Aktualizacje

Bieżąca aktualizacja

Aktualizacje obecnie są dostępne dla każdego użytkownika. Najnowsza aktualizacja jest zawsze dostępna na stronie pobierania: http://powergps.pl/pobierz

Historia aktualizacji aktualnej serii II:

Historia aktualizacji archiwalnej serii I:

Powyższa lista obejmuje głównie wydania oficjalne lub istotne rozwojowe (np. jeśli nie było publikacji oficjalnej).