Archive for kwiecień 2015

Historia zmian wersji 1.52

Co nowego w PowerGPS 1.52?

Historia ważniejszych zmian:

 • dodanie wyświetlania współrzędnych i nazwy zaznaczonego punktu w trybie edycji
 • dodano mechanizm sprawdzania ostatniej aktualizacji (wyświetlany numer wersji nowego wydania PowerGPS oknie startowym, jeśli pojawiła się nowa wersja + wykaz poprawek po kliknięciu w przycisk w sekcji Informacje)
 • dodano granicę powiększenia/pomniejszenia mapy (zapobieganie problemom numerycznym przy zbyt dużym pomniejszeniu)
 • usprawnienia w zakresie autoryzacji
 • dodano wyświetlanie dymków w wersji WindowsPC
 • usprawnienie w zakresie komunikacji z dalmierzami Disto D8– dodanie trybu ponownego wysłania komendy w przypadku otrzymania informacji o błędnej komendzie (problem obserwowany był globalnie (nie tylko w PowerGPS) na dalmierzach Disto D8 w komunikacji z systemem Android – w niektórych przypadkach (losowo) dalmierz nieprawidłowo wysyłał komendę „nierozpoznana komenda”)
 • poprawka w zakresie prezentacji menu ustawień Android dla urządzeń nie posiadających polskiej wersji językowej (we wcześniejszej wersji było angielskie zamiast polskie)
 • usprawnienie w zakresie eksportu współrzędnych do pliku tekstowego (znak łamania końca linii Win, zamiast Unix)
 • dodanie nowej geoidy EGM 2008, przyciętej na obszar całej Polski
 • przesunięcie ikony pomiaru punktu na dół listy ikon pomiaru GPS (w trybie mapy) – w celu ułatwienia dostępności podczas pomiaru

W zakresie wersji demonstracyjnych:

 • ustawienie limitu testowania na 14 dni
 • ograniczenie ilości mierzonych punktów GPS do 15-tu

Nowa aktualizacja – 1.51 i nowy test!

rtk-southDziś test zestawu RTK South – opisany na blogu SkyRaster. Aktualizacja PowerGPS w obecnym momencie obejmuje na razie wersję tylko Androidową – trzeba było sprawdzić nową jakość 1.51 w terenie. Jak widać jest dobrze, więc można kontynuować aktualizację. Ale jak to bywa pojawiają się nowe pomysły, więc może się okazać, iż zamiast dokończenia aktualizacji 1.51 na PC, od razu wydamy nową wersję 1.52 na obie platformy, z extra ulepszeniami!

Wspierane telefony i tablety Android

W dniu dzisiejszym dokonano aktualizacji strony pobierania – zanim pojawi się nowa wersja, zebraliśmy informacje dot. wspieranych telefonów i tabletów z Androidem i zaktualizowaliśmy pod tym linkiem stronę pobierania.

Historia zmian wersji 1.51

Co nowego w PowerGPS 1.51?

Historia ważniejszych zmian:

 • dodano informowanie o problemach z połączeniem z siecią GSM w odbiornikach z wbudowanym modemem South
 • poprawka w zakresie tworzenia katalogu głównego aplikacji – obejmująca niestandardowe lokacje niż /sdcard/
 • poprawki w zakresie obsługi South S82-T
 • poprawka w zakresie wyświetlanej nazwy i kodu punktu przy zamrożonym pomiarze
 • dodano funkcję menu „Przywołaj ostatni pomiar” (przycisk Więcej w panelu pomiarowym GPS) – pozwala na przywołanie ostatniego dokonanego pomiaru GPS bez wyboru z listy wykonanych pomiarów
 • poprawka w zakresie skalowania siły sygnału w oknie satelitów dla modeli bazujących na Trimble BD970
 • usprawnienia w zakresie stabilności programu przy kończeniu pracy
 • zmiana w zakresie ikony Szukaj – bardziej kontrastowa opcja (eksperymentalnie do testów w zakresie większego nasłonecznienia)
 • poprawki w zakresie odczytu listy projektów (usunięcie problemu z odczytem na jednym ze sprzętów)
 • dodanie opcji zapamiętywania domyślnej wysokości stanowiska (użyteczne przy pomiarach z użyciem wcięcia liniowego z obsługą wyliczania wysokości)
 • usprawnienia w zakresie duplikowania i edycji wcięć liniowych (szybsze definiowanie wielu wcięć)
 • dodanie opcji „Pobierz z OpenStreetMap” (po wciśnięciu przycisku Zbiory i przycisku konfiguracji zbiorów pojawi się nowa pozycja menu) – pobiera mapę wektorową projektu OpenStreetMap na podstawie aktualnego widoku
 • poprawki w zakresie powiązywania stanowiska z kontem RTK24.net
 • zmiana w zakresie przyjmowania loginu i hasła do RTK24.net (możliwość korzystania ze znaków . _ – @)
 • usprawnienie w zakresie dostosowania tabletu South S520 – nagrywanie notatek w formacie MP3
 • dodano możliwość odczytu kierunku GPS z RTK dla modeli Kolida K9-T, South S82 oraz bazujących na płycie Trimble BD970
 • poprawki w zakresie odczytu plików zawierających zmierzone odległości przy pomocy dalmierza
 • usprawnienie interfejsu – przeniesiono przycisk Lista zadań na samą górę w przypadku zaznaczonego zadania
 • poprawka w zakresie wyświetlania kursora wybranego punktu w zakresie zadań i rysowania
 • usprawnienie interfejsu – przesunięcie paska ikon pomiaru GPS poniżej – automatyczne dostosowanie do paska statusu GPS
 • poprawka w zakresie wyświetlania raportu z wcięcia liniowego (opcja Pokaż raport)
 • poprawka w zakresie wyświetlania kompasu i lunety (przesunięcie w dół, aby nie zasłaniały paska statusu GPS)
 • poprawka w zakresie wyświetlania instrukcji postępowania dla obliczeń geodezyjnych (we wcześniejszej wersji etykieta postępowania pokrywała się z elementami linijki / opisu skali)
 • poprawka w zakresie importu warstw z formatu Raportów (RGPS) ze starszych wersji
 • aktualizacje w zakresie obsługi formatu CSV Landstar oraz JXL Trimble (zobacz zmiany w Raportach 1.45)
 • usprawnienia w zakresie obsługi GPS Android
 • poprawki w zakresie trybu pomiarowego GPS

Historia zmian wersji 1.50

Co nowego w PowerGPS 1.50?

Od czasu dystrybucji oficjalnej testowej wersji 1.23 minęło prawie pół roku, przez ten czas cała aplikacja była objęta zmianami, ulepszeniami oraz poprawkami. Ich listing w tym miejscu byłby zdecydowanie za długi 🙂

PowerGPS opublikowany!

Tak jest! Pod adresem: http://skyrasterblog.pl/premiera-rtk-powergps/ znajdziecie wpis z tej okazji,

natomiast tutaj:

filmik z pierwszej części – konfiguracji programu w terenie.

szczegółowy opis zmian już wkrótce.