poprawka w zakresie automatycznego tyczenia i kontroli GPS
 30. poprawka w zakresie pobierania listy strumieni dla serwisów zagranicznych NTRIP
 31. zapisywanie informacji o użytym strumieniu do katalogu logów
 32. poprawki w ramach trybu „bez RTK” *
 33. poprawki w zakresie raportowania stanu baterii (poprawka na pierwsze wydanie wersji 2.12)*

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie panelu „szybkich kodów” – umożliwiające zdefiniowanie 87 kodów w ramach 4 kart. Panel pozwala na ustawienie i edycję predefiniowanych kodów, dzięki czemu skraca się bardzo czas przypisania kodu do nowych pikiet
 2. dodano możliwości synchronizacji projektu „Punktów osnowy” (wysyłka na serwer RTK24.net i pobieranie z serwera)
 3. dodano przycisk „Importuj” w oknie „Punktów osnowy” – który uruchamia import tylko punktów, będących w granicach bieżącego widoku. Wdrożenie umożliwia zatem ładowanie punktów do kontroli bez konieczności ręcznego importu (szukania) pasujących punktów (nawet jeśli ich zbiór jest pokaźny, np. kilka tys. pktów – przetestowano na zbiorze 5 tys. pktów)
 4. dodano przycisk „Punkty osnowy” w sekcji Importu, kierujący do nowego okna, dającego dostęp do specjalnego pliku przechowującego punkty osnowy (okno pozwala na szybkie przejście do projektu punktów osnowy, lub utworzenie go).
 5. dodanie możliwości włączania/wyłączania monitora filtra GPS
 6. dodanie Monitora filtra GPS – wyświetlania znaczników i kolorów etykiet (prawidłowe=zielone, nieprawidłowe=czerwone) – czy parametry filtra (precyzja XY,precyzja H,DOP,typ rozwiązania) są spełnione
 7. dodanie możliwości importu wielu plików PowerGPS naraz do bieżącego projektu (wskazujemy pierwszy zbiór z katalogu i dalsze są automatycznie ładowane)

W zakresie modułu RAPORTY:

 1. poprawki i usprawnienia związane z raportowaniem GPS po stronie Androida

* wydanie drugie R2 z 20 września 2017
** wydanie trzecie R3 z 25 września 2017