Archive for grudzień 2015

PowerGPS krok przed rokiem 2016!

Raporty GPS otrzymały swoją aktualizację przed Sylwestrem, PowerGPS również! Najnowsza wersja 2.04 wnosi przede wszystkim poprawki i usprawnienia istniejących ekranów.
Read more

Historia zmian wersji 2.04

Co nowego w PowerGPS 2.04?

Historia ważniejszych zmian:

  • usprawnienia w zakresie importu rastrów – dodano możliwość importu rastrów JPEG z georeferencją TFW, z automatycznym przetwarzaniem do optymalizowanego TIF
  • usprawnienia w zakresie obsługi TIFów bez piramidy widoków – dodano możliwość obsługi przetwarzania pliku do formatu TIF z piramidą widoków bezpośrednio w aplikacji wraz z ekranem postępu przetwarzania rastra
  • poprawki w zakresie funkcjonowania zadań Hansena w zakresie nowego interfejsu graficznego
  • nowy wygląd i podłączenie zadania pomiaru powierzchni i obwodu w nowym interfejsie graficznym – z większymi możliwościami
  • poprawki w zakresie obsługi autoryzacji i pobierania informacji o nowościach
  • nowy wygląd panelu informacyjnego
  • poprawka w zakresie funkcji wykonywania zdjęcia
  • normalizacje w zakresie modułu Raportowego GPS
  • usprawnienie w zakresie wyświetlania list – m.in. dodanie płynnego przewijania bez ukrywania pierwszych/ostatnich elementów niemieszczących się w widoku

PowerGPS seria II – przedpremiera

Święta tuż tuż, a zapowiadany RTK PowerGPS w serii II w końcu może trafić do testerów i osób zainteresowanych sprawdzeniem programu ze swoimi odbiornikami RTK.

Co prawda na razie traktujemy tę wersję jako betę (nie mieliśmy okazji sprawdzić tego konkretnego wydania z wszystkimi obsługiwanymi RTK) – jednakże powinna być to jak najbardziej funkcjonalna wersja, z pomocą której można wykonywać pomiary.

Read more