Archive for sierpień 2014

Aktualizacja PowerGPS do wersji 1.16

Dzisiaj ukazała się najnowsza aktualizacja aplikacji PowerGPS. Od tej wersji sporo się zmieniło, tak więc sprawdźmy co i jak, po kolei.

Read more

Historia zmian wersji 1.16

Co nowego w PowerGPS?

Historia ważniejszych zmian (możliwe, że nie wszystkich):
W zakresie wspólnym (Android i Windows):

 • dodanie opcji wyboru trybu wyświetlania 2D i 3D w opcjach (wywoływanych po wciśnięciu ikony w prawym, górnym rogu aplikacji)
 • dodanie opcji wyboru układu odniesienia dla bieżącej warstwy w opcjach (wywoływanych po wciśnięciu ikony w prawym, górnym rogu aplikacji)
 • dodanie/zmiana opcji konfiguracji warstwy w opcjach (wywoływanych po wciśnięciu ikony w prawym, górnym rogu aplikacji)
 • zmiana katalogu instalowania i przechowywania danych (z \RTKPowerGPS na \PowerGPS), w tym katalogu roboczego (z \Workspace na \Projects\DefaultWorkspace)
 • optymalizacje przy ładowaniu aplikacji (m.in. wykorzystanie plików xml w konfiguracji, optymalizacje ładowanie plików geoid, obsługi geokodoera lokalizacji informacji o położeniu)
 • dodanie możliwości wyboru typu zobrazowań rastrowych TMS oraz WMS (OpenStreetMap, Geoportale). Użytkownik otrzymuje do dyspozycji możliwość niezależnego ustawienia dwóch usług rastrowych, które mogą być wykorzystywane w tym samym momencie (np. podkład Geoportal Ortofotomapa + Geoportal ASGEUPOS, lub OpenStreetMap + Geoportal..itd)
 • dodanie pliku konfiguracyjnego ImageryServices.xml, pozwalającego na ręczną konfigurację (np. dodanie nowych WMS do listy obsługiwanych serwisów)
 • dodanie możliwości konfiguracji funkcji warstwy (m.in. zmiana nazwy, zmiana układu odniesienia..itd)
 • poprawki w zakresie wyboru i zapamiętywania układu odniesienia dla arkusza i warstwy
 • dodanie opcji Pomierz przez GPS (w zakresie opcji Więcej) – umożliwiającego powtórne pomierzenie istniejącego punktu metodą GPS (opcja dostępna także dla alternatywnego modułu GPS)
 • dodanie opcji wyświetlania informacji o obwodzie i powierzchni obiektu poligonowego (w zakresie opcji Więcej)
 • dodanie opcji wyświetlania informacji o długości obiektu liniowego (w zakresie opcji Więcej)
 • dodanie opcji wyświetlania informacji o lokalizacji zaznaczonego punktu (w zakresie opcji Więcej)
 • dodanie przycisku Więcej dla zaznaczonych obiektów (typu punkty, linie, poligony), wywołującego dodatkowe opcje
 • poprawki w zakresie obsługi rysowania/edycji obiektów
 • przesunięcie lunety do góry (status GPS nie zasłania już lunety)
 • poprawki w zakresie wyświetlania/obsługi kierunku z GPS (pokazywanego na kompasie)
 • zmiana układu odniesienia MERCATOR na WEBMERCATOR
 • poprawka przy wyborze obiektu metodą szukania (lepsza możliwość przejścia do edycji bez powtórnego klikania)
 • dodanie możliwości pomiaru przy pomocy alternatywnego GPS#2, a także dodano możliwość konfiguracji systemu ikon dla pomiaru GPS
 • zapis wysokości anteny i tyczki przy pomiarze GPS
 • dodanie modułu filtra próbek GPS – pozwalającego na ograniczenie próbek trafiających do modułu uśredniania wspołrzędnych (pomiar GPS uśredniany) i dostosowanie go tak, aby wynik był bardziej precyzjny
 • dodanie modułu wysokości anteny GPS – pozwalającego na automatyczne obliczanie wysokości anteny i uwzględnianie jej w pomiarach GPS (użytkownik może wybrać czy wprowadza wysokość anteny, czy też samej tyczki)
 • dodanie opcji umożliwiających akcję po dodaniu punktu metodą GPS (można zdecydować czy pomiar ma być zakończony, kontynuowany z resetowaniem lub bez)
 • ustawianie wysokości anteny w przypadku korzystania z RTK Trimble BD lub Kolida (najpierw ustawiamy antenę, potem inicjalizujemy odbiornik)
 • dodanie wizualizacji śladu GPS (precyzji oraz dokładności uśredniania)
postępowanie dla wersji android
W szczególności w zakresie wersji Android:

 • poprawki przy konfiguracji alternatywnego modułu GPS #2 (m.in dodano okno konfiguracji)
 • optymalizacja pobierania kafelków zobrazowań rastrowych (pobiera szybciej i w tle)
 • dodanie okna konfiguracji usług zobrazowań rastrowych TMS i WMS (przycisk Konfiguracja dla opcji Podkłady)
 • poprawka przy wyświetlaniu okna eksportu (przy wersji telefon system obcinał widoczność listy wyboru formatów)
 • poprawka przy zapisywaniu rozszerzeń pliku przy eksporcie plików tekstowych i DXF
 • zwiększenie szybkości ładowania o 50% (wcześniej aplikacja startowała w 13s, teraz jest to ok. 6.5s)
 • dodanie okna filtra próbek GPS umożliwiającego konfigurację modułu filtra próbek
 • dodanie okna wysokość anteny GPS umożliwiającego konfigurację wysokości anteny lub tyczki GPS
postępowanie dla wersji windows pc
W szczególności w zakresie wersji Windows:

 • poprawki w zakresie zakładki Serwery w opcjach w zakresie konfiguracji usług zobrazowań rastrowych TMS i WMS
 • dodanie okna filtra próbek GPS umożliwiającego konfigurację modułu filtra próbek
 • dodanie okna wysokość anteny GPS umożliwiającego konfigurację wysokości anteny lub tyczki GPS

Nowa porcja informacji o obliczeniach geodezyjnych

z-azymutPowerGPS oferuje różne warianty obliczeń geodezyjnych – to już wiemy. Natomiast jak z nich korzystać?

Dzisiejszy wpis jest poświęcony właśnie nowym samouczkom, jakie zostały dodane w celu objaśnienia działania tych mechanizmów w PowerGPSie.

Zatem zapraszamy do czytania i sprawdzenia obliczeń geodezyjnych w praktyce.

Read more

Aktualizacja sekcji Samouczków (tutoriali)

dalmierzeDziś został ukończony wpis dotyczący konfiguracji dalmierza w systemie oraz aplikacji PowerGPS (dla systemów Android oraz Windows). Wpis ten pozwoli każdemu użytkownikowi aplikacji wykorzystywać dalmierz z modułem Bluetooth w pomiarach pośrednich (odległości).

Do tej pory powstały również krótkie wpisy dotyczące konfiguracji: