Historia zmian wersji 2.14

W zakresie wersji PRO:

 1. ulepszenia w zakresie klawiatury ekranowej i trybu wprowadzenia tekstu dla zmiany numerów pikiet
 2. poprawki w zakresie raportowania z poziomu Androida (kwestia pomiaru wielodniowego)
 3. dodanie w sekcji EKSPORT przycisku ZAPISZ PROJEKT (umożliwia ręczne zapisanie projektu)
 4. poprawka w zakresie eksportu gometrii do DXF (zapobieganie uszkodzeniom DXF przy etykietach wieloliniowych)
 5. poprawki w zakresie importu punktów z formatu GPX
 6. zmiany nazewnictwa i informacyjne związane z kwestią PL-KRON86-NH a Kronsztad 86
 7. dodanie w sekcji EKSPORT nowego przycisku POWERGPS XML umożliwiającego eksport do pliku XML bieżącego projektu (z wszystkimi zbiorami i warstwami)
 8. poprawki w zakresie wyświetlania kątów (usunięcie podwójnych symboli kątowych)
 9. zmiana przycisków wywołujących offsety (ekran dostępny pod przyciskiem OFFSET w trybie pomiaru GPS) z układu 3×3 na 4×4
 10. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Boki i pole prostokąta” – pozwalające na uzyskanie parametrów prostokąta (2 boki, powierzchnia i obwód), mając jedynie 3 punkty
 11. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Środek prostokąta” – pozwalające na uzyskanie położenia środka (i 4 wierzchołka) prostokąta, mając jedynie 3 punkty
 12. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Przecięcie odcinków z offsetem” – dotyczy pomiaru punktu poprzez przecięcie prostych/odcinków przesuniętych o wybrane odległości
 13. reorganizacja sekcji Offsety oraz dodanie sekcji BUDYNKI dla offsetów (Menu->Obliczenia->Offsety->Budynki)
 14. dodanie ikon statusowych (romby), ostrzegające lub informujące o wybranych problemach lub rzeczach
 15. rezygnacja z komunikatów informujących o nawiązywaniu i restartowaniu połączenia z poprawkami
 16. dodanie sekcji ustawień APN w oknie Konfiguracji odbiornika GPS (zakładka RTK i tryb poprawek przez antenę)
 17. poprawki w zakresie trybu pomiaru z kompensacją
 18. poprawka w zakresie dodawania punktów w tabeli (usunięcie problemu z podwójnym dodaniem z pierwszego wydania 2.14) *
 19. dodanie informacji o rozpoczęciu i zakończeniu kalibracji akcelerometru dla RTK Ruide R6i *
 20. poprawka w zakresie obsługi kontrolera Polar H3 Plus (kwestia dublowania klawiszy przy wprowadzaniu wartości parametrów dla offsetów)**

W zakresie sprzętu:

 1. wstępne dostosowanie klawiatury i przycisków sprzętowych dla kontrolera Polar H3 Plus
 2. dostosowanie w zakresie offsetów w wychyleniu dla Ruide R6I
 3. usprawnienia i poprawki dot. odbiornika Ruide R6I
 4. usprawnienia dotyczące konfiguracji i przekazywania poprawek Ruide R6I
 5. zmiany i usprawnienia inicjalizacji RTK Ruide R6I
 6. dodanie trybu szybkiego pomiaru – 2,5,10Hz dla odbiornika Ruide R6I
 7. dodanie polecenia Ruide R6I – kalibracja akcelerometru i magnetometru (tylko polecenie, bez paneli informacyjnych)

W zakresie modułu EXTRA:

 1. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Punkt z wychylenia 3-pkt.” – dotyczy pomiaru XYH wykonanego z pochyłomierzem na 3 punkty
 2. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Punkt z wychylenia 2-pkt.” – dotyczy pomiaru XYH wykonanego z pochyłomierzem na 2 punkty – z obsługą wyboru jednego z dwóch potencjalnych rozwiązań
 3. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v4” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji dowolnych (kąt prosty niewymagany)
 4. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v3” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji dowolnych (kąt prosty niewymagany)
 5. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v2” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji prostopadłych
 6. dodanie w ramach sekcji offsetów zadania „Offset krawędzi budynku v1” – dotyczy pomiaru położenia wnęk dla opcji prostopadłych

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.14 :: R2 2018-06-03
** zmiana dostępna w wydaniu trzecim 2.14 :: R2 2018-06-05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *