Archive for skyraster

Historia zmian wersji 2.18


W zakresie wersji PRO – ogólnie:

 1. dodanie geoidy PL-EVRF2007-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-EVRF2007-NH (dawniej Amsterdam)
 2. dodanie geoidy PL-KRON86-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-KRON86-NH (dawniej Kronsztad 86)
 3. poprawki w zakresie funkcjonowania filtra GPS (opcje RMS2D i RMS1D)
 4. dodanie nowych predefiniowanych ustawień PXY Nr kodu
 5. poprawki w zakresie importu z plików TXT (nr kodów i opisy)
 6. ulepszenia kosmetyczne ekranu powitalnego
 7. usprawnienia w zakresie współdziałania z Android 9
 8. usprawnienia w zakresie stabilności działania
 9. usprawnienia panelu kalibracji akcelerometru
 10. usprawnienia panelu kalibracji magnetometru
 11. dodanie importu pikiet z formatu TXT HiTarget (raport tekstowy HiTarget)
 12. dodanie paska statusu GPS w sekcji offsetów (HSIG, VSIG, DOP, rozwiązanie i ikona ruchu tyczki)
 13. dodanie w sekcji offsetów opcji sterowania paskiem HSIG/VSIG (włączony/wyłączony)
 14. dodanie możliwości czyszczenia ustawionego punktu wejściowego dla zadań
 15. poprawka wyświetlania stanu baterii gps w pasku
 16. dodanie w ramach monitora filtra gps wyświetlania ikony ostrzeżenia przy kursorze gps jeśli precyzja odbiornika jest niedostateczna
 17. dodanie ikonki czerwonego wykrzynika przy prawej stronie paska zadań – informuje o obciążeniu systemowym
 18. dodanie możliwości ustalenia częstotliwości wykonywania kopii projektu
 19. dodatkowe usprawnienie w zakresie zapisu kopii gdy nie można jej zapisać w pamięci (z uwagi na problem po stronie kontrolera)
 20. poprawka w zakresie wybierania punktu do kontoli i tyczenia – metoda punkt osnowy (bez obliczonych)
 21. poprawka w zakresie wybierania punktu do kontoli i tyczenia- metoda punkt osnowy lub gps (bez obliczonych)
 22. dodanie opcji wyboru metody kontroli – punkt obliczony
 23. dodanie opcji wyboru metody tyczenia – punkt obliczony
 24. poprawka w zakresie tabeli (aby przy działającym GPS program nie przewijał tabeli do najbliższego zaznaczenia)
 25. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet GNSS
 26. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet offsetowych
 27. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet zmierzonych zadaniami wychyleń
 28. dymek informacyjny przy panelu wyboru projektów (PM-1)
 29. kolorowanie paska tytułowego na czerwono, jeśli nie wybrano projektu tylko przestrzeń roboczą (gdzie projekty nie są zapisywane)
 30. dodanie panelu ostrzegającego przed uruchomieniem GPS przed utworzeniem projektu (można wyłączyć) (PM-2)
 31. możliwość wyłączenia dymku informacyjnego i panelu ostrzegającego (PM-1 i PM-2) z poziomu Menu->Info->Pomoc
 32. poprawka w zakresie problemu ze zmianą wysokości tyczki po zmianie GPS
 33. poprawka problemu z zapisem wysokości tyczki (tylko dla użytkowników wersji rozwojowej 2.18 RD3)
 34. usprawnienia w zakresie zapisu logów serwisowych
 35. ustawienie domyślnej geoidy jako EVRF-2007 (dawniej: Amsterdam)
 36. zmiana w zakresie startu i autoryzacji (autoryzacja po załadowaniu programu, a nie w trakcie) + poprawki zawieszania się aplikacji przy ładowaniu
 37. dodanie w panelu szybkiego sterowania ikony pokazującej status parametrów (np. HSIG/VSIG) dla drugiego odbiornika GPS (gdy praca jednocześnie na dwóch, np. dwóch RTK – przydatne do testów)
 38. w sekcji opcji pomiaru GPS (zakładka wygląd) dodanie możliwości włączania/wyłączania szkiców zadań (do tej pory funkcja ta była tylko w opcjach, gdy mieliśmy wybrane konkretne zadanie)
 39. optymalizacja zapisu logów serwisowych (zwiększenie prędkości programu przy korzystaniu z logów)
 40. poprawka w zakresie importu pikiet z formatu TXT (import w zakresie kodów i innych)
 41. dodanie możliwości odtwarzania własnych dźwięków (zobacz jak to zrobić)
 42. poprawki w zakresie dostępności do systemu zgłoszeniowego z poziomu PowerGPS
 43. usprawnienia w zakresie pracy z dyskiem RTK24.net

W zakresie wersji PRO – podkłady mapowe:

 1. poprawki stabilności w zakresie ładowania podkładów
 2. dodanie panelu umożliwiającego szybkie włączanie podkładów i regulację poziomu przezroczystości
 3. dodanie możliwości ładowania 4 podkładów mapowych jednocześnie
 4. usprawnienia w zakresie obsługi podkładów WMS (obsługa pobierania z przekierowanych źródeł)
 5. aktualizacja serwisów podkładów TMS i WMS (geoportale) – więcej info
 6. poprawki stabilności w zakresie importu DXF bez danych (usunięcie zawieszenia programu)

W zakresie sprzętu (kontrolery):

 1. poprawki (obejście problemu z zamrażaniem grafiki dla procesorów graficznych Mali T720 na 4-rdzeniowych kontrolerach)
 2. dodanie możliwości szybkiego zapisu projektu z zapisem na dysk sieciowy dla kontrolera ComNav R500 (klik przycisku sprzętowego z kłódką, pojawia się ekran eksportu, ponowne wciśnięcie przycisku realizuje akcję zapisu)
 3. obsługa klawiatury kontrolera PDA T80

W zakresie sprzętu:

 1. poprawki w zakresie pracy GPS bez walidacji depeszy NMEA
 2. poprawki w zakresie profilu Spectra Precision SP60 i SP80
 3. dodanie eksperymentalnego profilu Sokkia Set (obsługa tachimetru) – wysyłka i odbiór pikiet
 4. usprawnienia w zakresie kalibracji akcelerometru (Ruide R6P i R90i neo PRO v2)
 5. usprawnienia w zakresie kalibracji magnetometru (Ruide R6P)
 6. dodanie profilu Ruide R90i neo PRO v2 (odbiornik GNSS z pochyłomierzem)
 7. dodanie możliwości wyłączania odbiorników Ruide przy rozłączaniu sprzętu (w opcjach dodatkowych konfiguracji odbiornika GPS)
 8. dodanie możliwości wyłączenia walidacji depesz NMEA (pomaga, jeśli odbiornik nieprawidłowo raportuje sumy kontrolne depesz GPS)
 9. poprawki i usprawnienia w zakresie podwójnej pracy GPS + Alternatywny GPS
 10. poprawki i usprawnienia profili dodatkowych GNSS

W zakresie modułu EXTRA:

 1. poprawki w zakresie obsługi szybkich kodów (gdy użyte pl litery)
 2. dodanie możliwości modyfikacji układu offsetów (moduł Extra)
 3. dodanie dodatkowych układów prezentacji offsetów (w tym: układy użytkownika 3×3, 4×4 i 5×6 oraz domyślny 4×4)
 4. dodanie eksperymentalnego zadania offsetowego „Punkt z przecięcia i wychylenia” (moduł Extra)
 5. dodanie funkcji wyboru sposobu ustalania rozwiązania oraz kontroli dla zadania offsetowego „Punkt z przecięcia i wychylenia”
 6. dodanie panelu offsetu wysokościowego dla pomiaru GPS (moduł Extra) – włączenie/wyłączenie w zakresie panelu szybkiego dostępu
 7. dodanie możliwości ustawienia 3 predefiniowych opcji offsetu wysokościowego (moduł Extra)

W zakresie modułów dodatkowych:

 1. dodanie trybu zgodności modułu A10 (dla późniejszych wersji,np. Android 11)
 2. dodanie modułu A10 (wsparcie działania PowerGPS w systemie Android 10)
 3. usprawnienie profilu Emlid RS2 w zakresie odczytu satelitów Beidou
 4. dodanie nowego ustawienia anten dla profili Emlid (autoredukcja)
 5. dodanie profilu Emlid RS+ (eksperymentalnie)
 6. poprawki aktywności modułów GNSS dla wersji demo
 7. dodanie profilu Emlid Reach RS2, obsługa poprawek przez PowerGPS
 8. dodanie możliwości przetwarzania poprawek w zakresie profilu AzusRTN (w zakresie modułu GNSS Emlid RS2) – brak konieczności klejenia w Raportach danych dot. stacji bazowej (podejście eksperymentalne)

Powyższa lista obejmuje zmiany rozwijane od wczesnych, do późnych wersji rozwojowych 2.18 oraz nowe rzeczy wdrożone w wydaniu oficjalnym 2.18.

Historia zmian wersji 2.17


W zakresie wersji PRO – ogólnie:

 1. dodanie w filtrze GPS wsparcia dla max. wartości RMS2D
 2. dodanie w filtrze GPS wsparcia dla max. wartości RMS1D
 3. poprawka w zakresie wyświetlania etykiet punktów w zakresie podkładu DXF i punktowego TXT
 4. poprawka w zakresie aktywności modułu raportowego Android
 5. dodanie zadania Rzutowania punktu na linię (Menu->Obliczenia->Wcięcia/offsety->Liniowe lub offsety z GPS i Więcej)
 6. poprawki stabilności w zakresie pomiarów offsetowych z GNSS
 7. zmiana etykiety „Wymagaj wycentrowanej tyczki” na „Wymagaj ustabilizowanej tyczki” w filtrze GPS
 8. zmiana w zakresie dostępności kropki w polu edycyjnym wybranych pól

W zakresie sprzętu (kontrolery):

 1. dostosowanie Nautiz X9

W zakresie sprzętu:

 1. dodanie profilu Ruide R8i Comet obsługa poprawek przez PowerGPS, trybów pracy 2-5Hz oraz pochyłomierza (wstępnie)
 2. poprawki w zakresie profilu Ruide R90i (inicjalizacja/stacje bazowe)
 3. usprawnienia profilu ComNav T300+
 4. usprawnienia profilu Ruide R90i
 5. usprawnienia profilu Ruide R8i
 6. usprawnienia raportów FixChart (info o częstotliwości inicjalizacji, częstotliwości pochyłomierza oraz fakcie czy inicjalizacja była aktywowana przy uruchamianiu gps)
 7. dodanie eksperymentalnie profilu South G1S V2

W zakresie modułu EXTRA:

 1. poprawki w zakresie funkcjonowania edycji Punktów Osnowy (opcja szybkiego importu punktów osnowy z mod. Extra)

W zakresie modułów sprzętowych (dodatkowe profile):

 1. dodanie profilu Pentax G6 Ti (dodatkowo płatny), obsługa poprawek przez PowerGPS, trybu poprawek przez antenę i trybów pracy 2-5Hz
 2. usprawnienia profilu Pentax G6

Powyższa lista obejmuje zmiany rozwijane od wczesnych, do późnych wersji rozwojowych 2.17 (nie było oficjalnego wydania wersji 2.17).

Dalmierze Bosch GLM50C i GLM120C – przydatne informacje

Bosch GLM120C – kupić czy nie?

Niemiecki producent sprzętów (także pomiarowych) jakiś czas temu wypuścił na rynek nowy model dalmierza – z cyfrowym wizjerem (podobnie jak modele Disto producenta Leici). Model z kamerą zdecydowanie jest ciekawą alternatywą dla modeli, których tej kamery nie posiadają – ale czy sam fakt tego usprawnienia coś zmienia? Jest lepiej czy gorzej? Inwestować czy nie?

Jeśli stoisz przed dylematem zadanym w powyższym tytule z pewnością zainteresuje Cię poniższy film, który opisuje nasze ostatnie dostosowanie, a raczej próbę podejścia do dostosowania dla tego dalmierza.

Dla porównania pokazano jak powinna wyglądać współpraca z dalmierzem na bazie sprawdzonego modelu GLM50C.

Historia zmian wersji 2.15


W zakresie wersji PRO:

 1. usprawnienia dokładności wyznaczania offsetów w wychyleniu pomiarów wykonanych RTK Ruide R6I (na 2 i 3 punkty)
 2. poprawki w zakresie obsługi importu plików z serwisu dysku sieciowego RTK24.net
 3. usprawnienia w zakresie opcji importu DXF bez punktów (aby sprawdzić tę funkcję należy odznaczyć opcję Importuj Punkty w oknie ustawień importu DXF) – uwaga! tak zaimportowany wektor nie będzie zawierał punktów w tabeli punktów, a zatem nie będzie ich można wykorzystać do tyczenia!
 4. poprawki w zakresie aktualizacji w panelu numeru punktu wybranego do tyczenia/kontroli (po zmianie punktu tyczenia/kontroli)
 5. dodanie pola „Wymagaj wycentrowanej tyczki” dla filtra GPS – dotyczy trybów Pomiar GPS/Kontrola GPS – funkcja dopuszcza rozpoczęcie pomiaru tylko w sytuacji gdy tyczka jest wycentrowana (zielony wskaźnik – romb – symbol pionowej tyczki)
 6. dodanie przycisku „Kalibracja akcelerometru” (dotyczy modeli z obsługą kalibracji, np. Ruide R6i) w panelu szybkiego sterowania (przycisk strzałki w lewo na ekranie mapy)
 7. poprawka w zakresie konwertowania obrazów TIF
 8. poprawki w zakresie ładowania projektów PowerGPS z wcięciami liniowymi
 9. dodanie ekranu „Odzyskiwania punktów” (Menu->Info->Diagnostyka), tym samym przesunięcie funkcji odzyskiwania punktów do CSV pod ten ekran (w wersjach wcześniejszych, niż 2.15 przycisk odzyskiwania uruchamiał od razu zbiorczy odzysk pikiet do CSV)
 10. dodanie funkcji odzyskania pikiet bieżącego projektu – funkcja przydatna w przypadku problemów z kontrolerami (np. zawieszeniami na kontrolerach niewykazanych na liście dostosowanych kontrolerów) – opcja dostępna z nowego ekranu do odzyskiwania
 11. poprawka w zakresie ustawiania domyślnej geoidy w projekcie
 12. dodanie wyświetlania układu wysokościowego w panelach projektu
 13. poprawki w zakresie wyświetlania list rozwijanych dla systemów Android 7.X (eliminuje ciemne napisy na ciemnym tle)

W zakresie sprzętu:

 1. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK CHC X90 (odbiornik na płycie Trimble) – pomiar tylko w trybie poprawki przez PowerGPS, bez wykresu satelitów (opcja niedostępna dla tego odbiornika) i pobierania stanu baterii
 2. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus (kwestia kropki przy numerycznym wprowadzaniu danych – uwaga! dotyczy wersji Polar z nowym firmware)
 3. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Ruide Nova R6 (BAT) – z obsługą pobierania stanu baterii (eksperymentalnie)
 4. dodanie profilu sprzętowego Cyfrotyczka V3 – sterowanie pomiarem (pomiar/anuluj) i wizualizacja jakości pomiaru GPS
 5. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus – uruchamianie pomiaru/tyczenia/kontroli klawiszem Enterem
 6. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus – anulowanie uruchomionego pomiaru/tyczenia/kontroli klawiszem Backspace (strzałka w lewo pod Enterem)
 7. nowy profil anteny dla RTK Ruide S680P Meteor (ustawiony jako domyślny)
 8. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS AzusRTN (odbiornik na płycie ReachRTK) – pomiar tylko w trybie poprawki przez PowerGPS – bez inicjalizacji i informacji o stacji bazowej (prosimy o podesłanie logów z danymi stacji bazowej – w tych, na podstawie których był przygotowywany profil danych o położeniu stacji nie było – prawdopodobnie trzeba skonfigurować te dane w panelu WWW odbiornika)
 9. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Trimble 5800 – tylko dla trybu inicjalizacji RTK – poprawki przez PowerGPS
 10. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Ruide Pulsar R6P
 11. poprawki w zakresie odbiorników bazujących na Trimble (rozwiązanie problemu braku HSIG i VSIG dla wybranych odbiorników po aktualizacji pierwszego wydania wersji 2.15)*

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.15 :: R2 2019-01-07

Rocznica PowerGPS, nowy cennik i kolejna aktualizacja, cz.I

W dniu wczorajszym zostały zakończone prace rozwojowe nad wersjami 2.14 PowerGPS i RaportówGPS. Otrzymujecie zatem po raz kolejny porcję nowości, zmian i poprawek. Z istotniejszych rzeczy – zmiana cennika i aktualizacje w zakresie pomiarów w wychyleniu – jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszamy po szczegóły!
Read more

Rocznicowe zmiany w RTK PowerGPS 2.14 cz. II

W tym wpisie zapoznacie się ze szczegółami i nowymi funkcjami, jakie miały okazję pojawić się w aplikacji w odsłonie 2.14. Pierwszą cześć wpisu znajdziecie tutaj.
Read more

Historia zmian wersji 2.14

W zakresie wersji PRO:

 1. ulepszenia w zakresie klawiatury ekranowej i trybu wprowadzenia tekstu dla zmiany numerów pikiet
 2. poprawki w zakresie raportowania z poziomu Androida (kwestia pomiaru wielodniowego)
 3. dodanie w sekcji EKSPORT przycisku ZAPISZ PROJEKT (umożliwia ręczne zapisanie projektu)
 4. poprawka w zakresie eksportu gometrii do DXF (zapobieganie uszkodzeniom DXF przy etykietach wieloliniowych)
 5. poprawki w zakresie importu punktów z formatu GPX
 6. zmiany nazewnictwa i informacyjne związane z kwestią PL-KRON86-NH a Kronsztad 86
 7. dodanie w sekcji EKSPORT nowego przycisku POWERGPS XML umożliwiającego eksport do pliku XML bieżącego projektu (z wszystkimi zbiorami i warstwami)
 8. poprawki w zakresie wyświetlania kątów (usunięcie podwójnych symboli kątowych)
 9. zmiana przycisków wywołujących offsety (ekran dostępny pod przyciskiem OFFSET w trybie pomiaru GPS) z układu 3×3 na 4×4
 10. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Boki i pole prostokąta” – pozwalające na uzyskanie parametrów prostokąta (2 boki, powierzchnia i obwód), mając jedynie 3 punkty
 11. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Środek prostokąta” – pozwalające na uzyskanie położenia środka (i 4 wierzchołka) prostokąta, mając jedynie 3 punkty
 12. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Przecięcie odcinków z offsetem” – dotyczy pomiaru punktu poprzez przecięcie prostych/odcinków przesuniętych o wybrane odległości
 13. reorganizacja sekcji Offsety oraz dodanie sekcji BUDYNKI dla offsetów (Menu->Obliczenia->Offsety->Budynki)
 14. dodanie ikon statusowych (romby), ostrzegające lub informujące o wybranych problemach lub rzeczach
 15. rezygnacja z komunikatów informujących o nawiązywaniu i restartowaniu połączenia z poprawkami
 16. dodanie sekcji ustawień APN w oknie Konfiguracji odbiornika GPS (zakładka RTK i tryb poprawek przez antenę)
 17. poprawki w zakresie trybu pomiaru z kompensacją
 18. poprawka w zakresie dodawania punktów w tabeli (usunięcie problemu z podwójnym dodaniem z pierwszego wydania 2.14) *
 19. dodanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu kalibracji akcelerometru dla RTK Ruide R6i *
 20. poprawka w zakresie obsługi kontrolera Polar H3 Plus (kwestia dublowania klawiszy przy wprowadzaniu wartości parametrów dla offsetów)**

W zakresie sprzętu:

 1. wstępne dostosowanie klawiatury i przycisków sprzętowych dla kontrolera Polar H3 Plus
 2. dostosowanie w zakresie offsetów w wychyleniu dla Ruide R6I
 3. usprawnienia i poprawki dot. odbiornika Ruide R6I
 4. usprawnienia dotyczące konfiguracji i przekazywania poprawek Ruide R6I
 5. zmiany i usprawnienia inicjalizacji RTK Ruide R6I
 6. dodanie trybu szybkiego pomiaru – 2,5,10Hz dla odbiornika Ruide R6I
 7. dodanie polecenia Ruide R6I – kalibracja akcelerometru i magnetometru (tylko polecenie, bez paneli informacyjnych)

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Punkt z wychylenia 3-pkt.” – dotyczy pomiaru XYH wykonanego z pochyłomierzem na 3 punkty
 2. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Punkt z wychylenia 2-pkt.” – dotyczy pomiaru XYH wykonanego z pochyłomierzem na 2 punkty – z obsługą wyboru jednego z dwóch potencjalnych rozwiązań
 3. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v4” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji dowolnych (kąt prosty niewymagany)
 4. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v3” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji dowolnych (kąt prosty niewymagany)
 5. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v2” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji prostopadłych
 6. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v1” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji prostopadłych

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.14 :: R2 2018-06-03
** zmiana dostępna w wydaniu trzecim 2.14 :: R2 2018-06-05

PowerGPS 2.13 z możliwością kompensacji

Ostatnia aktualizacja PowerGPS jest datowana na wrzesień 2017r, mijają więc prawie 4 miesiące od poprzedniego wydania.
Najwyższa pora na kolejne wydanie, tym bardziej, iż w przypadku wersji 2.13 dochodzą kolejne usprawnienia, także w przypadku pomiarów w wychyleniu. Łącznie prawie 40 zmian!
Read more

Historia zmian wersji 2.13

W zakresie wersji PRO:

 1. w zakresie Offsetów – mapy GPS, zmiana w zakresie ikon szybkiego wywołania zadań – zastąpiono zadanie wcięcia kątowego zadaniem radialnego wcięcia liniowego, które będzie bardziej przydatne (wystarczy mieć dalmierz), niż wcięcie kątowe (trzeba mieć tachimetr). Wcięcie kątowe jest cały czas dostępne z poziomu Obliczeń -> Wcięcia i offsety -> Kątowe
 2. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o wizualizację libelli elektronicznej, wartości wychyleń, ikon wł./wył. kompensację
 3. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie mechanizmu ostrzegającego lub szacującego ew. ryzko włączenia/wyłączenia wybranego typu danych lub kopii (opcja wyłączania logów jest dedykowana urządzeniom z mniej wydajną pamięcią, co poprzez kompromis (mniej zapisów) jest w stanie wydłużyć czas eksploatacji danego kontrolera)
 4. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie zakładki KOPIA ZAPASOWA, pozwalającej szybko włączyć lub wyłączyć zapis zbiorczej kopii danych, kopii pikiet, projektu przy końcu pomiaru GPS
 5. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie zakładki ZAPIS DANYCH, pozwalającej szybko włączyć lub wyłączyć zapis logów wydajności, logów GPS, logów Fixchart, logów poprawek GPS oraz logów serwisowych
 6. dodanie przycisku Zaawansowana konfiguracja logów na ekranie MENU->INFO->DIAGNOSTYKA przenoszącego do nowego panelu konfiguracji logów i zapisu
 7. dodanie przycisku 101 H=123 KOD w ramach panelu „Szybkie sterowanie”, pozwalającej na sterowanie wyświetlaniem etykiet przy pikietach w 5 trybach (bez etykiet / tylko numer punktu / tylko numer i wysokość / tylko numer i kod / numer, wysokość i kod)
 8. dodanie respektowania opcji 101 H=123 KOD w przypadku eksportu do DXF
 9. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie przycisku wysyłki danych do programu Sonda Dynamiczna II (dotyczy głównie wysyłki przez WIFI), pozwalającego na błyskawiczne przesłanie wybranej karty sondowania dynamicznego do komputera PC
 10. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie opcji zakładania/edycji karty sondowania dynamicznego, pozwalającej na wprowadzenie pomiarów sondowania sondami DPL,DPM (odczyty N10 co 10cm) do głębokości 30m, wraz z możliwością wpisywania odczytów klucza dynamometrycznego, a także możliwością opisania miejsca i dodatkowego opisu miejsca sondowania. Założenie karty odbywa się po zaznaczeniu pikiety, dzięki czemu można zmierzyć miejsce wykonania otworu GPS, a następnie rozpoczące prace i w PowerGPS wpisywać wyniki pomiarów skojarzone z tym miejscem
 11. w ramach mapy dodanie wizualizacji obecności miejsca sondowania (otworu geologicznego) w postaci odpowiedniej ikonki (dla pikiet, którym przypisano karty sondowania)
 12. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie opcji konfiguracji połączenia wysyłania danych przez Internet/WIFI (IP i port)
 13. dodanie przycisku włączania/wyłączania nowego panelu sondowania dynamicznego w ramach panelu „Szybkie sterowanie” (zastosowanie PowerGPS w pomiarach geologicznych i geotechnicznych)
 14. dokonano zmiany stylu rysowania (ulepszenie) wizualizacji libelli elektronicznej
 15. dodanie w ramach panelu „Szybkie sterowanie” funkcji włączania/wyłączania widoczności libelli (jest ona widoczna na mapie i w oknie monitora satelitów)
 16. dodanie nowego panelu mapowego „Szybkie sterowanie” (dostępny po wciśnięciu lewej strzałki w prawym górnym rogu aplikacji)
 17. poprawka w zakresie ładowania pliku projektu (poprawa stabilności) jeśli brak pliku TIF, wykorzystywanego przez projekt
 18. usprawnienie w zakresie reagowania na błędny nr seryjny GPS przy generowaniu raportu
 19. usprawnienie w zakresie generowania raportu z Androida (obsługa generowania z kilku zbiorów naraz)
 20. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu plików projektowych
 21. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu formatów DXF
 22. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu formatów TIF
 23. usprawnienie w zakresie odczytu formatów SHP* – dodanie obsługi innych typów elementów poligonowych
 24. poprawki w zakresie odczytu formatów SHP* – korekta wyświetlania wczytanych obiektów po imporcie (zapobiega czarnym poligonom)
 25. poprawki i usprawnienia w zakresie stabilności pracy
 26. usprawnienia w zakresie informacyjnym po imporcie

W zakresie sprzętu:

 1. dodano sygnalizację dźwiękową odbioru pomiaru odległości z dalmierza Bluetooth (Leica lub Bosch)
 2. w ramach opcji Konfiguracji GPS i sekcji Pokaż więcej wprowadzenie nowej kontrolki Pomiar wychylenia z możliwością wyboru trybu inicjalizacji (bez pochyłomierza / pochyłomierz 1HZ / pochyłomierz 10HZ). Opcja ta jest obsługiwana na razie tylko dla odbiorników Ruide R6I i umożliwia pracę w trybie z elektroniczną libellą i/lub kompensacją wychylenia
 3. dodanie profilu „Ruide R6I” z obsługą trybu poprawek zewnętrznych (przez PowerGPS) oraz GSM (przez antenę GPS)
 4. dodanie profilu „CHC X900+V2” dla odbiorników CHC mających problemy z zamrażaniem ciągłości strumienia danych GPS
 5. dodanie opcji „Tylko tryb ręczny” – mających zastosowanie do modeli Disto (D3aBT, D8), umożliwiając jednokierunkową komunikację, dzięki której dalmierz nie będzie wchodził do trybu zdalnego (ale nie będzie też możliwości pomiaru zdalnego i sterowania plamką lasera) – funkcja wprowadzona ze względu na ograniczenia dalmierzy Disto w zakresie sterowania wyborem trybów pracy
 6. dodatkowe usprawnienia w zakresie dostosowania odbiorników GPS RTK ComNav T300 (tylko poprawki z kontrolera)
 7. poprawka w zakresie wyboru kierunku tyczenia* (naprawia błąd z wydania pierwszego 2.13)
 8. dalsze usprawnienia profilu Ruide R6I*

W zakresie modułu EXTRA:

 1. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o przycisk DIAGNOSTYKA, pozwalający na weryfikację pracy sensora wychylenia (z prezentacją libelli oraz kompasu, wartości wychyleń i ich odchyleń standardowych)
 2. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o przycisk USTAWIENIA, pozwalający na dostęp do obecnych i przyszłych funkcji związanych z pomiarami w pochyleniu (tutaj znajdą się opcje kalibracji i weryfikacji pracy sensorów)
 3. wyświetlanie tyczki (dotyczy kompensacji lub pracy w wychyleniu) w ramach monitora satelitów (ekran podglądu pomiaru 3D)
 4. dodanie przycisku włączania/wyłączania pokazywania ikon grotu tyczki i położenia anteny (dotyczy kompensacji lub pracy w wychyleniu) w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 5. dodanie przycisku włączania/wyłączania kompensacji wychylenia w ramach panelu „Szybkie sterowanie” (na razie kompensacja wychylenia jest wprowadzana eksperymentalnie dla modelu Ruide R6I, tj. bez obsługi kalibracji magnetometru i akcelerometru)
 6. dodanie przycisku przechodzenia do opcji kompensacji w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 7. dodanie przycisku włączania/wyłączania nowego mapowego panelu szybkich kodów w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 8. w ramach mapowego panelu szybkich kodów wprowadzono włącznik/wyłącznik możliwości automatycznego uruchamiania pomiaru po wykonaniu przypisania kodu
 9. dodanie nowego mapowego panelu szybkich kodów (jest on widoczny w trybach pomiaru GPS) – panel zawiera 10 pierwszych szybkich kodów (które mogą być predefiniowane w oknie „Szybki kod” – w panelu jest przycisk do wchodzenia w tryb konfiguacji)

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.13 :: R2 2018-02-05

Korekta wpasowania poziomego na Androidzie

Mierząc pikiety z wykorzystaniem PowerGPS, możemy je mierzyć w sposób klasyczny (pomiar GPS) lub rzutując współrzędne GPS na wsp. lokalne (pomiar GPS z wpasowaniem lokalnym). Read more