Historia zmian wersji 2.13

W zakresie wersji PRO:

 1. w zakresie Offsetów – mapy GPS, zmiana w zakresie ikon szybkiego wywołania zadań – zastąpiono zadanie wcięcia kątowego zadaniem radialnego wcięcia liniowego, które będzie bardziej przydatne (wystarczy mieć dalmierz), niż wcięcie kątowe (trzeba mieć tachimetr). Wcięcie kątowe jest cały czas dostępne z poziomu Obliczeń -> Wcięcia i offsety -> Kątowe
 2. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o wizualizację libelli elektronicznej, wartości wychyleń, ikon wł./wył. kompensację
 3. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie mechanizmu ostrzegającego lub szacującego ew. ryzko włączenia/wyłączenia wybranego typu danych lub kopii (opcja wyłączania logów jest dedykowana urządzeniom z mniej wydajną pamięcią, co poprzez kompromis (mniej zapisów) jest w stanie wydłużyć czas eksploatacji danego kontrolera)
 4. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie zakładki KOPIA ZAPASOWA, pozwalającej szybko włączyć lub wyłączyć zapis zbiorczej kopii danych, kopii pikiet, projektu przy końcu pomiaru GPS
 5. w ramach panelu Zaawansowana konfiguracja logów stworzenie zakładki ZAPIS DANYCH, pozwalającej szybko włączyć lub wyłączyć zapis logów wydajności, logów GPS, logów Fixchart, logów poprawek GPS oraz logów serwisowych
 6. dodanie przycisku Zaawansowana konfiguracja logów na ekranie MENU->INFO->DIAGNOSTYKA przenoszącego do nowego panelu konfiguracji logów i zapisu
 7. dodanie przycisku 101 H=123 KOD w ramach panelu „Szybkie sterowanie”, pozwalającej na sterowanie wyświetlaniem etykiet przy pikietach w 5 trybach (bez etykiet / tylko numer punktu / tylko numer i wysokość / tylko numer i kod / numer, wysokość i kod)
 8. dodanie respektowania opcji 101 H=123 KOD w przypadku eksportu do DXF
 9. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie przycisku wysyłki danych do programu Sonda Dynamiczna II (dotyczy głównie wysyłki przez WIFI), pozwalającego na błyskawiczne przesłanie wybranej karty sondowania dynamicznego do komputera PC
 10. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie opcji zakładania/edycji karty sondowania dynamicznego, pozwalającej na wprowadzenie pomiarów sondowania sondami DPL,DPM (odczyty N10 co 10cm) do głębokości 30m, wraz z możliwością wpisywania odczytów klucza dynamometrycznego, a także możliwością opisania miejsca i dodatkowego opisu miejsca sondowania. Założenie karty odbywa się po zaznaczeniu pikiety, dzięki czemu można zmierzyć miejsce wykonania otworu GPS, a następnie rozpoczące prace i w PowerGPS wpisywać wyniki pomiarów skojarzone z tym miejscem
 11. w ramach mapy dodanie wizualizacji obecności miejsca sondowania (otworu geologicznego) w postaci odpowiedniej ikonki (dla pikiet, którym przypisano karty sondowania)
 12. w ramach panelu sondowania dynamicznego dodanie opcji konfiguracji połączenia wysyłania danych przez Internet/WIFI (IP i port)
 13. dodanie przycisku włączania/wyłączania nowego panelu sondowania dynamicznego w ramach panelu „Szybkie sterowanie” (zastosowanie PowerGPS w pomiarach geologicznych i geotechnicznych)
 14. dokonano zmiany stylu rysowania (ulepszenie) wizualizacji libelli elektronicznej
 15. dodanie w ramach panelu „Szybkie sterowanie” funkcji włączania/wyłączania widoczności libelli (jest ona widoczna na mapie i w oknie monitora satelitów)
 16. dodanie nowego panelu mapowego „Szybkie sterowanie” (dostępny po wciśnięciu lewej strzałki w prawym górnym rogu aplikacji)
 17. poprawka w zakresie ładowania pliku projektu (poprawa stabilności) jeśli brak pliku TIF, wykorzystywanego przez projekt
 18. usprawnienie w zakresie reagowania na błędny nr seryjny GPS przy generowaniu raportu
 19. usprawnienie w zakresie generowania raportu z Androida (obsługa generowania z kilku zbiorów naraz)
 20. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu plików projektowych
 21. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu formatów DXF
 22. poprawki i usprawnienia w zakresie odczytu formatów TIF
 23. usprawnienie w zakresie odczytu formatów SHP* – dodanie obsługi innych typów elementów poligonowych
 24. poprawki w zakresie odczytu formatów SHP* – korekta wyświetlania wczytanych obiektów po imporcie (zapobiega czarnym poligonom)
 25. poprawki i usprawnienia w zakresie stabilności pracy
 26. usprawnienia w zakresie informacyjnym po imporcie

W zakresie sprzętu:

 1. dodano sygnalizację dźwiękową odbioru pomiaru odległości z dalmierza Bluetooth (Leica lub Bosch)
 2. w ramach opcji Konfiguracji GPS i sekcji Pokaż więcej wprowadzenie nowej kontrolki Pomiar wychylenia z możliwością wyboru trybu inicjalizacji (bez pochyłomierza / pochyłomierz 1HZ / pochyłomierz 10HZ). Opcja ta jest obsługiwana na razie tylko dla odbiorników Ruide R6I i umożliwia pracę w trybie z elektroniczną libellą i/lub kompensacją wychylenia
 3. dodanie profilu „Ruide R6I” z obsługą trybu poprawek zewnętrznych (przez PowerGPS) oraz GSM (przez antenę GPS)
 4. dodanie profilu „CHC X900+V2” dla odbiorników CHC mających problemy z zamrażaniem ciągłości strumienia danych GPS
 5. dodanie opcji „Tylko tryb ręczny” – mających zastosowanie do modeli Disto (D3aBT, D8), umożliwiając jednokierunkową komunikację, dzięki której dalmierz nie będzie wchodził do trybu zdalnego (ale nie będzie też możliwości pomiaru zdalnego i sterowania plamką lasera) – funkcja wprowadzona ze względu na ograniczenia dalmierzy Disto w zakresie sterowania wyborem trybów pracy
 6. dodatkowe usprawnienia w zakresie dostosowania odbiorników GPS RTK ComNav T300 (tylko poprawki z kontrolera)
 7. poprawka w zakresie wyboru kierunku tyczenia* (naprawia błąd z wydania pierwszego 2.13)
 8. dalsze usprawnienia profilu Ruide R6I*

W zakresie modułu EXTRA:

 1. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o przycisk DIAGNOSTYKA, pozwalający na weryfikację pracy sensora wychylenia (z prezentacją libelli oraz kompasu, wartości wychyleń i ich odchyleń standardowych)
 2. ulepszenie panelu KOMPENSATOR WYCHYLENIA (dostępny z MENU->SPRZĘT->ODBIORNIK GPS) o przycisk USTAWIENIA, pozwalający na dostęp do obecnych i przyszłych funkcji związanych z pomiarami w pochyleniu (tutaj znajdą się opcje kalibracji i weryfikacji pracy sensorów)
 3. wyświetlanie tyczki (dotyczy kompensacji lub pracy w wychyleniu) w ramach monitora satelitów (ekran podglądu pomiaru 3D)
 4. dodanie przycisku włączania/wyłączania pokazywania ikon grotu tyczki i położenia anteny (dotyczy kompensacji lub pracy w wychyleniu) w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 5. dodanie przycisku włączania/wyłączania kompensacji wychylenia w ramach panelu „Szybkie sterowanie” (na razie kompensacja wychylenia jest wprowadzana eksperymentalnie dla modelu Ruide R6I, tj. bez obsługi kalibracji magnetometru i akcelerometru)
 6. dodanie przycisku przechodzenia do opcji kompensacji w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 7. dodanie przycisku włączania/wyłączania nowego mapowego panelu szybkich kodów w ramach panelu „Szybkie sterowanie”
 8. w ramach mapowego panelu szybkich kodów wprowadzono włącznik/wyłącznik możliwości automatycznego uruchamiania pomiaru po wykonaniu przypisania kodu
 9. dodanie nowego mapowego panelu szybkich kodów (jest on widoczny w trybach pomiaru GPS) – panel zawiera 10 pierwszych szybkich kodów (które mogą być predefiniowane w oknie „Szybki kod” – w panelu jest przycisk do wchodzenia w tryb konfiguacji)

 
* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.13 :: R2 2018-02-05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *