Archive for Historia aktualizacji

RTK PowerGPS – informacje 2021

Na blogu SkyRasterBlog ukazał się wpis dotyczący serii II PowerGPSa, zapraszamy:

http://skyrasterblog.pl/ostatnia-szansa/

Historia zmian wersji 2.18


W zakresie wersji PRO – ogólnie:

 1. dodanie geoidy PL-EVRF2007-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-EVRF2007-NH (dawniej Amsterdam)
 2. dodanie geoidy PL-KRON86-KR2019-NH – geoida Kraków (tylko dla obszaru m. Krakowa) dla PL-KRON86-NH (dawniej Kronsztad 86)
 3. poprawki w zakresie funkcjonowania filtra GPS (opcje RMS2D i RMS1D)
 4. dodanie nowych predefiniowanych ustawień PXY Nr kodu
 5. poprawki w zakresie importu z plików TXT (nr kodów i opisy)
 6. ulepszenia kosmetyczne ekranu powitalnego
 7. usprawnienia w zakresie współdziałania z Android 9
 8. usprawnienia w zakresie stabilności działania
 9. usprawnienia panelu kalibracji akcelerometru
 10. usprawnienia panelu kalibracji magnetometru
 11. dodanie importu pikiet z formatu TXT HiTarget (raport tekstowy HiTarget)
 12. dodanie paska statusu GPS w sekcji offsetów (HSIG, VSIG, DOP, rozwiązanie i ikona ruchu tyczki)
 13. dodanie w sekcji offsetów opcji sterowania paskiem HSIG/VSIG (włączony/wyłączony)
 14. dodanie możliwości czyszczenia ustawionego punktu wejściowego dla zadań
 15. poprawka wyświetlania stanu baterii gps w pasku
 16. dodanie w ramach monitora filtra gps wyświetlania ikony ostrzeżenia przy kursorze gps jeśli precyzja odbiornika jest niedostateczna
 17. dodanie ikonki czerwonego wykrzynika przy prawej stronie paska zadań – informuje o obciążeniu systemowym
 18. dodanie możliwości ustalenia częstotliwości wykonywania kopii projektu
 19. dodatkowe usprawnienie w zakresie zapisu kopii gdy nie można jej zapisać w pamięci (z uwagi na problem po stronie kontrolera)
 20. poprawka w zakresie wybierania punktu do kontoli i tyczenia – metoda punkt osnowy (bez obliczonych)
 21. poprawka w zakresie wybierania punktu do kontoli i tyczenia- metoda punkt osnowy lub gps (bez obliczonych)
 22. dodanie opcji wyboru metody kontroli – punkt obliczony
 23. dodanie opcji wyboru metody tyczenia – punkt obliczony
 24. poprawka w zakresie tabeli (aby przy działającym GPS program nie przewijał tabeli do najbliższego zaznaczenia)
 25. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet GNSS
 26. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet offsetowych
 27. wyróżnienie ikoną w tabeli pikiet zmierzonych zadaniami wychyleń
 28. dymek informacyjny przy panelu wyboru projektów (PM-1)
 29. kolorowanie paska tytułowego na czerwono, jeśli nie wybrano projektu tylko przestrzeń roboczą (gdzie projekty nie są zapisywane)
 30. dodanie panelu ostrzegającego przed uruchomieniem GPS przed utworzeniem projektu (można wyłączyć) (PM-2)
 31. możliwość wyłączenia dymku informacyjnego i panelu ostrzegającego (PM-1 i PM-2) z poziomu Menu->Info->Pomoc
 32. poprawka w zakresie problemu ze zmianą wysokości tyczki po zmianie GPS
 33. poprawka problemu z zapisem wysokości tyczki (tylko dla użytkowników wersji rozwojowej 2.18 RD3)
 34. usprawnienia w zakresie zapisu logów serwisowych
 35. ustawienie domyślnej geoidy jako EVRF-2007 (dawniej: Amsterdam)
 36. zmiana w zakresie startu i autoryzacji (autoryzacja po załadowaniu programu, a nie w trakcie) + poprawki zawieszania się aplikacji przy ładowaniu
 37. dodanie w panelu szybkiego sterowania ikony pokazującej status parametrów (np. HSIG/VSIG) dla drugiego odbiornika GPS (gdy praca jednocześnie na dwóch, np. dwóch RTK – przydatne do testów)
 38. w sekcji opcji pomiaru GPS (zakładka wygląd) dodanie możliwości włączania/wyłączania szkiców zadań (do tej pory funkcja ta była tylko w opcjach, gdy mieliśmy wybrane konkretne zadanie)
 39. optymalizacja zapisu logów serwisowych (zwiększenie prędkości programu przy korzystaniu z logów)
 40. poprawka w zakresie importu pikiet z formatu TXT (import w zakresie kodów i innych)
 41. dodanie możliwości odtwarzania własnych dźwięków (zobacz jak to zrobić)
 42. poprawki w zakresie dostępności do systemu zgłoszeniowego z poziomu PowerGPS
 43. usprawnienia w zakresie pracy z dyskiem RTK24.net

W zakresie wersji PRO – podkłady mapowe:

 1. poprawki stabilności w zakresie ładowania podkładów
 2. dodanie panelu umożliwiającego szybkie włączanie podkładów i regulację poziomu przezroczystości
 3. dodanie możliwości ładowania 4 podkładów mapowych jednocześnie
 4. usprawnienia w zakresie obsługi podkładów WMS (obsługa pobierania z przekierowanych źródeł)
 5. aktualizacja serwisów podkładów TMS i WMS (geoportale) – więcej info
 6. poprawki stabilności w zakresie importu DXF bez danych (usunięcie zawieszenia programu)

W zakresie sprzętu (kontrolery):

 1. poprawki (obejście problemu z zamrażaniem grafiki dla procesorów graficznych Mali T720 na 4-rdzeniowych kontrolerach)
 2. dodanie możliwości szybkiego zapisu projektu z zapisem na dysk sieciowy dla kontrolera ComNav R500 (klik przycisku sprzętowego z kłódką, pojawia się ekran eksportu, ponowne wciśnięcie przycisku realizuje akcję zapisu)
 3. obsługa klawiatury kontrolera PDA T80

W zakresie sprzętu:

 1. poprawki w zakresie pracy GPS bez walidacji depeszy NMEA
 2. poprawki w zakresie profilu Spectra Precision SP60 i SP80
 3. dodanie eksperymentalnego profilu Sokkia Set (obsługa tachimetru) – wysyłka i odbiór pikiet
 4. usprawnienia w zakresie kalibracji akcelerometru (Ruide R6P i R90i neo PRO v2)
 5. usprawnienia w zakresie kalibracji magnetometru (Ruide R6P)
 6. dodanie profilu Ruide R90i neo PRO v2 (odbiornik GNSS z pochyłomierzem)
 7. dodanie możliwości wyłączania odbiorników Ruide przy rozłączaniu sprzętu (w opcjach dodatkowych konfiguracji odbiornika GPS)
 8. dodanie możliwości wyłączenia walidacji depesz NMEA (pomaga, jeśli odbiornik nieprawidłowo raportuje sumy kontrolne depesz GPS)
 9. poprawki i usprawnienia w zakresie podwójnej pracy GPS + Alternatywny GPS
 10. poprawki i usprawnienia profili dodatkowych GNSS

W zakresie modułu EXTRA:

 1. poprawki w zakresie obsługi szybkich kodów (gdy użyte pl litery)
 2. dodanie możliwości modyfikacji układu offsetów (moduł Extra)
 3. dodanie dodatkowych układów prezentacji offsetów (w tym: układy użytkownika 3×3, 4×4 i 5×6 oraz domyślny 4×4)
 4. dodanie eksperymentalnego zadania offsetowego „Punkt z przecięcia i wychylenia” (moduł Extra)
 5. dodanie funkcji wyboru sposobu ustalania rozwiązania oraz kontroli dla zadania offsetowego „Punkt z przecięcia i wychylenia”
 6. dodanie panelu offsetu wysokościowego dla pomiaru GPS (moduł Extra) – włączenie/wyłączenie w zakresie panelu szybkiego dostępu
 7. dodanie możliwości ustawienia 3 predefiniowych opcji offsetu wysokościowego (moduł Extra)

W zakresie modułów dodatkowych:

 1. dodanie trybu zgodności modułu A10 (dla późniejszych wersji,np. Android 11)
 2. dodanie modułu A10 (wsparcie działania PowerGPS w systemie Android 10)
 3. usprawnienie profilu Emlid RS2 w zakresie odczytu satelitów Beidou
 4. dodanie nowego ustawienia anten dla profili Emlid (autoredukcja)
 5. dodanie profilu Emlid RS+ (eksperymentalnie)
 6. poprawki aktywności modułów GNSS dla wersji demo
 7. dodanie profilu Emlid Reach RS2, obsługa poprawek przez PowerGPS
 8. dodanie możliwości przetwarzania poprawek w zakresie profilu AzusRTN (w zakresie modułu GNSS Emlid RS2) – brak konieczności klejenia w Raportach danych dot. stacji bazowej (podejście eksperymentalne)

Powyższa lista obejmuje zmiany rozwijane od wczesnych, do późnych wersji rozwojowych 2.18 oraz nowe rzeczy wdrożone w wydaniu oficjalnym 2.18.

Historia zmian wersji 2.17


W zakresie wersji PRO – ogólnie:

 1. dodanie w filtrze GPS wsparcia dla max. wartości RMS2D
 2. dodanie w filtrze GPS wsparcia dla max. wartości RMS1D
 3. poprawka w zakresie wyświetlania etykiet punktów w zakresie podkładu DXF i punktowego TXT
 4. poprawka w zakresie aktywności modułu raportowego Android
 5. dodanie zadania Rzutowania punktu na linię (Menu->Obliczenia->Wcięcia/offsety->Liniowe lub offsety z GPS i Więcej)
 6. poprawki stabilności w zakresie pomiarów offsetowych z GNSS
 7. zmiana etykiety „Wymagaj wycentrowanej tyczki” na „Wymagaj ustabilizowanej tyczki” w filtrze GPS
 8. zmiana w zakresie dostępności kropki w polu edycyjnym wybranych pól

W zakresie sprzętu (kontrolery):

 1. dostosowanie Nautiz X9

W zakresie sprzętu:

 1. dodanie profilu Ruide R8i Comet obsługa poprawek przez PowerGPS, trybów pracy 2-5Hz oraz pochyłomierza (wstępnie)
 2. poprawki w zakresie profilu Ruide R90i (inicjalizacja/stacje bazowe)
 3. usprawnienia profilu ComNav T300+
 4. usprawnienia profilu Ruide R90i
 5. usprawnienia profilu Ruide R8i
 6. usprawnienia raportów FixChart (info o częstotliwości inicjalizacji, częstotliwości pochyłomierza oraz fakcie czy inicjalizacja była aktywowana przy uruchamianiu gps)
 7. dodanie eksperymentalnie profilu South G1S V2

W zakresie modułu EXTRA:

 1. poprawki w zakresie funkcjonowania edycji Punktów Osnowy (opcja szybkiego importu punktów osnowy z mod. Extra)

W zakresie modułów sprzętowych (dodatkowe profile):

 1. dodanie profilu Pentax G6 Ti (dodatkowo płatny), obsługa poprawek przez PowerGPS, trybu poprawek przez antenę i trybów pracy 2-5Hz
 2. usprawnienia profilu Pentax G6

Powyższa lista obejmuje zmiany rozwijane od wczesnych, do późnych wersji rozwojowych 2.17 (nie było oficjalnego wydania wersji 2.17).

Historia zmian wersji 2.15


W zakresie wersji PRO:

 1. usprawnienia dokładności wyznaczania offsetów w wychyleniu pomiarów wykonanych RTK Ruide R6I (na 2 i 3 punkty)
 2. poprawki w zakresie obsługi importu plików z serwisu dysku sieciowego RTK24.net
 3. usprawnienia w zakresie opcji importu DXF bez punktów (aby sprawdzić tę funkcję należy odznaczyć opcję Importuj Punkty w oknie ustawień importu DXF) – uwaga! tak zaimportowany wektor nie będzie zawierał punktów w tabeli punktów, a zatem nie będzie ich można wykorzystać do tyczenia!
 4. poprawki w zakresie aktualizacji w panelu numeru punktu wybranego do tyczenia/kontroli (po zmianie punktu tyczenia/kontroli)
 5. dodanie pola „Wymagaj wycentrowanej tyczki” dla filtra GPS – dotyczy trybów Pomiar GPS/Kontrola GPS – funkcja dopuszcza rozpoczęcie pomiaru tylko w sytuacji gdy tyczka jest wycentrowana (zielony wskaźnik – romb – symbol pionowej tyczki)
 6. dodanie przycisku „Kalibracja akcelerometru” (dotyczy modeli z obsługą kalibracji, np. Ruide R6i) w panelu szybkiego sterowania (przycisk strzałki w lewo na ekranie mapy)
 7. poprawka w zakresie konwertowania obrazów TIF
 8. poprawki w zakresie ładowania projektów PowerGPS z wcięciami liniowymi
 9. dodanie ekranu „Odzyskiwania punktów” (Menu->Info->Diagnostyka), tym samym przesunięcie funkcji odzyskiwania punktów do CSV pod ten ekran (w wersjach wcześniejszych, niż 2.15 przycisk odzyskiwania uruchamiał od razu zbiorczy odzysk pikiet do CSV)
 10. dodanie funkcji odzyskania pikiet bieżącego projektu – funkcja przydatna w przypadku problemów z kontrolerami (np. zawieszeniami na kontrolerach niewykazanych na liście dostosowanych kontrolerów) – opcja dostępna z nowego ekranu do odzyskiwania
 11. poprawka w zakresie ustawiania domyślnej geoidy w projekcie
 12. dodanie wyświetlania układu wysokościowego w panelach projektu
 13. poprawki w zakresie wyświetlania list rozwijanych dla systemów Android 7.X (eliminuje ciemne napisy na ciemnym tle)

W zakresie sprzętu:

 1. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK CHC X90 (odbiornik na płycie Trimble) – pomiar tylko w trybie poprawki przez PowerGPS, bez wykresu satelitów (opcja niedostępna dla tego odbiornika) i pobierania stanu baterii
 2. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus (kwestia kropki przy numerycznym wprowadzaniu danych – uwaga! dotyczy wersji Polar z nowym firmware)
 3. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Ruide Nova R6 (BAT) – z obsługą pobierania stanu baterii (eksperymentalnie)
 4. dodanie profilu sprzętowego Cyfrotyczka V3 – sterowanie pomiarem (pomiar/anuluj) i wizualizacja jakości pomiaru GPS
 5. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus – uruchamianie pomiaru/tyczenia/kontroli klawiszem Enterem
 6. usprawnienia w zakresie obsługi kontrolera Ruide Polar H3 Plus – anulowanie uruchomionego pomiaru/tyczenia/kontroli klawiszem Backspace (strzałka w lewo pod Enterem)
 7. nowy profil anteny dla RTK Ruide S680P Meteor (ustawiony jako domyślny)
 8. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS AzusRTN (odbiornik na płycie ReachRTK) – pomiar tylko w trybie poprawki przez PowerGPS – bez inicjalizacji i informacji o stacji bazowej (prosimy o podesłanie logów z danymi stacji bazowej – w tych, na podstawie których był przygotowywany profil danych o położeniu stacji nie było – prawdopodobnie trzeba skonfigurować te dane w panelu WWW odbiornika)
 9. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Trimble 5800 – tylko dla trybu inicjalizacji RTK – poprawki przez PowerGPS
 10. dodanie profilu sprzętowego odbiornika GPS RTK Ruide Pulsar R6P
 11. poprawki w zakresie odbiorników bazujących na Trimble (rozwiązanie problemu braku HSIG i VSIG dla wybranych odbiorników po aktualizacji pierwszego wydania wersji 2.15)*

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.15 :: R2 2019-01-07

Historia zmian wersji 2.14

W zakresie wersji PRO:

 1. ulepszenia w zakresie klawiatury ekranowej i trybu wprowadzenia tekstu dla zmiany numerów pikiet
 2. poprawki w zakresie raportowania z poziomu Androida (kwestia pomiaru wielodniowego)
 3. dodanie w sekcji EKSPORT przycisku ZAPISZ PROJEKT (umożliwia ręczne zapisanie projektu)
 4. poprawka w zakresie eksportu gometrii do DXF (zapobieganie uszkodzeniom DXF przy etykietach wieloliniowych)
 5. poprawki w zakresie importu punktów z formatu GPX
 6. zmiany nazewnictwa i informacyjne związane z kwestią PL-KRON86-NH a Kronsztad 86
 7. dodanie w sekcji EKSPORT nowego przycisku POWERGPS XML umożliwiającego eksport do pliku XML bieżącego projektu (z wszystkimi zbiorami i warstwami)
 8. poprawki w zakresie wyświetlania kątów (usunięcie podwójnych symboli kątowych)
 9. zmiana przycisków wywołujących offsety (ekran dostępny pod przyciskiem OFFSET w trybie pomiaru GPS) z układu 3×3 na 4×4
 10. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Boki i pole prostokąta” – pozwalające na uzyskanie parametrów prostokąta (2 boki, powierzchnia i obwód), mając jedynie 3 punkty
 11. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Środek prostokąta” – pozwalające na uzyskanie położenia środka (i 4 wierzchołka) prostokąta, mając jedynie 3 punkty
 12. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Przecięcie odcinków z offsetem” – dotyczy pomiaru punktu poprzez przecięcie prostych/odcinków przesuniętych o wybrane odległości
 13. reorganizacja sekcji Offsety oraz dodanie sekcji BUDYNKI dla offsetów (Menu->Obliczenia->Offsety->Budynki)
 14. dodanie ikon statusowych (romby), ostrzegające lub informujące o wybranych problemach lub rzeczach
 15. rezygnacja z komunikatów informujących o nawiązywaniu i restartowaniu połączenia z poprawkami
 16. dodanie sekcji ustawień APN w oknie Konfiguracji odbiornika GPS (zakładka RTK i tryb poprawek przez antenę)
 17. poprawki w zakresie trybu pomiaru z kompensacją
 18. poprawka w zakresie dodawania punktów w tabeli (usunięcie problemu z podwójnym dodaniem z pierwszego wydania 2.14) *
 19. dodanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu kalibracji akcelerometru dla RTK Ruide R6i *
 20. poprawka w zakresie obsługi kontrolera Polar H3 Plus (kwestia dublowania klawiszy przy wprowadzaniu wartości parametrów dla offsetów)**

W zakresie sprzętu:

 1. wstępne dostosowanie klawiatury i przycisków sprzętowych dla kontrolera Polar H3 Plus
 2. dostosowanie w zakresie offsetów w wychyleniu dla Ruide R6I
 3. usprawnienia i poprawki dot. odbiornika Ruide R6I
 4. usprawnienia dotyczące konfiguracji i przekazywania poprawek Ruide R6I
 5. zmiany i usprawnienia inicjalizacji RTK Ruide R6I
 6. dodanie trybu szybkiego pomiaru – 2,5,10Hz dla odbiornika Ruide R6I
 7. dodanie polecenia Ruide R6I – kalibracja akcelerometru i magnetometru (tylko polecenie, bez paneli informacyjnych)

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Punkt z wychylenia 3-pkt.” – dotyczy pomiaru XYH wykonanego z pochyłomierzem na 3 punkty
 2. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Punkt z wychylenia 2-pkt.” – dotyczy pomiaru XYH wykonanego z pochyłomierzem na 2 punkty – z obsługą wyboru jednego z dwóch potencjalnych rozwiązań
 3. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v4” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji dowolnych (kąt prosty niewymagany)
 4. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v3” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji dowolnych (kąt prosty niewymagany)
 5. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v2” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji prostopadłych
 6. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v1” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji prostopadłych

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.14 :: R2 2018-06-03
** zmiana dostępna w wydaniu trzecim 2.14 :: R2 2018-06-05

Historia zmian wersji 2.13

W zakresie wersji PRO:

 1. w zakresie Offsetów – mapy GPS, zmiana w zakresie ikon szybkiego wywołania zadań – zastąpiono zadanie wcięcia kątowego zadaniem radialnego wcięcia liniowego, które będzie bardziej przydatne (wystarczy mieć dalmierz), niż wcięcie kątowe (trzeba mieć tachimetr). Wcięcie kątowe jest cały czas dostępne z poziomu Obliczeń -> Wcięcia i offsety -> Kątowe
 2. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o wizualizację libelli elektronicznej, wartości wychyleń, ikon wł./wył. kompensację
 3. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie mechanizmu ostrzegającego lub szacującego ew. ryzko włączenia/wyłączenia wybranego typu danych lub kopii (opcja wyłączania logów jest dedykowana urządzeniom z mniej wydajną pamięcią, co poprzez kompromis (mniej zapisów) jest w stanie wydłużyć czas eksploatacji danego kontrolera)
 4. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie zakładki KOPIA ZAPASOWA, pozwalającej szybko włączyć lub wyłączyć zapis zbiorczej kopii danych, kopii pikiet, projektu przy końcu pomiaru GPS
 5. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie zakładki ZAPIS DANYCH, pozwalającej szybko włączyć lub wyłączyć zapis logów wydajności, logów GPS, logów Fixchart, logów poprawek GPS oraz logów serwisowych
 6. dodanie przycisku Zaawansowana konfiguracja logów na ekranie MENU->INFO->DIAGNOSTYKA przenoszącego do nowego panelu konfiguracji logów i zapisu
 7. dodanie przycisku 101 H=123 KOD w ramach panelu „Szybkie sterowanie”, pozwalającej na sterowanie wyświetlaniem etykiet przy pikietach w 5 trybach (bez etykiet / tylko numer punktu / tylko numer i wysokość / tylko numer i kod / numer, wysokość i kod)
 8. dodanie respektowania opcji 101 H=123 KOD w przypadku eksportu do DXF
 9. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie przycisku wysyłki danych do programu Sonda Dynamiczna II (dotyczy głównie wysyłki przez WIFI), pozwalającego na błyskawiczne przesłanie wybranej karty sondowania dynamicznego do komputera PC
 10. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie opcji zakładania/edycji karty sondowania dynamicznego, pozwalającej na wprowadzenie pomiarów sondowania sondami DPL,DPM (odczyty N10 co 10cm) do głębokości 30m, wraz z możliwością wpisywania odczytów klucza dynamometrycznego, a także możliwością opisania miejsca i dodatkowego opisu miejsca sondowania. Założenie karty odbywa się po zaznaczeniu pikiety, dzięki czemu można zmierzyć miejsce wykonania otworu GPS, a następnie rozpoczące prace i w PowerGPS wpisywać wyniki pomiarów skojarzone z tym miejscem
 11. w ramach mapy dodanie wizualizacji obecności miejsca sondowania (otworu geologicznego) w postaci odpowiedniej ikonki (dla pikiet, którym przypisano karty sondowania)
 12. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie opcji konfiguracji połączenia wysyłania danych przez Internet/WIFI (IP i port)
 13. dodanie przycisku włączania/wyłączania nowego panelu sondowania dynamicznego w ramach panelu „Szybkie sterowanie” (zastosowanie PowerGPS w pomiarach geologicznych i geotechnicznych)
 14. dokonano zmiany stylu rysowania (ulepszenie) wizualizacji libelli elektronicznej
 15. dodanie w ramach panelu „Szybkie sterowanie” funkcji włączania/wyłączania widoczności libelli (jest ona widoczna na mapie i w oknie monitora satelitów)
 16. dodanie nowego panelu mapowego „Szybkie sterowanie” (dostępny po wciśnięciu lewej strzałki w prawym górnym rogu aplikacji)
 17. poprawka w zakresie ładowania pliku projektu (poprawa stabilności) jeśli brak pliku TIF, wykorzystywanego przez projekt
 18. usprawnienie w zakresie reagowania na błędny nr seryjny GPS przy generowaniu raportu
 19. usprawnienie w zakresie generowania raportu z Androida (obsługa generowania z kilku zbiorów naraz)
 20. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu plików projektowych
 21. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu formatów DXF
 22. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu formatów TIF
 23. usprawnienie w zakresie odczytu formatów SHP* – dodanie obsługi innych typów elementów poligonowych
 24. poprawki w zakresie odczytu formatów SHP* – korekta wyświetlania wczytanych obiektów po imporcie (zapobiega czarnym poligonom)
 25. poprawki i usprawnienia w zakresie stabilności pracy
 26. usprawnienia w zakresie informacyjnym po imporcie

W zakresie sprzętu:

 1. dodano sygnalizację dźwiękową odbioru pomiaru odległości z dalmierza Bluetooth (Leica lub Bosch)
 2. w ramach opcji Konfiguracji GPS i sekcji Pokaż więcej wprowadzenie nowej kontrolki Pomiar wychylenia z możliwością wyboru trybu inicjalizacji (bez pochyłomierza / pochyłomierz 1HZ / pochyłomierz 10HZ). Opcja ta jest obsługiwana na razie tylko dla odbiorników Ruide R6I i umożliwia pracę w trybie z elektroniczną libellą i/lub kompensacją wychylenia
 3. dodanie profilu „Ruide R6I” z obsługą trybu poprawek zewnętrznych (przez PowerGPS) oraz GSM (przez antenę GPS)
 4. dodanie profilu „CHC X900+V2” dla odbiorników CHC mających problemy z zamrażaniem ciągłości strumienia danych GPS
 5. dodanie opcji „Tylko tryb ręczny” – mających zastosowanie do modeli Disto (D3aBT, D8), umożliwiając jednokierunkową komunikację, dzięki której dalmierz nie będzie wchodził do trybu zdalnego (ale nie będzie też możliwości pomiaru zdalnego i sterowania plamką lasera) – funkcja wprowadzona ze względu na ograniczenia dalmierzy Disto w zakresie sterowania wyborem trybów pracy
 6. dodatkowe usprawnienia w zakresie dostosowania odbiorników GPS RTK ComNav T300 (tylko poprawki z kontrolera)
 7. poprawka w zakresie wyboru kierunku tyczenia* (naprawia błąd z wydania pierwszego 2.13)
 8. dalsze usprawnienia profilu Ruide R6I*

W zakresie modułu EXTRA:

 1. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o przycisk DIAGNOSTYKA, pozwalający na weryfikację pracy sensora wychylenia (z prezentacją libelli oraz kompasu, wartości wychyleń i ich odchyleń standardowych)
 2. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o przycisk USTAWIENIA, pozwalający na dostęp do obecnych i przyszłych funkcji związanych z pomiarami w pochyleniu (tutaj znajdą się opcje kalibracji i weryfikacji pracy sensorów)
 3. wyświetlanie tyczki (dotyczy kompensacji lub pracy w wychyleniu) w ramach monitora satelitów (ekran podglądu pomiaru 3D)
 4. dodanie przycisku włączania/wyłączania pokazywania ikon grotu tyczki i położenia anteny (dotyczy kompensacji lub pracy w wychyleniu) w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 5. dodanie przycisku włączania/wyłączania kompensacji wychylenia w ramach panelu „Szybkie sterowanie” (na razie kompensacja wychylenia jest wprowadzana eksperymentalnie dla modelu Ruide R6I, tj. bez obsługi kalibracji magnetometru i akcelerometru)
 6. dodanie przycisku przechodzenia do opcji kompensacji w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 7. dodanie przycisku włączania/wyłączania nowego mapowego panelu szybkich kodów w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 8. w ramach mapowego panelu szybkich kodów wprowadzono włącznik/wyłącznik możliwości automatycznego uruchamiania pomiaru po wykonaniu przypisania kodu
 9. dodanie nowego mapowego panelu szybkich kodów (jest on widoczny w trybach pomiaru GPS) – panel zawiera 10 pierwszych szybkich kodów (które mogą być predefiniowane w oknie „Szybki kod” – w panelu jest przycisk do wchodzenia w tryb konfiguacji)

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.13 :: R2 2018-02-05

Historia zmian wersji 2.12

W zakresie sprzętu:

 1. poprawki i usprawnienia w zakresie obsługi GPS RTK ComNav T300 (tylko poprawki z kontrolera)
 2. poprawka w zakresie przetwarzania sygnału z odbiorników bazujących na płycie Novatel (Satlab SLC)
 3. poprawka w zakresie współpracy z poprawkami na tel. LG Android 7
 4. dostosowanie do kontrolera Magellan Mobile Mapper50 4G (usprawnienie wyświetlania)
 5. wstępne dostosowanie odbiornika RTK Sunnav G9 (tylko poprawki przez wbudowaną antenę, tryb poprawek przez PowerGPS niedostępny)
 6. poprawka w zakresie widoczności konstelacji Glonass dla Satlab SLC
 7. zmiana w zakresie profili bazujących na Novatelu (m.in. CHC, Satlab SLC) obejmująca zwiększenie precyzji depesz GGA przy inicjalizacji odbiornika
 8. dodanie profilu odbiornika RTK Satlab SLC z inicjalizacją zewnętrzną z aplikacji SLC Toolbox
 9. dodanie profilu dla odbiornika RTK Kolida K9 mini (model bez obsługi wychyłomierza) – (w wersji 2.12 mylnie wpisano K5 mini, przepraszamy)
 10. dodanie profilu odbiornika RTK Kolida K5 plus (z obsługą wychyłomierza – elektroniczna libella, bez kompensacji)
 11. dodanie możliwości włączania/wyłączania klejania danych czasowych z GPS dla Cyfrotyczki
 12. dodanie nowego profilu anteny dla odbiornika Satlab SLC
 13. usprawnienia w zakresie korzystania z przycisków Cyfrotyczki
 14. dodanie możliwości wyłączania trybu zdalnego (dot. dalmierzy Disto D8/D3aBT)
 15. zmiana obejmująca automatyczne wybieranie depeszy z lepszą precyzją dla rozwiązań opartych o Novatelu
 16. usprawnienia w zakresie odczytu z cyfrotyczki
 17. dodanie profilu RTK Trimble inny v.1 – do testów z odbiornikami Trimble R4, R6, SPS882 oraz 5800**

W zakresie wersji PRO:

 1. dodanie nowego trybu pracy – abonament (tańsze licencje czasowe; nie obejmuje licencji bezterminowych)
 2. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika „Szybki pomiar odległości” umożliwiający przejście do panelu edycji\pomiaru wartości już po pomiarze\wskazaniu punktu bazowego wcięcia
 3. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika „Steruj laserem” (opcja domyślna), umożliwającego odpalanie plamki lasera już po przejściu do edycji/pomiaru wartości liniowej dalmierzem
 4. dodanie w panelu „Opcji zadań” przełącznika umożliwiającego prezentację dla zmierzonych pikiet informacji o HSIG,VSIG (dotyczy punktów użytych w zadaniach)
 5. dodanie w panelu „Opcji zadań” możliwości wyboru klasycznej numeracji punktów bazowych wcięć(zamiast 15,16->17 można ustawić 17a,17b->17)
 6. dodanie panelu „Opcji Zadań” (dostępne z poziomu edycji dowolnego zadania) umożliwiającego ustawiania widoczności elementów związanych z zadaniami
 7. poprawka w zakresie tolerancji tyczenia i kontroli GPS (wyłączenie możliwości wyrzucania próbek niespełniających warunków filtra w zakresie odchyłek XY i H)
 8. dodanie możliwości ustalania ujemnej wartości tyczki
 9. poprawki w zakresie przesyłania pozycji NTRIP przy testach poprawek (stała pozycja)
 10. poprawki przy usuwaniu punktów istniejących w innych zadaniach
 11. poprawki w zakresie importu z PGPS
 12. poprawka w zakresie odczytu/zapisu podkładu rastrowego TIF
 13. dodano możliwość importu punktów plików osnowy (TXT\CSV) z serwera RTK24.net
 14. poprawki w zakresie odczytu projektów ze skasowanymi elementami, związanymi z zadaniami geodezyjnymi
 15. zmiana nazwy przycisku „Wybór projektu” na „Projekt”
 16. reorganizacja paneli do wywołań zadań obliczeniowych
 17. reorganizacja panelu Synchronizacja
 18. poprawki w zakresie tyczenia i przełączania tyczenia uśredniane-ostatnie
 19. dodanie zadania obliczeniowego – obliczenia kąta pionowego
 20. dodanie zadania obliczeniowego – Radialne Wcięcie Liniowe v.1 pozwalającego na ustalenie wcięcia do środka obiektu o kształcie (podstawie) radialnej
 21. dodanie 5 nowych zadań obliczeniowych w zakresie obliczania objętości prostych brył (graniastosłup, sześcian, ostrosłup, cylinder)
 22. dodanie zadania obliczeniowego Pole i promień okręgu – pozwalającego na ustalenie wspomnianych wartości na bazie 3 punktów
 23. dodanie zadania obliczeniowego Środek Okręgu – pozwalającego na ustalenie wcinanego środka okręgu na bazie 3 punktów
 24. poprawki w zakresie odświeżania widoku po dodaniu punktów w zadaniach obliczeniowych
 25. dodano możliwość usuwania katalogów w serwisie RTK24.net
 26. ustawienie domyślnej opcji importu plików tekstowych do bieżącego zbioru (zmiana w odniesieniu do starszej wersji: do nowego)
 27. dodanie automatycznego usuwania pustych zbiorów przy imporcie wielu plików naraz
 28. poprawka w zakresie importu z innego projektu PowerGPS (kwestie widoczności punktów)
 29. poprawka w zakresie automatycznego tyczenia i kontroli GPS
 30. poprawka w zakresie pobierania listy strumieni dla serwisów zagranicznych NTRIP
 31. zapisywanie informacji o użytym strumieniu do katalogu logów
 32. poprawki w ramach trybu „bez RTK” *
 33. poprawki w zakresie raportowania stanu baterii (poprawka na pierwsze wydanie wersji 2.12)*

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie panelu „szybkich kodów” – umożliwiające zdefiniowanie 87 kodów w ramach 4 kart. Panel pozwala na ustawienie i edycję predefiniowanych kodów, dzięki czemu skraca się bardzo czas przypisania kodu do nowych pikiet
 2. dodano możliwości synchronizacji projektu „Punktów osnowy” (wysyłka na serwer RTK24.net i pobieranie z serwera)
 3. dodano przycisk „Importuj” w oknie „Punktów osnowy” – który uruchamia import tylko punktów, będących w granicach bieżącego widoku. Wdrożenie umożliwia zatem ładowanie punktów do kontroli bez konieczności ręcznego importu (szukania) pasujących punktów (nawet jeśli ich zbiór jest pokaźny, np. kilka tys. pktów – przetestowano na zbiorze 5 tys. pktów)
 4. dodano przycisk „Punkty osnowy” w sekcji Importu, kierujący do nowego okna, dającego dostęp do specjalnego pliku przechowującego punkty osnowy (okno pozwala na szybkie przejście do projektu punktów osnowy, lub utworzenie go).
 5. dodanie możliwości włączania/wyłączania monitora filtra GPS
 6. dodanie Monitora filtra GPS – wyświetlania znaczników i kolorów etykiet (prawidłowe=zielone, nieprawidłowe=czerwone) – czy parametry filtra (precyzja XY,precyzja H,DOP,typ rozwiązania) są spełnione
 7. dodanie możliwości importu wielu plików PowerGPS naraz do bieżącego projektu (wskazujemy pierwszy zbiór z katalogu i dalsze są automatycznie ładowane)

W zakresie modułu RAPORTY:

 1. poprawki i usprawnienia związane z raportowaniem GPS po stronie Androida

* wydanie drugie R2 z 20 września 2017
** wydanie trzecie R3 z 25 września 2017

Historia zmian wersji 2.11

W zakresie sprzętu:

 1. dostosowanie do odbiornika RTK: Ruide R6 (wersja bez pochyłomierza z nowszym firmware)
 2. dodanie profilu pomiarowego RTK South Galaxy G1-S
 3. dodanie profilu pomiarowego RTK CHC X900++
 4. dodano nowy profil anteny dla RTK Kolida K9-T [V.3 dla L1=89,3mm]

W zakresie wersji PRO:

 1. pierwsza wersja instrukcji PDF do serii II
 2. dodanie sortowania punktów przy wyborze (np. dla tyczenia)
 3. dodanie sekcji Pomoc w sekcji Menu->Info
 4. dodanie możliwości importu plików CSV i TXT do wybranego zbioru
 5. dodanie możliwości zmiany precyzji wyświetlania dla tyczenia i kontroli osnowy
 6. usprawnienia w zakresie automatycznej numeracji
 7. dodanie panelu zmiany numeru i kodu nowego punktu dla trybu rysowania
 8. poprawki w zakresie okna importu punktów z plików CSV
 9. poprawki w zakresie ładowania formatu (OSM) OpenStreetMap
 10. w sekcji TRYB dla pomiarów GPS pod przyciskiem narzędziowym zmiana „Wys. tyczki” na „Wys. tyczki/anteny” + zmiany kosmetyczne okna
 11. poprawki w zakresie wyświetlania linii pomiędzy GPS a celem tyczenia lub kontroli osnowy
 12. dodano obsługę cyfrowej tyczki SkyRaster (CyfroTyczka) – zdalne sterowanie PowerGPS i pobieranie informacji z żyroskopu
 13. dodano zakładkę sprzętową „Sensory Bluetooth”, umożliwiającą konfigurację i wykorzystanie wybranych sensorów Bluetooth w trakcie pomiaru
 14. dodano funkcję klejenia logów sensorów z danymi z GPS (sekwencje GGA i ZDA, opisujące pozycję i czas)
 15. usunięto sekcję podkład wektorowy offline z panelu podkładow (zastępuje ją ładowanie plików np. DXF z okna import)
 16. inne, pomniejsze usprawnienia w zakresie pracy

Historia zmian wersji 2.10

W zakresie sprzętu:

 1. dostosowanie do odbiornika RTK: Hemisphere A325
 2. podstawowe dostosowanie do odbiornika RTK: Satlab SLC (w zakresie poprawek wysyłanych przez PowerGPS – bez konfiguracji zewnętrznego modemu GSM)
 3. podstawowe dostosowanie do odbiornika RTK: Satlab SL500/SL600 (w zakresie poprawek wysyłanych przez PowerGPS – bez konfiguracji zewnętrznego modemu GSM)
 4. dostosowanie do nowej wersji odbiornika RTK: Ruide S680P Meteor
 5. poprawki w zakresie profilu pomiarowego Hemisphere S320
 6. dodanie profilu pomiarowego RTK Spectra Precision SP80
 7. dodanie profilu Kolida S680P
 8. poprawki w zakresie migania satelitów użytych dla CHC X900+
 9. poprawki w zakresie identyfikacji stacji bazowych dla CHC X900+
 10. poprawki w zakresie inicjalizacji bazującej na schemacie Novatel

W zakresie wersji PRO:

  • ZWIĄZANE Z RYSOWANIEM I EDYCJĄ
   1. dodanie przycisku ZAZNACZ w panelu Tabeli pozwalającym na zaznaczenie wielu pikiet naraz wg wybranych schematów (m.in. zaznaczenie wszystkich, zaznaczenie tylko projektowych, zaznaczenie tylko GPS) *
   2. dodano możliwość dodawania punktów do poligonu (w trybie rysowania) (wybieramy rysowanie punktów, zaznaczamy poligon i klikamy w jego bok)
   3. dodano możliwość dodawania punktów do linii (w trybie rysowania)
  • ZWIĄZANE Z GPS
   1. zmiana wyglądu panelu konfiguracji GPS (Menu->Sprzęt->GPS) – dodanie czytelnych dużych ikon
   2. dodatkowy panel górny HDOP VDOP GDOP TDOP RMS2D RMS1D dla pomiaru/tyczenia/kontroli
   3. poprawki w zakresie tyczenia linii poza bieżącą (przy ddłg. linii)
   4. dodanie opcji „Dodaj i wytycz punkt” – umożliwiającej dodanie pikiety z ręki i uruchomienie od razu tyczenia tego punktu
   5. dodanie ekranu diagnostycznego dla GPS (terminal i informacje o połączeniu, z opcją czyszczenia i pauzy)
   6. dodanie dodatkowych interwałów dla interwałów czasowych i odległościowych dla pomiaru ciągłego
   7. niewyświetlanie dymku o zapisie punktów gdy używana jest metoda ciągła pomiaru GPS
   8. zmiana sposobu funkcjonowania przybliżania: pierwsze włączenie GPS przy powiększeniu w skali rzędu >100km zoomuje automatycznie na 10m
   9. dodanie nowego typu raportu FixChart – strona HTML z wykazem odnośnie dokładności i trybu rozwiązań GNSS (do analizy stabilności serwisów NTRIP i połączeń z RTK-RTN)
   10. poprawka w zakresie ustawienia interwału czasu dla pomiaru ciągłego
   11. poprawka w zakresie ustawienia interwału odległości dla pomiaru ciągłego
   12. zwiększono czas oczekiwania na spełniające filtr GPS epoki z +20% epok na +100% epok
   13. poprawka w zakresie wyboru trybu pomiaru dla tyczenia
   14. poprawka w zakresie wyboru epok tyczenia
   15. poprawka w zakresie wyboru filtra (automatyczne ustawianie zakładki)
   16. poprawki kwestii pomiaru linii GPS
   17. usprawnianie i poprawki wydajności komunikacji z GPS (m.in. usunięcie rzadkich problemów z zawieszaniem przy korzystaniu z modemu GSM)
   18. poprawki w zakresie obsługi odbiornika GPS#2
  • INTERFEJS I WYŚWIETLANIE
   1. poprawki w zakresie wielkości etykiet (numerów) pikiet na mapie *
   2. kosmetyka w zakresie ikon interfejsu: warstw i zbiorów *
   3. dodanie okna powitalnego z możliwością szybkiej konfiguracji GPS, dalmierza i tolerancji
   4. ulepszenie okna menedżera projektów – dodano pasek umożliwiający ładowanie projektów z pamięci, z karty zewnętrznej i dysku sieciowego rtk24.net
   5. ulepszenie okna aktywacji (wygodniejsza aktywacja wersji komercyjnej)
   6. dodanie możliwością włączania/wyłączania okna powitalnego z poziomu sekcji „Opcje stanowiska”
   7. optymalizacja wyświetlania większych zbiorów danych (1000-1500 pkt.)
   8. optymalizacja czcionki głównej stosowanej w przyciskach
   9. dodanie górnego panelu (w trybie edycji) informującego o bieżącej warstwie zaznaczonego obiektu
   10. optymalizacja wyświetlania pikiet w trybie 3D
   11. dodanie 3 trybów obracania kamerą w 3D (orbitowanie – obrót w pionie i poziomie, przesuwanie względem płaszczyzny kamery w boki i w górę\dół, przesuwanie względem płaszczyzny poziomej)
   12. poprawki w zakresie wyświetlania powierzchni dla poligonu (ha zamiast m2)
   13. poprawka wyświetlania nazw poligonów/linii/innych obiektów gdy zmieniono nazwy
   14. usprawnienia związane z Android 6
   15. dodano ekran informacyjny dla bieżącego projektu
   16. dodano opcję usuwania {logów i/lub kopii} dla wybranego projektu
   17. dodano opcję usuwania wybranego projektu
   18. poprawki w zakresie wyświetlania styli dla linii
   19. dodanie możliwości szybkiego włączania widoczności zbiorów
   20. poprawki kosmetyczne w zakresie etykiet i interfejsu
  • OBLICZENIA I ZADANIA GEODEZYJNE
   1. zastąpienie mniejszej ciemniejszej klawiatury numerycznej do wprowadzania parametrów zadań geodezyjnych nową utrzymaną w jaśniejszej kolorystyce, z możliwością lepszej obsługi dalmierza (większy przycisk pomiarowy)
   2. poprawka w zakresie możliwości zaznaczenia czołówki
   3. dodanie opcji usuwania pomiaru liniowego (czołówki)
   4. dodanie dymku z mikroinstrukcją przy włączeniu pomiaru czołówek
   5. dodanie opcji tworzenia poligonu z zadania obliczenia pola pow.
   6. dodanie opcji tworzenia linii z zadania obliczenia pola pow.
  • IMPORT I EKSPORT
   1. poprawki w zakresie pobierania ustawień raportów z serwera RTK24.net
   2. optymalizacja i przyspieszenie ładowania DXF
   3. dodano możliwość importu warstw z DXF
   4. dodano okno szczegółowego importu DXF
   5. dodanie ładowania logów GPS z formatu SRT (videorejestrator Autoboy Android)
   6. dodanie ładowania logów GPS z formatu CSV – import z GPS loggerów MTK
   7. dodanie ładowania logów GPS z formatu ANDROID CSV PowerGPS
   8. poprawki w zakresie importu z pliku TXT (opcje – kosmetyka w zakresie kontrastu)
   9. dodanie możliwości zamiany osi XY dla importowanego rastra
   10. dodano zapis projektów na kartę pamięci (wymaga roota)
   11. dodano możliwość wyboru dowolnego układu odniesienia przy imporcie TIF
   12. dodanie możliwości ustawienia georeferencji TIF/JPG wg bieżącego widoku
   13. poprawki przy imporcie niektórych typów TIF
   14. harmonizacja w zakresie wielkość RMS2D i RMS1D pozyskiwanych z pomiaru PowerGPSem (usprawnienie raportowanej dokładności)

W zakresie modułu EXTRA:

  • ZWIĄZANE Z RYSOWANIEM I EDYCJĄ
   1. dodanie funkcji Duplikacji elementów, pozwalającym na skopiowanie wybranych elementów (pikiet, linii, poligonów) do innego zbioru lub innej warstwy. Funkcja dostępna pod przyciskiem Więcej dla zaznaczenia *
   2. dodanie dodatkowych pozycji menu pod przyciskiem ZAZNACZ w panelu Tabeli (m.in. zaznaczanie w czasu, typów rozwiązań..itp) *
   3. dodanie opcji offsetu (powiększania\pomniejszania) dla poligonów (obszarów)
   4. poprawki w zakresie przypisywania nowych elementów do warstw
   5. dodanie możliwości przypisywania zaznaczonych elementów do wybranej warstwy
   6. obsługa zaznaczania wielu obiektów naraz
   7. dodanie sposobu zaznaczania poprzez okrąg
   8. dodanie sposobu zaznaczania poprzez prostokąt
   9. dodanie metody zaznaczania „dodawanie do zaznaczania”
   10. dodanie metody zaznaczania „odejmowanie z zaznaczania”
   11. dodanie metody zaznaczania „przełączanie zaznaczania”
   12. dodanie przełączania obsługi trybów zaznaczania – „nowe zaznaczanie”, „dodawanie do zaznaczanie”, „odejmowanie od zaznaczania”, „przełączanie zaznaczania”
   13. dodanie opcji prostowania linii
   14. dodanie opcji normalizacji linii
   15. dodanie opcji prostowania kątów dla linii i poligonów
   16. dodano zaznaczanie obiektów z danej warstwy (polecenie menu warstw)
   17. dodano odznaczanie obiektów z danej warstwy (polecenie menu warstw)
   18. dodano kasowanie obiektów z danej warstwy
   19. dodano przepisywanie przynależności z aktywnej warstwy do danej warstwy
   20. dodano przepisywanie przynależności z aktywnej warstwy do warstwy zerowej
   21. dodano informacje/statystykę warstw
   22. dodano opcję kasowania warstw
   23. poprawka w zakresie edycji nazwy warstwy
  • OBLICZENIA I ZADANIA GEODEZYJNE
   1. dodanie zadania punkt z przedłużenia – dedykowane zadanie upraszczające wcinanie punktów na linii
   2. poprawki widoczności ikon podziału i uśrednienia
   3. poprawki w zakresie wyboru punktów do uśredniania i wyboru punktu uśrednionego (wynikowego)
   4. poprawki w zakresie wyboru punktów dla zadania uśrednienia i pola powierzchni
   5. dodanie opcji pokazania statystyki dla obliczonego uśrednienia (z zadań geodezyjnych)
   6. dodanie opcji pokazania statystyki dla obliczonego pola pow. (z zadań geodezyjnych)
  • INTERFEJS I WYŚWIETLANIE
   1. optymalizacja (przyspieszenie) w przypadku przełączania zbiorów
   2. poprawka w zakresie wywołania funkcji przerysowania bieżącego zbioru
   3. poprawki w zakresie zapisu/odczytu informacji o stylach obiektów ustawionych przez użytkownika
   4. zmiana sposobu wyświetlania – rysowanie nieaktywnych warstw na szaro
   5. poprawka w zakresie wywołania opcji dla trybu rysowania
   6. dodanie możliwości szybkiego włączania widoczności/zamrażania warstw
   7. dodanie sygnalizacji, która warstwa na liście jest włączona/wyłączona
  • IMPORT I EKSPORT
   1. zmiany w zakresie eksportu – DXF i DGN tylko dla warstw widocznych
   2. poprawki w zakresie importu śladów GPS – z podziałem na warstwy

W zakresie modułu TRANSFORMACJE:

 1. w zakresie kalibracji dodano opcje „afiniczna (#10), rzutowa (#14), helmerta (#02), więcej…” – ułatwi to wybór rekomendowanych metod kalibracji
 2. możliwość dodawania punktów do zestawu kalibracji (umożliwia łączenie kilku profili w jeden)
 3. poprawki w zakresie przełączania metody kalibracji
 4. poprawki i usprawnienia w zakresie ładowania\zapisu kalibracji do pliku
 5. poprawka w zakresie etykiety przycisku „punkty” dla wpasowania

W zakresie modułu TRANSFORMACJE+EXTRA:

 1. dodano możliwość transformacji do układu pierwotnego/wtórnego dla wszystkich obiektów z warstwy
 2. dodano możliwość transformacji do pierwotnego/wtórnego punktów (zaznaczenia – także dla wielu)
 3. dodano pokazywanie miejsca transformacji pierwotnej/wtornej dla zaznaczonego punktu (przydaje się w testowaniu dostosowania poziomego)

W zakresie modułu GLOBAL:

 1. dodanie nowych układów odniesienia (WGS i niemieckich)
 2. dodatkowa wersja językowa – angielska

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.10, R2 2016-12-27

Historia zmian wersji 2.09

W zakresie wersji PRO:

 • dodano nową kontrolkę Częstotliwość w oknie konfiguracji serwera NTRIP – umożliwia wybór częstotliwości nadawania depeszy GGA do dostawcy poprawek (wymagane przy usługach RTN) **
 • dodano przyciski Pokaż całość na ekranie mapy (ponad przyciskami powiększania/pomniejszania)*
 • poprawki w zakresie położenia kompasu i lunety w oknie mapy w trybach pomiarowych i rysowania*
 • ulepszenie importu z formatu Shapefile – import atrybutów (jako kluczy/tagów) dla punktów/linii/poligonów z plików DBF *
 • poprawki w zakresie importu geometrii (punktów, linii, poligonów) z formatu Shapefile (pliki SHP) *
 • dodano funkcję menu kontekstowego Zmień kod dla punktów w zadaniach geodezyjnych, umożliwiającą zmianę kodu punktu z poziomu okna definicji zadania
 • zaktualizowano porty i adresy dostępowe usług NTRIP
 • dodano przyciski nawigacyjne w tabeli pozwalające na szybkie przeskoczenie na początek lub koniec tabeli pikiet
 • dodano przycisk w tabeli wywołujący wykonanie statystyki dla zaznaczonych w tabeli pikiet (minimum,maximum,średnia,zakres,odchylenie standardowe)
 • w sekcji „Diagnostyka” dodano przełączniki, umożliwiające selektywną prezentację na pasku zadań:
  • stanu naładowania baterii Androida
  • bieżącego nr wersji (obecnie można go wyłączyć)
  • bieżącej prędkości wyświetlania, FPS (klatek na sekundę)
 • w sekcji „Diagnostyka” dodano przełącznik umożliwiający włączenie lub wyłączenie zapisywania logów serwisowych (SLOG) – wyłączenie opcji pozwoli na szybszą pracę na wolniejszych urządzeniach lub przy większej częstotliwości pracy GPS
 • dodano przycisk Oceń program pozwalający na dodanie opinii z poziomu GooglePlay lub Opinie-Cad.pl
 • utworzono Serwis Zgłoszeniowy, umożliwiający posiadaczom komercyjnych wersji zgłaszanie uwag i sugestii (także zapytań), oraz śledzenie postępu ich wdrażania
 • dodano przycisk Uwagi i sugestie (pozycja w Menu->Info) – przekierowujący do Serwisu Zgłoszeniowego bez potrzeby logowania
 • zmieniono wygląd menu INFO – zmiana przycisku „DOSTĘPNE MODUŁY” na „MODUŁY”, dodanie nowych przycisków
 • dodano pełną obsługę do modelu sprzętu RTK Altus NR2, tj.:
  • funkcje inicjalizacji wbudowanego modułu GSM
  • funkcję włączania/wyłączania modemu GSM
  • obsługę trybów 2-5Hz
  • funkcję wyboru używanych typów konstelacji satelitów
  • funkcję resetowania odbiornika
  • funkcję pobierania tablicy poprawek NTRIP
 • dodano nowy model sprzętu dalmierza Bosch GLM50C – w sekcji Dalmierz
 • dodano nowy model sprzętu Głowica panoramiczna GigaSky – z możliwością sterowania głowicą w zakresie pionowym i poziomym
 • dodano nowy model sprzętu RTK Kolida S680 – w sekcji Odbiornik GPS (RTK)
 • dodano nowy model sprzętu RTK Ruide Nova R6 – w sekcji Odbiornik GPS (RTK) – ze wstępną obsługą elektronicznej libelli (tylko prezentacja bez kompensacji)
 • dodano przełącznik (w sekcji trzeciej RTK dla ustawień GPS), umożliwiający wyłączenie funkcji automatycznego resetowania połączenia z serwerem NTRIP na życzenie – np. w celu testów diagnostycznych stabilności połączeń
 • dodano funkcję detekcji braku danych i automatycznego resetowania połączenia z serwerem poprawek NTRIP (działa dla opcji gdy poprawki pobierane przez PowerGPS) – domyślnie funkcja ta będzie aktywna
 • poprawka w zakresie wyświetlania statusu aktywnych satelitów w oknie monitora satelitów (aktywne na niebiesko, nieaktywne na czarno)

W zakresie modułu EXTRA:

 • dodano przycisk w tabeli wywołujący dodanie zadania uśrednienia wybranych z tabeli pikiet
 • poprawki w zakresie zadania uśrednienia (zaznaczanie punktu wynikowego)

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R2 (2016-06-24)
** zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.09 :: R3 (2016-07-14)