Historia zmian wersji 2.18


W zakresie wersji PRO – ogólnie:

 1. dodanie geoidy PL-EVRF2007-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-EVRF2007-NH (dawniej Amsterdam)
 2. dodanie geoidy PL-KRON86-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-KRON86-NH (dawniej Kronsztad 86)
 3. poprawki w zakresie funkcjonowania filtra GPS (opcje RMS2D i RMS1D)
 4. dodanie nowych predefiniowanych ustawień PXY Nr kodu
 5. poprawki w zakresie importu z plików TXT (nr kodów i opisy)
 6. ulepszenia kosmetyczne ekranu powitalnego
 7. usprawnienia w zakresie współdziałania z Android 9
 8. usprawnienia w zakresie stabilności działania
 9. usprawnienia panelu kalibracji akcelerometru
 10. usprawnienia panelu kalibracji magnetometru
 11. dodanie importu pikiet z formatu TXT HiTarget (raport tekstowy HiTarget)
 12. dodanie paska statusu GPS w sekcji offsetów (HSIG, VSIG, DOP, rozwiązanie i ikona ruchu tyczki)
 13. dodanie w sekcji offsetów opcji sterowania paskiem HSIG/VSIG (włączony/wyłączony)
 14. dodanie możliwości czyszczenia ustawionego punktu wejściowego dla zadań
 15. poprawka wyświetlania stanu baterii gps w pasku
 16. dodanie w ramach monitora filtra gps wyświetlania ikony ostrzeżenia przy kursorze gps jeśli precyzja odbiornika jest niedostateczna
 17. dodanie ikonki czerwonego wykrzynika przy prawej stronie paska zadań – informuje o obciążeniu systemowym
 18. dodanie możliwości ustalenia częstotliwości wykonywania kopii projektu
 19. dodatkowe usprawnienie w zakresie zapisu kopii gdy nie można jej zapisać w pamięci (z uwagi na problem po stronie kontrolera)
 20. poprawka w zakresie wybierania punktu do kontoli i tyczenia – metoda punkt osnowy (bez obliczonych)
 21. poprawka w zakresie wybierania punktu do kontoli i tyczenia- metoda punkt osnowy lub gps (bez obliczonych)
 22. dodanie opcji wyboru metody kontroli – punkt obliczony
 23. dodanie opcji wyboru metody tyczenia – punkt obliczony
 24. poprawka w zakresie tabeli (aby przy działającym GPS program nie przewijał tabeli do najbliższego zaznaczenia)
 25. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet GNSS
 26. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet offsetowych
 27. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet zmierzonych zadaniami wychyleń
 28. dymek informacyjny przy panelu wyboru projektów (PM-1)
 29. kolorowanie paska tytułowego na czerwono, jeśli nie wybrano projektu tylko przestrzeń roboczą (gdzie projekty nie są zapisywane)
 30. dodanie panelu ostrzegającego przed uruchomieniem GPS przed utworzeniem projektu (można wyłączyć) (PM-2)
 31. możliwość wyłączenia dymku informacyjnego i panelu ostrzegającego (PM-1 i PM-2) z poziomu Menu->Info->Pomoc
 32. poprawka w zakresie problemu ze zmianą wysokości tyczki po zmianie GPS
 33. poprawka problemu z zapisem wysokości tyczki (tylko dla użytkowników wersji rozwojowej 2.18 RD3)
 34. usprawnienia w zakresie zapisu logów serwisowych
 35. ustawienie domyślnej geoidy jako EVRF-2007 (dawniej: Amsterdam)
 36. zmiana w zakresie startu i autoryzacji (autoryzacja po załadowaniu programu, a nie w trakcie) + poprawki zawieszania się aplikacji przy ładowaniu
 37. dodanie w panelu szybkiego sterowania ikony pokazującej status parametrów (np. HSIG/VSIG) dla drugiego odbiornika GPS (gdy praca jednocześnie na dwóch, np. dwóch RTK – przydatne do testów)
 38. w sekcji opcji pomiaru GPS (zakładka wygląd) dodanie możliwości włączania/wyłączania szkiców zadań (do tej pory funkcja ta była tylko w opcjach, gdy mieliśmy wybrane konkretne zadanie)
 39. optymalizacja zapisu logów serwisowych (zwiększenie prędkości programu przy korzystaniu z logów)
 40. poprawka w zakresie importu pikiet z formatu TXT (import w zakresie kodów i innych)
 41. dodanie możliwości odtwarzania własnych dźwięków (zobacz jak to zrobić)
 42. poprawki w zakresie dostępności do systemu zgłoszeniowego z poziomu PowerGPS
 43. usprawnienia w zakresie pracy z dyskiem RTK24.net

W zakresie wersji PRO – podkłady mapowe:

 1. poprawki stabilności w zakresie ładowania podkładów
 2. dodanie panelu umożliwiającego szybkie włączanie podkładów i regulację poziomu przezroczystości
 3. dodanie możliwości ładowania 4 podkładów mapowych jednocześnie
 4. usprawnienia w zakresie obsługi podkładów WMS (obsługa pobierania z przekierowanych źródeł)
 5. aktualizacja serwisów podkładów TMS i WMS (geoportale) – więcej info
 6. poprawki stabilności w zakresie importu DXF bez danych (usunięcie zawieszenia programu)

W zakresie sprzętu (kontrolery):

 1. poprawki (obejście problemu z zamrażaniem grafiki dla procesorów graficznych Mali T720 na 4-rdzeniowych kontrolerach)
 2. dodanie możliwości szybkiego zapisu projektu z zapisem na dysk sieciowy dla kontrolera ComNav R500 (klik przycisku sprzętowego z kłódką, pojawia się ekran eksportu, ponowne wciśnięcie przycisku realizuje akcję zapisu)
 3. obsługa klawiatury kontrolera PDA T80

W zakresie sprzętu:

 1. poprawki w zakresie pracy GPS bez walidacji depeszy NMEA
 2. poprawki w zakresie profilu Spectra Precision SP60 i SP80
 3. dodanie eksperymentalnego profilu Sokkia Set (obsługa tachimetru) – wysyłka i odbiór pikiet
 4. usprawnienia w zakresie kalibracji akcelerometru (Ruide R6P i R90i neo PRO v2)
 5. usprawnienia w zakresie kalibracji magnetometru (Ruide R6P)
 6. dodanie profilu Ruide R90i neo PRO v2 (odbiornik GNSS z pochyłomierzem)
 7. dodanie możliwości wyłączania odbiorników Ruide przy rozłączaniu sprzętu (w opcjach dodatkowych konfiguracji odbiornika GPS)
 8. dodanie możliwości wyłączenia walidacji depesz NMEA (pomaga, jeśli odbiornik nieprawidłowo raportuje sumy kontrolne depesz GPS)
 9. poprawki i usprawnienia w zakresie podwójnej pracy GPS + Alternatywny GPS
 10. poprawki i usprawnienia profili dodatkowych GNSS

W zakresie modułu EXTRA:

 1. poprawki w zakresie obsługi szybkich kodów (gdy użyte pl litery)
 2. dodanie możliwości modyfikacji układu offsetów (moduł Extra)
 3. dodanie dodatkowych układów prezentacji offsetów (w tym: układy użytkownika 3×3, 4×4 i 5×6 oraz domyślny 4×4)
 4. dodanie eksperymentalnego zadania offsetowego „Punkt z przecięcia i wychylenia” (moduł Extra)
 5. dodanie funkcji wyboru sposobu ustalania rozwiązania oraz kontroli dla zadania offsetowego „Punkt z przecięcia i wychylenia”
 6. dodanie panelu offsetu wysokościowego dla pomiaru GPS (moduł Extra) – włączenie/wyłączenie w zakresie panelu szybkiego dostępu
 7. dodanie możliwości ustawienia 3 predefiniowych opcji offsetu wysokościowego (moduł Extra)

W zakresie modułów dodatkowych:

 1. dodanie trybu zgodności modułu A10 (dla późniejszych wersji,np. Android 11)
 2. dodanie modułu A10 (wsparcie działania PowerGPS w systemie Android 10)
 3. usprawnienie profilu Emlid RS2 w zakresie odczytu satelitów Beidou
 4. dodanie nowego ustawienia anten dla profili Emlid (autoredukcja)
 5. dodanie profilu Emlid RS+ (eksperymentalnie)
 6. poprawki aktywności modułów GNSS dla wersji demo
 7. dodanie profilu Emlid Reach RS2, obsługa poprawek przez PowerGPS
 8. dodanie możliwości przetwarzania poprawek w zakresie profilu AzusRTN (w zakresie modułu GNSS Emlid RS2) – brak konieczności klejenia w Raportach danych dot. stacji bazowej (podejście eksperymentalne)

Powyższa lista obejmuje zmiany rozwijane od wczesnych, do późnych wersji rozwojowych 2.18 oraz nowe rzeczy wdrożone w wydaniu oficjalnym 2.18.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *