Konfiguracja ustawień PowerGPS

opcje-ikonaZmiana parametrów pracy programu może być dokonywana:

 • z poziomu interfejsu (klikając odpowiednie ikony)
 • z poziomu ustawień aplikacji

Część opcji można konfigurować na oba sposoby, opcje-rozwinjednakże są funkcje, które można ustawić wyłącznie poprzez panel ustawień lub tylko z poziomu ikon. Większość opcji jest dostępna po kliknięciu ikony „Opcje”.

Po kliknięciu tego przycisku zostaną ukazane ikony, umożliwiające:

 • dostęp do panelu konfiguracyjnego (przycisk „Ustawienia”)
 • szybki dostęp (przełączanie) wybranych elementów konfiguracji (np. układu odniesienia współrzędnych, wyświetlania kompasu, lunety..itd)

W przypadku funkcji „prostych” typu kompas lub luneta, wciśnięcie ikony powoduje zmianę trybu i ikona zostaje podświetlona:

luneta-offluneta-on

W przypadku funkcji wymagających dodatkowego ekranu opcji (np. ustawień układu odniesienia współrzędnych), po kliknięciu ikony zostanie pokazane odpowiednie okno dialogowe.

Postępowanie dla wersji Android
Po kliknięciu Ustawień, użytkownik ujrzy takie oto menu:
opcje-ustawienia-and
Klikając w poszczególne pozycje listy, można przejść do wybranych grup opcji (np. konfiguracji wyświetlania, konfiguracji sprzętu..itd) lub też ustawić konkretną opcję.
Aby wyjść z menu (akceptując ustawienia) wybieramy przycisk Cofnij and-back .
Postępowanie dla wersji Windows PC
W przypadku wersji PowerGPS dla Windows, po kliknięciu ustawień (lub wciśnięciu klawisza F11), wyświetlone zostaną zakładki:
opcje-ustawienia-win
Zakładki oferują zmianę opcji dotyczących:

 • dostosowania interfejsu
 • dostosowania edytora
 • jednostek, formatów i układów odniesienia
 • konfiguracji sprzętu do pomiaru odległości (dalmierza)
 • konfiguracji głównego modułu sprzętowego GPS (#1)
 • konfiguracji alternatywnego modułu sprzętowego GPS (#2)
 • konfiguracji związanej z RTK i korektami sieciowymi NTRIP
 • dostosowania funkcji związanych z komunikacją z serwerami danych

Należy pamiętać, iż zmiana konfiguracji modułów sprzętowych możliwa jest dopiero po ich wyłączeniu – tak więc dla przykładu – jeśli korzystamy z GPS i wybraliśmy jeden z modeli lub protokołów GPS (np. NMEA), to aby przełączyć się na inny model (np. RTK Kolida K9-T) należy wyłączyć GPS, dokonać zmiany, a następnie ponownie włączyć wybrany moduł GPS.

One comment

 1. skyraster pisze:

  Jeśli interesuje Cię sposób konfiguracji dalmierza – link: http://powergps.pl/obsluga/jak-podpiac-i-skonfigurowac-wspolprace-z-dalmierzem-bluetooth powinien umożliwić Tobie wygodną konfigurację tego urządzenia w aplikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *