Archive for Historia aktualizacji

Historia zmian wersji 2.12

W zakresie sprzętu:

 1. poprawki i usprawnienia w zakresie obsługi GPS RTK ComNav T300 (tylko poprawki z kontrolera)
 2. poprawka w zakresie przetwarzania sygnału z odbiorników bazujących na płycie Novatel (Satlab SLC)
 3. poprawka w zakresie współpracy z poprawkami na tel. LG Android 7
 4. dostosowanie do kontrolera Magellan Mobile Mapper50 4G (usprawnienie wyświetlania)
 5. wstępne dostosowanie odbiornika RTK Sunnav G9 (tylko poprawki przez wbudowaną antenę, tryb poprawek przez PowerGPS niedostępny)
 6. poprawka w zakresie widoczności konstelacji Glonass dla Satlab SLC
 7. zmiana w zakresie profili bazujących na Novatelu (m.in. CHC, Satlab SLC) obejmująca zwiększenie precyzji depesz GGA przy inicjalizacji odbiornika
 8. dodanie profilu odbiornika RTK Satlab SLC z inicjalizacją zewnętrzną z aplikacji SLC Toolbox
 9. dodanie profilu dla odbiornika RTK Kolida K9 mini (model bez obsługi wychyłomierza) – (w wersji 2.12 mylnie wpisano K5 mini, przepraszamy)
 10. dodanie profilu odbiornika RTK Kolida K5 plus (z obsługą wychyłomierza – elektroniczna libella, bez kompensacji)
 11. dodanie możliwości włączania/wyłączania klejania danych czasowych z GPS dla Cyfrotyczki
 12. dodanie nowego profilu anteny dla odbiornika Satlab SLC
 13. usprawnienia w zakresie korzystania z przycisków Cyfrotyczki
 14. dodanie możliwości wyłączania trybu zdalnego (dot. dalmierzy Disto D8/D3aBT)
 15. zmiana obejmująca automatyczne wybieranie depeszy z lepszą precyzją dla rozwiązań opartych o Novatelu
 16. usprawnienia w zakresie odczytu z cyfrotyczki
 17. dodanie profilu RTK Trimble inny v.1 – do testów z odbiornikami Trimble R4, R6, SPS882 oraz 5800**

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie nowego trybu pracy – abonament (tańsze licencje czasowe; nie obejmuje licencji bezterminowych)
 2. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika „Szybki pomiar odległości” umożliwiający przejście do panelu edycji\pomiaru wartości już po pomiarze\wskazaniu punktu bazowego wcięcia
 3. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika „Steruj laserem” (opcja domyślna), umożliwającego odpalanie plamki lasera już po przejściu do edycji/pomiaru wartości liniowej dalmierzem
 4. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika umożliwiającego prezentację dla zmierzonych pikiet informacji o HSIG,VSIG (dotyczy punktów użytych w zadaniach)
 5. dodanie w panelu „Opcji zadań” możliwości wyboru klasycznej numeracji punktów bazowych wcięć(zamiast 15,16->17 można ustawić 17a,17b->17)
 6. dodanie panelu „Opcji Zadań” (dostępne z poziomu edycji dowolnego zadania) umożliwiającego ustawiania widoczności elementów związanych z zadaniami
 7. poprawka w zakresie tolerancji tyczenia i kontroli GPS (wyłączenie możliwości wyrzucania próbek niespełniających warunków filtra w zakresie odchyłek XY i H)
 8. dodanie możliwości ustalania ujemnej wartości tyczki
 9. poprawki w zakresie przesyłania pozycji NTRIP przy testach poprawek (stała pozycja)
 10. poprawki przy usuwaniu punktów istniejących w innych zadaniach
 11. poprawki w zakresie importu z PGPS
 12. poprawka w zakresie odczytu/zapisu podkładu rastrowego TIF
 13. dodano możliwość importu punktów plików osnowy (TXT\CSV) z serwera RTK24.net
 14. poprawki w zakresie odczytu projektów ze skasowanymi elementami, związanymi z zadaniami geodezyjnymi
 15. zmiana nazwy przycisku „Wybór projektu” na „Projekt”
 16. reorganizacja paneli do wywołań zadań obliczeniowych
 17. reorganizacja panelu Synchronizacja
 18. poprawki w zakresie tyczenia i przełączania tyczenia uśredniane-ostatnie
 19. dodanie zadania obliczeniowego – obliczenia kąta pionowego
 20. dodanie zadania obliczeniowego – Radialne Wcięcie Liniowe v.1 pozwalającego na ustalenie wcięcia do środka obiektu o kształcie (podstawie) radialnej
 21. dodanie 5 nowych zadań obliczeniowych w zakresie obliczania objętości prostych brył (graniastosłup, sześcian, ostrosłup, cylinder)
 22. dodanie zadania obliczeniowego Pole i promień okręgu – pozwalającego na ustalenie wspomnianych wartości na bazie 3 punktów
 23. dodanie zadania obliczeniowego Środek Okręgu – pozwalającego na ustalenie wcinanego środka okręgu na bazie 3 punktów
 24. poprawki w zakresie odświeżania widoku po dodaniu punktów w zadaniach obliczeniowych
 25. dodano możliwość usuwania katalogów w serwisie RTK24.net
 26. ustawienie domyślnej opcji importu plików tekstowych do bieżącego zbioru (zmiana w odniesieniu do starszej wersji: do nowego)
 27. dodanie automatycznego usuwania pustych zbiorów przy imporcie wielu plików naraz
 28. poprawka w zakresie importu z innego projektu PowerGPS (kwestie widoczności punktów)
 29. poprawka w zakresie automatycznego tyczenia i kontroli GPS
 30. poprawka w zakresie pobierania listy strumieni dla serwisów zagranicznych NTRIP
 31. zapisywanie informacji o użytym strumieniu do katalogu logów
 32. poprawki w ramach trybu „bez RTK” *
 33. poprawki w zakresie raportowania stanu baterii (poprawka na pierwsze wydanie wersji 2.12)*

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie panelu „szybkich kodów” – umożliwiające zdefiniowanie 87 kodów w ramach 4 kart. Panel pozwala na ustawienie i edycję predefiniowanych kodów, dzięki czemu skraca się bardzo czas przypisania kodu do nowych pikiet
 2. dodano możliwości synchronizacji projektu „Punktów osnowy” (wysyłka na serwer RTK24.net i pobieranie z serwera)
 3. dodano przycisk „Importuj” w oknie „Punktów osnowy” – który uruchamia import tylko punktów, będących w granicach bieżącego widoku. Wdrożenie umożliwia zatem ładowanie punktów do kontroli bez konieczności ręcznego importu (szukania) pasujących punktów (nawet jeśli ich zbiór jest pokaźny, np. kilka tys. pktów – przetestowano na zbiorze 5 tys. pktów)
 4. dodano przycisk „Punkty osnowy” w sekcji Importu, kierujący do nowego okna, dającego dostęp do specjalnego pliku przechowującego punkty osnowy (okno pozwala na szybkie przejście do projektu punktów osnowy, lub utworzenie go).
 5. dodanie możliwości włączania/wyłączania monitora filtra GPS
 6. dodanie Monitora filtra GPS – wyświetlania znaczników i kolorów etykiet (prawidłowe=zielone, nieprawidłowe=czerwone) – czy parametry filtra (precyzja XY,precyzja H,DOP,typ rozwiązania) są spełnione
 7. dodanie możliwości importu wielu plików PowerGPS naraz do bieżącego projektu (wskazujemy pierwszy zbiór z katalogu i dalsze są automatycznie ładowane)

W zakresie modułu RAPORTY:

 1. poprawki i usprawnienia związane z raportowaniem GPS po stronie Androida

* wydanie drugie R2 z 20 września 2017
** wydanie trzecie R3 z 25 września 2017

Historia zmian wersji 2.11

W zakresie sprzętu:

 1. dostosowanie do odbiornika RTK: Ruide R6 (wersja bez pochyłomierza z nowszym firmware)
 2. dodanie profilu pomiarowego RTK South Galaxy G1-S
 3. dodanie profilu pomiarowego RTK CHC X900++
 4. dodano nowy profil anteny dla RTK Kolida K9-T [V.3 dla L1=89,3mm]

W zakresie wersji PRO:

 1. pierwsza wersja instrukcji PDF do serii II
 2. dodanie sortowania punktów przy wyborze (np. dla tyczenia)
 3. dodanie sekcji Pomoc w sekcji Menu->Info
 4. dodanie możliwości importu plików CSV i TXT do wybranego zbioru
 5. dodanie możliwości zmiany precyzji wyświetlania dla tyczenia i kontroli osnowy
 6. usprawnienia w zakresie automatycznej numeracji
 7. dodanie panelu zmiany numeru i kodu nowego punktu dla trybu rysowania
 8. poprawki w zakresie okna importu punktów z plików CSV
 9. poprawki w zakresie ładowania formatu (OSM) OpenStreetMap
 10. w sekcji TRYB dla pomiarów GPS pod przyciskiem narzędziowym zmiana „Wys. tyczki” na „Wys. tyczki/anteny” + zmiany kosmetyczne okna
 11. poprawki w zakresie wyświetlania linii pomiędzy GPS a celem tyczenia lub kontroli osnowy
 12. dodano obsługę cyfrowej tyczki SkyRaster (CyfroTyczka) – zdalne sterowanie PowerGPS i pobieranie informacji z żyroskopu
 13. dodano zakładkę sprzętową „Sensory Bluetooth”, umożliwiającą konfigurację i wykorzystanie wybranych sensorów Bluetooth w trakcie pomiaru
 14. dodano funkcję klejenia logów sensorów z danymi z GPS (sekwencje GGA i ZDA, opisujące pozycję i czas)
 15. usunięto sekcję podkład wektorowy offline z panelu podkładow (zastępuje ją ładowanie plików np. DXF z okna import)
 16. inne, pomniejsze usprawnienia w zakresie pracy

Historia zmian wersji 2.10

W zakresie sprzętu:

 1. dostosowanie do odbiornika RTK: Hemisphere A325
 2. podstawowe dostosowanie do odbiornika RTK: Satlab SLC (w zakresie poprawek wysyłanych przez PowerGPS – bez konfiguracji zewnętrznego modemu GSM)
 3. podstawowe dostosowanie do odbiornika RTK: Satlab SL500/SL600 (w zakresie poprawek wysyłanych przez PowerGPS – bez konfiguracji zewnętrznego modemu GSM)
 4. dostosowanie do nowej wersji odbiornika RTK: Ruide S680P Meteor
 5. poprawki w zakresie profilu pomiarowego Hemisphere S320
 6. dodanie profilu pomiarowego RTK Spectra Precision SP80
 7. dodanie profilu Kolida S680P
 8. poprawki w zakresie migania satelitów użytych dla CHC X900+
 9. poprawki w zakresie identyfikacji stacji bazowych dla CHC X900+
 10. poprawki w zakresie inicjalizacji bazującej na schemacie Novatel

W zakresie wersji PRO:

  • ZWIĄZANE Z RYSOWANIEM I EDYCJĄ
   1. dodanie przycisku ZAZNACZ w panelu Tabeli pozwalającym na zaznaczenie wielu pikiet naraz wg wybranych schematów (m.in. zaznaczenie wszystkich, zaznaczenie tylko projektowych, zaznaczenie tylko GPS) *
   2. dodano możliwość dodawania punktów do poligonu (w trybie rysowania) (wybieramy rysowanie punktów, zaznaczamy poligon i klikamy w jego bok)
   3. dodano możliwość dodawania punktów do linii (w trybie rysowania)
  • ZWIĄZANE Z GPS
   1. zmiana wyglądu panelu konfiguracji GPS (Menu->Sprzęt->GPS) – dodanie czytelnych dużych ikon
   2. dodatkowy panel górny HDOP VDOP GDOP TDOP RMS2D RMS1D dla pomiaru/tyczenia/kontroli
   3. poprawki w zakresie tyczenia linii poza bieżącą (przy ddłg. linii)
   4. dodanie opcji „Dodaj i wytycz punkt” – umożliwiającej dodanie pikiety z ręki i uruchomienie od razu tyczenia tego punktu
   5. dodanie ekranu diagnostycznego dla GPS (terminal i informacje o połączeniu, z opcją czyszczenia i pauzy)
   6. dodanie dodatkowych interwałów dla interwałów czasowych i odległościowych dla pomiaru ciągłego
   7. niewyświetlanie dymku o zapisie punktów gdy używana jest metoda ciągła pomiaru GPS
   8. zmiana sposobu funkcjonowania przybliżania: pierwsze włączenie GPS przy powiększeniu w skali rzędu >100km zoomuje automatycznie na 10m
   9. dodanie nowego typu raportu FixChart – strona HTML z wykazem odnośnie dokładności i trybu rozwiązań GNSS (do analizy stabilności serwisów NTRIP i połączeń z RTK-RTN)
   10. poprawka w zakresie ustawienia interwału czasu dla pomiaru ciągłego
   11. poprawka w zakresie ustawienia interwału odległości dla pomiaru ciągłego
   12. zwiększono czas oczekiwania na spełniające filtr GPS epoki z +20% epok na +100% epok
   13. poprawka w zakresie wyboru trybu pomiaru dla tyczenia
   14. poprawka w zakresie wyboru epok tyczenia
   15. poprawka w zakresie wyboru filtra (automatyczne ustawianie zakładki)
   16. poprawki kwestii pomiaru linii GPS
   17. usprawnianie i poprawki wydajności komunikacji z GPS (m.in. usunięcie rzadkich problemów z zawieszaniem przy korzystaniu z modemu GSM)
   18. poprawki w zakresie obsługi odbiornika GPS#2
  • INTERFEJS I WYŚWIETLANIE
   1. poprawki w zakresie wielkości etykiet (numerów) pikiet na mapie *
   2. kosmetyka w zakresie ikon interfejsu: warstw i zbiorów *
   3. dodanie okna powitalnego z możliwością szybkiej konfiguracji GPS, dalmierza i tolerancji
   4. ulepszenie okna menedżera projektów – dodano pasek umożliwiający ładowanie projektów z pamięci, z karty zewnętrznej i dysku sieciowego rtk24.net
   5. ulepszenie okna aktywacji (wygodniejsza aktywacja wersji komercyjnej)
   6. dodanie możliwością włączania/wyłączania okna powitalnego z poziomu sekcji „Opcje stanowiska”
   7. optymalizacja wyświetlania większych zbiorów danych (1000-1500 pkt.)
   8. optymalizacja czcionki głównej stosowanej w przyciskach
   9. dodanie górnego panelu (w trybie edycji) informującego o bieżącej warstwie zaznaczonego obiektu
   10. optymalizacja wyświetlania pikiet w trybie 3D
   11. dodanie 3 trybów obracania kamerą w 3D (orbitowanie – obrót w pionie i poziomie, przesuwanie względem płaszczyzny kamery w boki i w górę\dół, przesuwanie względem płaszczyzny poziomej)
   12. poprawki w zakresie wyświetlania powierzchni dla poligonu (ha zamiast m2)
   13. poprawka wyświetlania nazw poligonów/linii/innych obiektów gdy zmieniono nazwy
   14. usprawnienia związane z Android 6
   15. dodano ekran informacyjny dla bieżącego projektu
   16. dodano opcję usuwania {logów i/lub kopii} dla wybranego projektu
   17. dodano opcję usuwania wybranego projektu
   18. poprawki w zakresie wyświetlania styli dla linii
   19. dodanie możliwości szybkiego włączania widoczności zbiorów
   20. poprawki kosmetyczne w zakresie etykiet i interfejsu
  • OBLICZENIA I ZADANIA GEODEZYJNE
   1. zastąpienie mniejszej ciemniejszej klawiatury numerycznej do wprowadzania parametrów zadań geodezyjnych nową utrzymaną w jaśniejszej kolorystyce, z możliwością lepszej obsługi dalmierza (większy przycisk pomiarowy)
   2. poprawka w zakresie możliwości zaznaczenia czołówki
   3. dodanie opcji usuwania pomiaru liniowego (czołówki)
   4. dodanie dymku z mikroinstrukcją przy włączeniu pomiaru czołówek
   5. dodanie opcji tworzenia poligonu z zadania obliczenia pola pow.
   6. dodanie opcji tworzenia linii z zadania obliczenia pola pow.
  • IMPORT I EKSPORT
   1. poprawki w zakresie pobierania ustawień raportów z serwera RTK24.net
   2. optymalizacja i przyspieszenie ładowania DXF
   3. dodano możliwość importu warstw z DXF
   4. dodano okno szczegółowego importu DXF
   5. dodanie ładowania logów GPS z formatu SRT (videorejestrator Autoboy Android)
   6. dodanie ładowania logów GPS z formatu CSV – import z GPS loggerów MTK
   7. dodanie ładowania logów GPS z formatu ANDROID CSV PowerGPS
   8. poprawki w zakresie importu z pliku TXT (opcje – kosmetyka w zakresie kontrastu)
   9. dodanie możliwości zamiany osi XY dla importowanego rastra
   10. dodano zapis projektów na kartę pamięci (wymaga roota)
   11. dodano możliwość wyboru dowolnego układu odniesienia przy imporcie TIF
   12. dodanie możliwości ustawienia georeferencji TIF/JPG wg bieżącego widoku
   13. poprawki przy imporcie niektórych typów TIF
   14. harmonizacja w zakresie wielkość RMS2D i RMS1D pozyskiwanych z pomiaru PowerGPSem (usprawnienie raportowanej dokładności)

W zakresie modułu EXTRA:

  • ZWIĄZANE Z RYSOWANIEM I EDYCJĄ
   1. dodanie funkcji Duplikacji elementów, pozwalającym na skopiowanie wybranych elementów (pikiet, linii, poligonów) do innego zbioru lub innej warstwy. Funkcja dostępna pod przyciskiem Więcej dla zaznaczenia *
   2. dodanie dodatkowych pozycji menu pod przyciskiem ZAZNACZ w panelu Tabeli (m.in. zaznaczanie w czasu, typów rozwiązań..itp) *
   3. dodanie opcji offsetu (powiększania\pomniejszania) dla poligonów (obszarów)
   4. poprawki w zakresie przypisywania nowych elementów do warstw
   5. dodanie możliwości przypisywania zaznaczonych elementów do wybranej warstwy
   6. obsługa zaznaczania wielu obiektów naraz
   7. dodanie sposobu zaznaczania poprzez okrąg
   8. dodanie sposobu zaznaczania poprzez prostokąt
   9. dodanie metody zaznaczania „dodawanie do zaznaczania”
   10. dodanie metody zaznaczania „odejmowanie z zaznaczania”
   11. dodanie metody zaznaczania „przełączanie zaznaczania”
   12. dodanie przełączania obsługi trybów zaznaczania – „nowe zaznaczanie”, „dodawanie do zaznaczanie”, „odejmowanie od zaznaczania”, „przełączanie zaznaczania”
   13. dodanie opcji prostowania linii
   14. dodanie opcji normalizacji linii
   15. dodanie opcji prostowania kątów dla linii i poligonów
   16. dodano zaznaczanie obiektów z danej warstwy (polecenie menu warstw)
   17. dodano odznaczanie obiektów z danej warstwy (polecenie menu warstw)
   18. dodano kasowanie obiektów z danej warstwy
   19. dodano przepisywanie przynależności z aktywnej warstwy do danej warstwy
   20. dodano przepisywanie przynależności z aktywnej warstwy do warstwy zerowej
   21. dodano informacje/statystykę warstw
   22. dodano opcję kasowania warstw
   23. poprawka w zakresie edycji nazwy warstwy
  • OBLICZENIA I ZADANIA GEODEZYJNE
   1. dodanie zadania punkt z przedłużenia – dedykowane zadanie upraszczające wcinanie punktów na linii
   2. poprawki widoczności ikon podziału i uśrednienia
   3. poprawki w zakresie wyboru punktów do uśredniania i wyboru punktu uśrednionego (wynikowego)
   4. poprawki w zakresie wyboru punktów dla zadania uśrednienia i pola powierzchni
   5. dodanie opcji pokazania statystyki dla obliczonego uśrednienia (z zadań geodezyjnych)
   6. dodanie opcji pokazania statystyki dla obliczonego pola pow. (z zadań geodezyjnych)
  • INTERFEJS I WYŚWIETLANIE
   1. optymalizacja (przyspieszenie) w przypadku przełączania zbiorów
   2. poprawka w zakresie wywołania funkcji przerysowania bieżącego zbioru
   3. poprawki w zakresie zapisu/odczytu informacji o stylach obiektów ustawionych przez użytkownika
   4. zmiana sposobu wyświetlania – rysowanie nieaktywnych warstw na szaro
   5. poprawka w zakresie wywołania opcji dla trybu rysowania
   6. dodanie możliwości szybkiego włączania widoczności/zamrażania warstw
   7. dodanie sygnalizacji, która warstwa na liście jest włączona/wyłączona
  • IMPORT I EKSPORT
   1. zmiany w zakresie eksportu – DXF i DGN tylko dla warstw widocznych
   2. poprawki w zakresie importu śladów GPS – z podziałem na warstwy

W zakresie modułu TRANSFORMACJE:

 1. w zakresie kalibracji dodano opcje „afiniczna (#10), rzutowa (#14), helmerta (#02), więcej…” – ułatwi to wybór rekomendowanych metod kalibracji
 2. możliwość dodawania punktów do zestawu kalibracji (umożliwia łączenie kilku profili w jeden)
 3. poprawki w zakresie przełączania metody kalibracji
 4. poprawki i usprawnienia w zakresie ładowania\zapisu kalibracji do pliku
 5. poprawka w zakresie etykiety przycisku „punkty” dla wpasowania

W zakresie modułu TRANSFORMACJE+EXTRA:

 1. dodano możliwość transformacji do układu pierwotnego/wtórnego dla wszystkich obiektów z warstwy
 2. dodano możliwość transformacji do pierwotnego/wtórnego punktów (zaznaczenia – także dla wielu)
 3. dodano pokazywanie miejsca transformacji pierwotnej/wtornej dla zaznaczonego punktu (przydaje się w testowaniu dostosowania poziomego)

W zakresie modułu GLOBAL:

 1. dodanie nowych układów odniesienia (WGS i niemieckich)
 2. dodatkowa wersja językowa – angielska

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.10, R2 2016-12-27

Historia zmian wersji 2.09

W zakresie wersji PRO:

 • dodano nową kontrolkę Częstotliwość w oknie konfiguracji serwera NTRIP – umożliwia wybór częstotliwości nadawania depeszy GGA do dostawcy poprawek (wymagane przy usługach RTN) **
 • dodano przyciski Pokaż całość na ekranie mapy (ponad przyciskami powiększania/pomniejszania)*
 • poprawki w zakresie położenia kompasu i lunety w oknie mapy w trybach pomiarowych i rysowania*
 • ulepszenie importu z formatu Shapefile – import atrybutów (jako kluczy/tagów) dla punktów/linii/poligonów z plików DBF *
 • poprawki w zakresie importu geometrii (punktów, linii, poligonów) z formatu Shapefile (pliki SHP) *
 • dodano funkcję menu kontekstowego Zmień kod dla punktów w zadaniach geodezyjnych, umożliwiającą zmianę kodu punktu z poziomu okna definicji zadania
 • zaktualizowano porty i adresy dostępowe usług NTRIP
 • dodano przyciski nawigacyjne w tabeli pozwalające na szybkie przeskoczenie na początek lub koniec tabeli pikiet
 • dodano przycisk w tabeli wywołujący wykonanie statystyki dla zaznaczonych w tabeli pikiet (minimum,maximum,średnia,zakres,odchylenie standardowe)
 • w sekcji „Diagnostyka” dodano przełączniki, umożliwiające selektywną prezentację na pasku zadań:
  • stanu naładowania baterii Androida
  • bieżącego nr wersji (obecnie można go wyłączyć)
  • bieżącej prędkości wyświetlania, FPS (klatek na sekundę)
 • w sekcji „Diagnostyka” dodano przełącznik umożliwiający włączenie lub wyłączenie zapisywania logów serwisowych (SLOG) – wyłączenie opcji pozwoli na szybszą pracę na wolniejszych urządzeniach lub przy większej częstotliwości pracy GPS
 • dodano przycisk Oceń program pozwalający na dodanie opinii z poziomu GooglePlay lub Opinie-Cad.pl
 • utworzono Serwis Zgłoszeniowy, umożliwiający posiadaczom komercyjnych wersji zgłaszanie uwag i sugestii (także zapytań), oraz śledzenie postępu ich wdrażania
 • dodano przycisk Uwagi i sugestie (pozycja w Menu->Info) – przekierowujący do Serwisu Zgłoszeniowego bez potrzeby logowania
 • zmieniono wygląd menu INFO – zmiana przycisku „DOSTĘPNE MODUŁY” na „MODUŁY”, dodanie nowych przycisków
 • dodano pełną obsługę do modelu sprzętu RTK Altus NR2, tj.:
  • funkcje inicjalizacji wbudowanego modułu GSM
  • funkcję włączania/wyłączania modemu GSM
  • obsługę trybów 2-5Hz
  • funkcję wyboru używanych typów konstelacji satelitów
  • funkcję resetowania odbiornika
  • funkcję pobierania tablicy poprawek NTRIP
 • dodano nowy model sprzętu dalmierza Bosch GLM50C – w sekcji Dalmierz
 • dodano nowy model sprzętu Głowica panoramiczna GigaSky – z możliwością sterowania głowicą w zakresie pionowym i poziomym
 • dodano nowy model sprzętu RTK Kolida S680 – w sekcji Odbiornik GPS (RTK)
 • dodano nowy model sprzętu RTK Ruide Nova R6 – w sekcji Odbiornik GPS (RTK) – ze wstępną obsługą elektronicznej libelli (tylko prezentacja bez kompensacji)
 • dodano przełącznik (w sekcji trzeciej RTK dla ustawień GPS), umożliwiający wyłączenie funkcji automatycznego resetowania połączenia z serwerem NTRIP na życzenie – np. w celu testów diagnostycznych stabilności połączeń
 • dodano funkcję detekcji braku danych i automatycznego resetowania połączenia z serwerem poprawek NTRIP (działa dla opcji gdy poprawki pobierane przez PowerGPS) – domyślnie funkcja ta będzie aktywna
 • poprawka w zakresie wyświetlania statusu aktywnych satelitów w oknie monitora satelitów (aktywne na niebiesko, nieaktywne na czarno)

W zakresie modułu EXTRA:

 • dodano przycisk w tabeli wywołujący dodanie zadania uśrednienia wybranych z tabeli pikiet
 • poprawki w zakresie zadania uśrednienia (zaznaczanie punktu wynikowego)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R2 (2016-06-24)
** zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R3 (2016-07-14)

Historia zmian wersji 2.08

W zakresie wersji PRO:

 • odczyt projektów z Raportów z wersji 2.08
 • usprawnienia w zakresie zapamiętywania i przywoływania ostatniej ustawianej płaszczyzny odniesienia dla dalmierza Bosch GLM100C
 • dodano informację o ostatniej ustawianej płaszczyźnie odniesienia dla sprzętu typu dalmierz
 • poprawki w zakresie ładowania plików RW5
 • poprawki w zakresie generowania raportów

Historia zmian wersji 2.07

W zakresie wersji PRO:

 • poprawki w zakresie obsługi pomiaru GPS z użyciem układów 1965 empirycznych
 • optymalizacje w zakresie łączenia z urządzeniami Bluetooth
 • dostosowanie do odbiornika Spectra Precision SP60 (poprawki przez PowerGPS)
 • dostosowanie do telefonu Hammer AXE LTE
 • wstępne dostosowanie do odbiornika Altus NR2 (poprawki przez PowerGPS)
 • dodanie zadania „Domiar kątowy” umożliwiającego obliczenia punktu wcinanego na bazie zmodyfikowanej metody offsetowej (ortogonalnej)
 • dodanie panelu „Pamięć” umożliwiającego sprawdzenie dostępności pamięci dyskowej
 • dodanie panelu „Informacje o systemie”, wyświetlającego podstawowe dane informacyjne dotyczące Androida
 • dodanie panelu „Testy diagnostyczne” oraz dwóch testów pamięci wbudowanej i zewnętrznej
 • dodanie Panelu „Dostosowanie innego sprzętu” umożliwiającego podłączenie do nieobsługiwanego w PowerGPS sprzętu w celu pomocy w analizie i dostosowaniu
 • poprawka w zakresie funkcji „Usuń” w panelu edycji pikiet dostępnego z poziomu tabeli
 • ulepszenia w zakresie Monitora satelitów – wyświetlanie większej ilości informacji o sygnałach
 • poprawka w zakresie zapobiegania „miganiu” ilości satelitów przy wybranych modelach GPS

PowerGPS na fali, czyli wkracza wersja 2.06

Ledwo koniec lutego i mieliśmy aktualizację PowerGPS, a tu nagle pojawia się kolejna!
Co się stało? Czyżby krytyczne poprawki?

Bynajmniej! To po prostu kolejny odbiornik RTK działający z PowerGPS!
Read more

Historia zmian wersji 2.06

W zakresie wersji PRO:

 • zmiana w zakresie okna monitora satelitów – dodanie prezentacji systemów Galileo, SBAS i innych oraz wstępne usunięcie paska współrzędnych ze strony monitorowania satelitów (zrobienie miejsca na więcej danych dot. sygnałów z satelitów)
 • dodanie obsługi wykazu satelitów z systemów Galileo, SBAS, QZSS (traktowane jako SBAS) przy przetwarzaniu danych z wybranych odbiorników RTK, obecnie wyświetlanie obejmuje podział na: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, SBAS oraz inne – łącznie z zapisywaniem informacji do formatu PowerGPS (aktualizacja formatu)
 • dodanie obsługi odbiornika RTK Ruide S680
 • dodanie możliwości korzystania z wartości ujemnych a lub b, dla zadania Punkt na linii – pozwoli to na wyznaczanie punktów pośrednich poza linią bazową
 • usprawnienia i poprawki w zakresie zadania Domiar ortogonalny -m.in. aktywacja punktu 1 tuż po dodaniu zadania (łatwiejsze dodawanie punktu z mapy) oraz dodanie możliwości generowania punktu pośredniego (znajdującego się na linii bazowej)

Premiera RTK PowerGPS II czyli tachimetr w akcji!

W grudniu, tuż przed Świętami, udostępniliśmy przedpremierowy dostęp do pierwszych wydań PowerGPS serii II.
To oznaczało, że wkrótce nastąpi oficjalna premiera serii II..

I ten moment właśnie nadszedł! Nowa aplikacja została dodana do sklepu Google Play – kliknij aby to zobaczyć!
Read more

Historia zmian wersji 2.05

W zakresie wersji PRO:

 • poprawka w zakresie użycia trybów ETRF89 w zakresie pomiaru GPS (moduł Transformacje) *
 • dodanie możliwości tyczenia linii bez wskazywania jej z mapy, tj. tyczenia linii na podstawie wybranych z listy dwóch punktów
 • dodanie konfiguracji Nadowski.Net do listy serwerów poprawek RTN
 • poprawki w zakresie importu punktów z pliku tekstowego – rozwiązanie problemu polskich liter przy imporcie
 • poprawki w zakresie zmiany kolejności zbiorów w panelu zbiorów
 • dodanie okna podglądu właściwości pikiety (Charakterystyka Punktu) z poziomu tabeli – zawierającej na jednej stronie współrzędne, kod opis oraz informacje (np. o pomiarze GNSS)
 • dodanie opcji wysyłania projektu na serwer RTK24.net z poziomu listy projektów – np. z poziomu ekranu startowego (tym samym brak konieczności ładowania projektu, aby móc go wysłać na serwer)
 • dodanie okna informacyjnego w zakresie opisu sposobu komunikacji z tachimetrami bez opcji Bluetooth (przez Adapter) – z propozycją komunikacji poprzez adapter RS232-Bluetooth, np. Ultra-Adapter)
 • dodanie listy wybranych urządzeń Topcon, kompatybilnych z wcześniejszym wdrożeniem (Topcon GTS-100N, GTS-210, GTS-230N)
 • dodanie obsługi tachimetru Topcon GTS-220 w zakresie importu pikiet z tachimetru (także do pliku)
 • dodanie listy wybranych urządzeń Nikon, kompatybilnych z wcześniejszym wdrożeniem (Nikon DTM-352, DTM-362, DTM-500, DTM-501, NPL-322, NPR-302, NPR-332, NPR-352, NPR-362 oraz Nivo M)
 • dodanie obsługi tachimetru Nikon DTM-332 w zakresie importu pikiet z tachimetru (także do pliku)
 • poprawki i usprawnienia w zakresie wyświetlania ilości satelitów dla RTK South
 • dodanie obsługi kompaktowego odbiornika RTK South S660
 • poprawki w zakresie importu geometrii z formatu DXF (automatyczne rozpoznawanie układu odniesienia)
 • poprawki w zakresie importu geometrii z formatu DXF (lepsze kolorowanie)
 • poprawki w zakresie widoczności symbolu punktów po imporcie zbioru z formatu DXF
 • poprawki w zakresie importu wybranych plików TIF (w szczególności rastrów 1-bitowych)
 • poprawki w zakresie interfejsu zadania obliczenia pola i obwodu powierzchni
 • poprawki w zakresie ładowania projektu z zapisanymi podkładami rastrowymi
 • dodanie funkcji diagnostycznej – „Odzyskaj punkty”, wykonującej odzyskanie współrzędnych pikiet z plików TXT i GPT zapisanych pojedynczo przy pomiarze GPS (przydatne, jeśli usunęliśy projekt i dysponujemy tylko pojedynczymi plikami i chcemy szybko uzyskać listę w jednym pliku). Uwaga! działa masowo dla wszystkich projektów w katalogu Projektów – zapisuje CSV.
 • dodanie możliwości odświeżania licencji z poziomu programu (zakładka „Info”, „Dostępne moduły”)
 • drobna kosmetyka w zakresie ikon interfejsu

W zakresie modułu Extra:

 • dodanie możliwości obracania kierunku dla zadania podziału powierzchni
 • dodanie zadania podziału powierzchni zdefiniowanej 4-ma punktami (dostępne z poziomu menu „Inne obliczenia”)
 • dodanie zadania generowania siatki orto (regularnej) – na podstawie dwóch zadanych punktów oraz ilości kolumn i rzędów (dostępne z poziomu menu „Inne obliczenia”) – opcja przydatna do wykorzystania PowerGPS w rolnictwie precyzyjnym
 • zmiany w zakresie podstawowego okna obliczeń (dodanie skrótu do uśredniania)
 • dodanie zadania uśredniania wybranych punktów – (dostępne z poziomu menu „Inne obliczenia” – zadanie „Punkt ze średniej”)
 • dodanie obsługi tachimetru Nikon DTM-332 w zakresie importu obserwacji z tachimetru (także do pliku)
 • dodanie obsługi tachimetru Nikon DTM-332 w zakresie eksportu pikiet do tachimetru
 • dodanie obsługi tachimetru Nikon DTM-332 w zakresie importu pikiet (i obserwacji) z tachimetru

W zakresie modułu Transformacje:

 • dodanie funkcji „Przelicz punkty z kalibracji” – dostępnej pod przyciskiem „Więcej” w panelu Kalibracji (wpasowania XY). Funkcja dokonuje przeliczenia pikiet, które były wcześniej zmierzone przy pomocy metody kalibracji (przydatne jeśli po pierwszych pomiarach zmieniono parametry kalibracji i chcemy zmodyfikowaną kalibracją objąć wszystkie powiązane punkty).

* wydanie drugie 2.05 :: R2 2016-03-04