Historia zmian wersji 2.12

W zakresie sprzętu:

 1. poprawki i usprawnienia w zakresie obsługi GPS RTK ComNav T300 (tylko poprawki z kontrolera)
 2. poprawka w zakresie przetwarzania sygnału z odbiorników bazujących na płycie Novatel (Satlab SLC)
 3. poprawka w zakresie współpracy z poprawkami na tel. LG Android 7
 4. dostosowanie do kontrolera Magellan Mobile Mapper50 4G (usprawnienie wyświetlania)
 5. wstępne dostosowanie odbiornika RTK Sunnav G9 (tylko poprawki przez wbudowaną antenę, tryb poprawek przez PowerGPS niedostępny)
 6. poprawka w zakresie widoczności konstelacji Glonass dla Satlab SLC
 7. zmiana w zakresie profili bazujących na Novatelu (m.in. CHC, Satlab SLC) obejmująca zwiększenie precyzji depesz GGA przy inicjalizacji odbiornika
 8. dodanie profilu odbiornika RTK Satlab SLC z inicjalizacją zewnętrzną z aplikacji SLC Toolbox
 9. dodanie profilu dla odbiornika RTK Kolida K9 mini (model bez obsługi wychyłomierza) – (w wersji 2.12 mylnie wpisano K5 mini, przepraszamy)
 10. dodanie profilu odbiornika RTK Kolida K5 plus (z obsługą wychyłomierza – elektroniczna libella, bez kompensacji)
 11. dodanie możliwości włączania/wyłączania klejania danych czasowych z GPS dla Cyfrotyczki
 12. dodanie nowego profilu anteny dla odbiornika Satlab SLC
 13. usprawnienia w zakresie korzystania z przycisków Cyfrotyczki
 14. dodanie możliwości wyłączania trybu zdalnego (dot. dalmierzy Disto D8/D3aBT)
 15. zmiana obejmująca automatyczne wybieranie depeszy z lepszą precyzją dla rozwiązań opartych o Novatelu
 16. usprawnienia w zakresie odczytu z cyfrotyczki
 17. dodanie profilu RTK Trimble inny v.1 – do testów z odbiornikami Trimble R4, R6, SPS882 oraz 5800**

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie nowego trybu pracy – abonament (tańsze licencje czasowe; nie obejmuje licencji bezterminowych)
 2. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika „Szybki pomiar odległości” umożliwiający przejście do panelu edycji\pomiaru wartości już po pomiarze\wskazaniu punktu bazowego wcięcia
 3. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika „Steruj laserem” (opcja domyślna), umożliwającego odpalanie plamki lasera już po przejściu do edycji/pomiaru wartości liniowej dalmierzem
 4. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika umożliwiającego prezentację dla zmierzonych pikiet informacji o HSIG,VSIG (dotyczy punktów użytych w zadaniach)
 5. dodanie w panelu „Opcji zadań” możliwości wyboru klasycznej numeracji punktów bazowych wcięć(zamiast 15,16->17 można ustawić 17a,17b->17)
 6. dodanie panelu „Opcji Zadań” (dostępne z poziomu edycji dowolnego zadania) umożliwiającego ustawiania widoczności elementów związanych z zadaniami
 7. poprawka w zakresie tolerancji tyczenia i kontroli GPS (wyłączenie możliwości wyrzucania próbek niespełniających warunków filtra w zakresie odchyłek XY i H)
 8. dodanie możliwości ustalania ujemnej wartości tyczki
 9. poprawki w zakresie przesyłania pozycji NTRIP przy testach poprawek (stała pozycja)
 10. poprawki przy usuwaniu punktów istniejących w innych zadaniach
 11. poprawki w zakresie importu z PGPS
 12. poprawka w zakresie odczytu/zapisu podkładu rastrowego TIF
 13. dodano możliwość importu punktów plików osnowy (TXT\CSV) z serwera RTK24.net
 14. poprawki w zakresie odczytu projektów ze skasowanymi elementami, związanymi z zadaniami geodezyjnymi
 15. zmiana nazwy przycisku „Wybór projektu” na „Projekt”
 16. reorganizacja paneli do wywołań zadań obliczeniowych
 17. reorganizacja panelu Synchronizacja
 18. poprawki w zakresie tyczenia i przełączania tyczenia uśredniane-ostatnie
 19. dodanie zadania obliczeniowego – obliczenia kąta pionowego
 20. dodanie zadania obliczeniowego – Radialne Wcięcie Liniowe v.1 pozwalającego na ustalenie wcięcia do środka obiektu o kształcie (podstawie) radialnej
 21. dodanie 5 nowych zadań obliczeniowych w zakresie obliczania objętości prostych brył (graniastosłup, sześcian, ostrosłup, cylinder)
 22. dodanie zadania obliczeniowego Pole i promień okręgu – pozwalającego na ustalenie wspomnianych wartości na bazie 3 punktów
 23. dodanie zadania obliczeniowego Środek Okręgu – pozwalającego na ustalenie wcinanego środka okręgu na bazie 3 punktów
 24. poprawki w zakresie odświeżania widoku po dodaniu punktów w zadaniach obliczeniowych
 25. dodano możliwość usuwania katalogów w serwisie RTK24.net
 26. ustawienie domyślnej opcji importu plików tekstowych do bieżącego zbioru (zmiana w odniesieniu do starszej wersji: do nowego)
 27. dodanie automatycznego usuwania pustych zbiorów przy imporcie wielu plików naraz
 28. poprawka w zakresie importu z innego projektu PowerGPS (kwestie widoczności punktów)
 29. poprawka w zakresie automatycznego tyczenia i kontroli GPS
 30. poprawka w zakresie pobierania listy strumieni dla serwisów zagranicznych NTRIP
 31. zapisywanie informacji o użytym strumieniu do katalogu logów
 32. poprawki w ramach trybu „bez RTK” *
 33. poprawki w zakresie raportowania stanu baterii (poprawka na pierwsze wydanie wersji 2.12)*

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie panelu „szybkich kodów” – umożliwiające zdefiniowanie 87 kodów w ramach 4 kart. Panel pozwala na ustawienie i edycję predefiniowanych kodów, dzięki czemu skraca się bardzo czas przypisania kodu do nowych pikiet
 2. dodano możliwości synchronizacji projektu „Punktów osnowy” (wysyłka na serwer RTK24.net i pobieranie z serwera)
 3. dodano przycisk „Importuj” w oknie „Punktów osnowy” – który uruchamia import tylko punktów, będących w granicach bieżącego widoku. Wdrożenie umożliwia zatem ładowanie punktów do kontroli bez konieczności ręcznego importu (szukania) pasujących punktów (nawet jeśli ich zbiór jest pokaźny, np. kilka tys. pktów – przetestowano na zbiorze 5 tys. pktów)
 4. dodano przycisk „Punkty osnowy” w sekcji Importu, kierujący do nowego okna, dającego dostęp do specjalnego pliku przechowującego punkty osnowy (okno pozwala na szybkie przejście do projektu punktów osnowy, lub utworzenie go).
 5. dodanie możliwości włączania/wyłączania monitora filtra GPS
 6. dodanie Monitora filtra GPS – wyświetlania znaczników i kolorów etykiet (prawidłowe=zielone, nieprawidłowe=czerwone) – czy parametry filtra (precyzja XY,precyzja H,DOP,typ rozwiązania) są spełnione
 7. dodanie możliwości importu wielu plików PowerGPS naraz do bieżącego projektu (wskazujemy pierwszy zbiór z katalogu i dalsze są automatycznie ładowane)

W zakresie modułu RAPORTY:

 1. poprawki i usprawnienia związane z raportowaniem GPS po stronie Androida

* wydanie drugie R2 z 20 września 2017
** wydanie trzecie R3 z 25 września 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *