Rocznicowe zmiany w RTK PowerGPS 2.14 cz. II

W tym wpisie zapoznacie się ze szczegółami i nowymi funkcjami, jakie miały okazję pojawić się w aplikacji w odsłonie 2.14. Pierwszą cześć wpisu znajdziecie tutaj.

Link do skróconego wykazu zmian:
Historia zmian PowerGPS w wersji 2.14
A teraz szczegółowy:

Pomiary w pochyleniu

O ile z powodów ekonomicznych nie udało nam się zrealizować całościowego zakończenia tematu pomiarów w kompensacji, o tyle wprowadzone poprawki i ulepszenia sprawiają, iż w praktyce powinno być możliwe wykorzystanie sprzętów z pochyłomierzem do realizacji takich pomiarów.
Pomiary w wychyleniu z offsetem – bo o takich mowa, są dokładniejszą wersją pomiarów skompensowanych. W przypadku offsetów bazujemy bowiem nie na jednym wychyleniu (które może być zawodne, jeśli mamy nieprawidłowo skalibrowany magnetometr), a na dwóch lub trzech.
W PowerGPS wprowadziliśmy dwa nowe zadania:

Pomiar w wychyleniu na 2 punkty

W tym przypadku wychylamy tyczkę najpierw w jednym kierunku (np. w lewo), później w przeciwnym (np. w prawo) i po chwili otrzymujemy wyznaczony punkt. Z uwagi na matematyczną konstrukcję zadania, możliwe są 2 potencjalne wyniki – w przypadku pomiarów typu: punkt pierwszy (wychył w lewo), punkt drugi (wychył w prawo) prawidłowe powinno być rozwiązanie nr 2, co jest domyślnym ustawieniem przyjętym w programie. Jednakże jeśli realizujemy pomiary w innej kolejności, możemy przy pomocy przełącznika zmienić wersję rozwiązania.

Pomiar w wychyleniu na 3 punkty

Tutaj nie ma w zasadzie niejednoznaczności – jeśli zrobimy pomiar z wychyleniem na 3 punkty i konstrukcja będzie prawidłowa (nastąpi przecięcie) program wygeneruje odpowiedni punkt pośredni.

Co ważne – patrząc na charakter zadań w PowerGPS, obojętnie czy korzystamy z offsetów na 2 czy 3 punkty, jeśli zechcemy w trakcie zmienić użyte punkty, będzie można szybko przeliczyć zadania, bez ich ponownego definiowania od początku.

Wsparcie RTK Ruide R6i


Odbiornik RTK Ruide R6i mieliśmy okazję wypożyczać kilka razy w ciągu ostatnich miesięcy, realizując dostosowanie w zakresie pomiarów w wychyleniu oraz realizując poprawki/dostosowanie w zakresie typowej pracy.
Zakres wsparcia tego odbiornika to:

 1. pełna inicjalizacja (także poprawki od wersji 2.13)
 2. obsługa pomiarów z poprawkami przekazywanymi przez kontroler
 3. obsługa pomiarów z poprawkami odbieranymi przez antenę
 4. włączanie/wyłączanie modułów pochyłomierza (1 i 10Hz)
 5. obsługa trybów 2Hz, 5Hz i 10Hz (tak, pomiar 10 epok wykonany w 1-2 sekundy)
 6. pomiary z kompensacją pozycji XYH
 7. pomiary bez bezpośredniej kompensacji pozycji XYH ale z wykorzystaniem (pośrednich) metod obliczeniowych – punkty z wychylenia
 8. wywoływanie poleceń kalibracji akcelerometru i magnetometru (ale bez paneli wskazujących lub pomagających w wykonaniu kalibracji)

Dziękujemy p. Arturowi z firmy Art-Geo GNSS za wypożyczenie sprzętu, a także p. Andrzejowi z firmy Geo-Graf za wypożyczenie odbiornika i wsparcie w zakresie realizacji usprawnień dotyczących posiadanego modelu R6I.

Wsparcie kontrolera Polar H3 Plus

Dzięki współpracy z firmą Art-Geo GNSS (dystrybutor sprzętu marki Ruide), mieliśmy możliwość zapoznania się z kontrolerem Polar H3 Plus. Ten pancerny kontroler pracuje w oparciu o system Android 6, posiada sprzętową klawiaturę, która może być pomocna – w szczególności dla użytkowników przyzwyczajonych do rozwiązań Windows Mobile z klawiaturą.

Testowany z odbiornikiem R6I kontroler w wersji 2.14 został wstępnie dostosowany w zakresie obsługi klawiatury:

To na co warto zwrócić uwagę, to przycisk APP – w systemie możemy go zdefiniować (np. wybór dowolnej aplikacji), jednak nie polecamy ustawiać go w systemie. Jeśli to zrobimy, nie będzie możliwości jego zresetowania. Jeśli ustawimy go na PowerGPS uruchamianie programu nie będzie prawidłowe (nakładka systemowa nie działa zgodnie z oczekiwaniami). Przycisk APP jest w stanie wywołać wybraną aplikację, jednak wówczas PowerGPS nie będzie w stanie z tego przycisku korzystać. Jest to niestety specyfika tego konkretnego kontrolera.

Zmiany w zakresie klawiatury ekranowej

W trakcie prac dostosowawczych realizowano także zmiany w zakresie pokazywania klawiatury ekranowej, np. przy zmianie numerów pikiet niektóre osoby wskazywały, iż na starcie nie pokazuje się klawiatura, lub pokazuje się ona w wersji tekstowej.

Od wersji 2.14 klawiatura będzie pokazywana w wersji numerycznej, będzie jednak możliwość przełączenia na opcję tekstową.

Nowe funkcje offsetów do pomiaru budynków

W wersji 2.14 zostały ukończone zadania, umożliwiające wykorzystanie PowerGPS w pomiarze punktów załamań budynków. O ile wcześniej pracowaliśmy nad podobnymi funkcjami,o tyle prace te nie miały specjalnego priorytetu i część rzeczy czekała na swoją kolej.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony firmy Geo-Rad (użytkownika PowerGPS), która zdecydowała się wesprzeć przyspieszenie powstania funkcji do lepszego mierzenia budynków, w wersji 2.14 pojawiły się w sumie 4 różne zadania, pozwalające na realizację tego samego celu: pomiaru 3 punktów załamań budynku. Zależnie od charakteru danych jakie zmierzymy, mamy możliwość określenia punktów załamań z użyciem metod wielokrotnych wcięć liniowych, rozszerzonych offsetów czy wersji mieszanych. Funkcje pomiarowe są dostępne dla użytkowników modułu Extra.

Nowe zadania

W porównaniu do wcześniejszych wersji, wersja 2.14 wprowadza łącznie 9 nowych zadań. Wspomniane cztery zadania dotyczące pomiaru budynków (moduł EXTRA), 2 zadania dotyczące offsetów w wychyleniu (moduł EXTRA), a także:

 • dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Przecięcie odcinków z offsetem” – dotyczy pomiaru punktu poprzez przecięcie prostych/odcinków przesuniętych o wybrane odległości
 • dodanie w ramach sekcji wielkości zadania „Boki i pole prostokąta” – pozwalające na uzyskanie parametrów prostokąta (2 boki, powierzchnia i obwód), mając jedynie 3 punkty
 • dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Środek prostokąta” – pozwalające na uzyskanie położenia środka (i 4 wierzchołka) prostokąta, mając jedynie 3 punkty

Nowa sygnalizacja ważnych momentów

Znana z poprzednich wersji sygnalizacja np. łączenia się z serwisami poprawek (czy restartowania połączenia) została zastąpiona poprzez ikonki rombów, które wyświetlając się na mapie na bieżąco, nie są obciążone opóźnieniem w pokazywaniu jak klasyczne dymki Androida. Oprócz funkcji związanych z poprawkami zostały dodane ikonki dla oznaczania istotnych momentów (np. braku pozycji FIX czy sygnalizowanie etapu stabilizowania tyczki).

Podczas kontroli osnowy – tyczka ustabilizowana, co wskazuje ikonka po prawej (poniżej libelli).

To co ważne – jeśli decydujemy się na pracę przy dużej częstotliwości wysyłania danych (np. 5-10Hz) program może nie nadążać z prezentowaniem informacji na ikonkach. Związane jest to z dużą ilością danych i koniecznym czasem na przetworzenie wszystkich nadchodzących danych.

Konfiguracja APN

Od wersji 2.14 możliwa jest zmiana parametrów APN – pomoże to w przypadku wymogu niestandardowych ustawień operatora karty. Zmiany powinny być dostępne dla rozwiązań Ruide (opcja testowana przez nas na modelu R6I), Kolida oraz South.

Aby przejść do opcji konfiguracji APN, należy przejść do zakładek konfiguracji GPS (Menu->Sprzęt->Odbiornik GPS->Konfiguracja), do zakładki RTK, wybrać metodę „Skonfiguruj GPS aby sam pobierał poprawki i wówczas pola APN (usługa,użytkownik,hasło) będą dostępne.

Zmiany w zakresie Kronsztad 86

Temat został szerzej opisany pod tym linkiem na stronie Raportów.
Zmiany są kosmetyczne, nie było wprowadzonych poprawek czy zmian związanych z wyliczeniami geoid – te funkcjonowały i funkcjonują prawidłowo.

Inne zmiany i poprawki

Wśród pozostałych zmian znalazły się takie rzeczy jak:

 • poprawki w zakresie eksportu DXF (szczególnie gdy stosowane były pola wieloliniowe)
 • poprawki w zakresie importu GPX
 • dodanie przycisku ręcznego zapisu projektu w sekcji Eksportu (może się przydać – wygodniejsze niż wywoływania menu kontekstowego: Menu->Więcej->Zapisz)
 • poprawki w zakresie wyświetlania kątów (kwestia zdublowanych symboli kątowych)
 • poprawki raportowania GNSS w zakresie sesji pomiarów wielodniowych

Eksport do formatu PowerGPS XML

W ramach kontaktu z zespołem C-GEO szukaliśmy dobrego sposobu wymiany danych z programem. Najlepiej tekstowego eksportu, który dałoby się w łatwy sposób analizować.
Powstała nowa możliwość – eksportu do formatu zgodnego z XML, który umożliwi w przyszłości przekazywanie danych do zewnętrznych aplikacji.

Jeśli jesteś twórcą aplikacji geodezyjnych (lub innych) i chcesz dowiedzieć się więcej na temat współpracy z PowerGPSem – prosimy o kontakt.

Reorganizacja paneli obliczeń

Tutaj małe zmiany – dodanie nowej sekcji dla offsetów, z uwagi na kolejne zadania trzeba było dostosować układ offsetów GPS z wersji 3×3 na wersję 4×4. Delikatnym zmianom uległo również rozmieszczenie w zakresie obliczeń geodezyjnych wywoływanych z menu.

Kwestie pomiarów szybkich (2-10Hz)

PowerGPS już od wielu odsłon (zależnie od odbiornika) ma możliwości wspierania pomiarów wykonywanych szybciej niż 1 epoka na sekundę. To, że obecnie w reklamach różnych sprzętów zdarza się reklamowanie ich jako umożliwiających szybkie pomiary i zdarza nam się czasem zetknąć z tym tematem (np. ktoś wskazuje, że tzw. topowe odbiorniki jak np. Leica czy Trimble takie funkcje posiadają) nie oznacza, że jest to całkowita nowość. Odbiorniki już od wielu lat udostępniają różne możliwości w tym zakresie.

W jaki sposób sprawdzić to w PowerGPS?

Przechodzimy do opcji Menu->Sprzęt->Odbiornik GPS->Konfiguracja i klikamy przycisk Pokaż więcej. Następnie przechodzimy do kontrolki Epoki i ustawiamy wybraną opcję.

Po zaakceptowaniu i podłączeniu z inicjalizacją, kliknięcie pomiaru w trybie szybkim powinno dać w efekcie szybsze naliczanie epok (najszybsze w trybie 10Hz – 10 epok na sekundę). Warto sprawdzić wcześniej czy nasz sprzęt obsługuje dany tryb (niektóre sprzęty obsługują np. prędkości do 2Hz inne do 5Hz..itd).

Niestety nie dla wszystkich sprzętów wdrożona jest ta funkcjonalność – jednak warto sprawdzić, czy nasz sprzęt umożliwia taki sposób pracy. W przypadku trybów szybkich należy pamiętać, iż ikonki statusowe mogą nie nadążać przy tak dużej ilości przesyłanych danych.

Zapraszamy do aktualizacji

Na zakończenie tego wpisu serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym za pomoc (czy merytoryczną, czy udostępnienie sprzętu/usług czy też danych do wprowadzania poprawek w programach). Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że z nami jesteście i wspieracie polskie rozwiązania.

Program można aktualizować ręcznie (pobranie nowej wersji ze strony podanej na końcu wpisu) lub przez Google Play (np. automatycznie).
Jeśli zastanawiacie się nad zakupem – w ciągu 14 dni od daty publikacji wersji 2.14 macie możliwość zakupu programu lub modułów z 10% rabatem (rabat naliczany przy wystawianiu fv).

http://powergps.pl/pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *