Archive for Historia aktualizacji

Historia zmian wersji 2.08

W zakresie wersji PRO:

 • odczyt projektów z Raportów z wersji 2.08
 • usprawnienia w zakresie zapamiętywania i przywoływania ostatniej ustawianej płaszczyzny odniesienia dla dalmierza Bosch GLM100C
 • dodano informację o ostatniej ustawianej płaszczyźnie odniesienia dla sprzętu typu dalmierz
 • poprawki w zakresie ładowania plików RW5
 • poprawki w zakresie generowania raportów

Historia zmian wersji 2.07

W zakresie wersji PRO:

 • poprawki w zakresie obsługi pomiaru GPS z użyciem układów 1965 empirycznych
 • optymalizacje w zakresie łączenia z urządzeniami Bluetooth
 • dostosowanie do odbiornika Spectra Precision SP60 (poprawki przez PowerGPS)
 • dostosowanie do telefonu Hammer AXE LTE
 • wstępne dostosowanie do odbiornika Altus NR2 (poprawki przez PowerGPS)
 • dodanie zadania „Domiar kątowy” umożliwiającego obliczenia punktu wcinanego na bazie zmodyfikowanej metody offsetowej (ortogonalnej)
 • dodanie panelu „Pamięć” umożliwiającego sprawdzenie dostępności pamięci dyskowej
 • dodanie panelu „Informacje o systemie”, wyświetlającego podstawowe dane informacyjne dotyczące Androida
 • dodanie panelu „Testy diagnostyczne” oraz dwóch testów pamięci wbudowanej i zewnętrznej
 • dodanie Panelu „Dostosowanie innego sprzętu” umożliwiającego podłączenie do nieobsługiwanego w PowerGPS sprzętu w celu pomocy w analizie i dostosowaniu
 • poprawka w zakresie funkcji „Usuń” w panelu edycji pikiet dostępnego z poziomu tabeli
 • ulepszenia w zakresie Monitora satelitów – wyświetlanie większej ilości informacji o sygnałach
 • poprawka w zakresie zapobiegania „miganiu” ilości satelitów przy wybranych modelach GPS

PowerGPS na fali, czyli wkracza wersja 2.06

Ledwo koniec lutego i mieliśmy aktualizację PowerGPS, a tu nagle pojawia się kolejna!
Co się stało? Czyżby krytyczne poprawki?

Bynajmniej! To po prostu kolejny odbiornik RTK działający z PowerGPS!
Read more

Historia zmian wersji 2.06

W zakresie wersji PRO:

 • zmiana w zakresie okna monitora satelitów – dodanie prezentacji systemów Galileo, SBAS i innych oraz wstępne usunięcie paska współrzędnych ze strony monitorowania satelitów (zrobienie miejsca na więcej danych dot. sygnałów z satelitów)
 • dodanie obsługi wykazu satelitów z systemów Galileo, SBAS, QZSS (traktowane jako SBAS) przy przetwarzaniu danych z wybranych odbiorników RTK, obecnie wyświetlanie obejmuje podział na: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, SBAS oraz inne – łącznie z zapisywaniem informacji do formatu PowerGPS (aktualizacja formatu)
 • dodanie obsługi odbiornika RTK Ruide S680
 • dodanie możliwości korzystania z wartości ujemnych a lub b, dla zadania Punkt na linii – pozwoli to na wyznaczanie punktów pośrednich poza linią bazową
 • usprawnienia i poprawki w zakresie zadania Domiar ortogonalny -m.in. aktywacja punktu 1 tuż po dodaniu zadania (łatwiejsze dodawanie punktu z mapy) oraz dodanie możliwości generowania punktu pośredniego (znajdującego się na linii bazowej)

Premiera RTK PowerGPS II czyli tachimetr w akcji!

W grudniu, tuż przed Świętami, udostępniliśmy przedpremierowy dostęp do pierwszych wydań PowerGPS serii II.
To oznaczało, że wkrótce nastąpi oficjalna premiera serii II..

I ten moment właśnie nadszedł! Nowa aplikacja została dodana do sklepu Google Play – kliknij aby to zobaczyć!
Read more

Historia zmian wersji 2.05

W zakresie wersji PRO:

 • poprawka w zakresie użycia trybów ETRF89 w zakresie pomiaru GPS (moduł Transformacje) *
 • dodanie możliwości tyczenia linii bez wskazywania jej z mapy, tj. tyczenia linii na podstawie wybranych z listy dwóch punktów
 • dodanie konfiguracji Nadowski.Net do listy serwerów poprawek RTN
 • poprawki w zakresie importu punktów z pliku tekstowego – rozwiązanie problemu polskich liter przy imporcie
 • poprawki w zakresie zmiany kolejności zbiorów w panelu zbiorów
 • dodanie okna podglądu właściwości pikiety (Charakterystyka Punktu) z poziomu tabeli – zawierającej na jednej stronie współrzędne, kod opis oraz informacje (np. o pomiarze GNSS)
 • dodanie opcji wysyłania projektu na serwer RTK24.net z poziomu listy projektów – np. z poziomu ekranu startowego (tym samym brak konieczności ładowania projektu, aby móc go wysłać na serwer)
 • dodanie okna informacyjnego w zakresie opisu sposobu komunikacji z tachimetrami bez opcji Bluetooth (przez Adapter) – z propozycją komunikacji poprzez adapter RS232-Bluetooth, np. Ultra-Adapter)
 • dodanie listy wybranych urządzeń Topcon, kompatybilnych z wcześniejszym wdrożeniem (Topcon GTS-100N, GTS-210, GTS-230N)
 • dodanie obsługi tachimetru Topcon GTS-220 w zakresie importu pikiet z tachimetru (także do pliku)
 • dodanie listy wybranych urządzeń Nikon, kompatybilnych z wcześniejszym wdrożeniem (Nikon DTM-352, DTM-362, DTM-500, DTM-501, NPL-322, NPR-302, NPR-332, NPR-352, NPR-362 oraz Nivo M)
 • dodanie obsługi tachimetru Nikon DTM-332 w zakresie importu pikiet z tachimetru (także do pliku)
 • poprawki i usprawnienia w zakresie wyświetlania ilości satelitów dla RTK South
 • dodanie obsługi kompaktowego odbiornika RTK South S660
 • poprawki w zakresie importu geometrii z formatu DXF (automatyczne rozpoznawanie układu odniesienia)
 • poprawki w zakresie importu geometrii z formatu DXF (lepsze kolorowanie)
 • poprawki w zakresie widoczności symbolu punktów po imporcie zbioru z formatu DXF
 • poprawki w zakresie importu wybranych plików TIF (w szczególności rastrów 1-bitowych)
 • poprawki w zakresie interfejsu zadania obliczenia pola i obwodu powierzchni
 • poprawki w zakresie ładowania projektu z zapisanymi podkładami rastrowymi
 • dodanie funkcji diagnostycznej – „Odzyskaj punkty”, wykonującej odzyskanie współrzędnych pikiet z plików TXT i GPT zapisanych pojedynczo przy pomiarze GPS (przydatne, jeśli usunęliśy projekt i dysponujemy tylko pojedynczymi plikami i chcemy szybko uzyskać listę w jednym pliku). Uwaga! działa masowo dla wszystkich projektów w katalogu Projektów – zapisuje CSV.
 • dodanie możliwości odświeżania licencji z poziomu programu (zakładka „Info”, „Dostępne moduły”)
 • drobna kosmetyka w zakresie ikon interfejsu

W zakresie modułu Extra:

 • dodanie możliwości obracania kierunku dla zadania podziału powierzchni
 • dodanie zadania podziału powierzchni zdefiniowanej 4-ma punktami (dostępne z poziomu menu „Inne obliczenia”)
 • dodanie zadania generowania siatki orto (regularnej) – na podstawie dwóch zadanych punktów oraz ilości kolumn i rzędów (dostępne z poziomu menu „Inne obliczenia”) – opcja przydatna do wykorzystania PowerGPS w rolnictwie precyzyjnym
 • zmiany w zakresie podstawowego okna obliczeń (dodanie skrótu do uśredniania)
 • dodanie zadania uśredniania wybranych punktów – (dostępne z poziomu menu „Inne obliczenia” – zadanie „Punkt ze średniej”)
 • dodanie obsługi tachimetru Nikon DTM-332 w zakresie importu obserwacji z tachimetru (także do pliku)
 • dodanie obsługi tachimetru Nikon DTM-332 w zakresie eksportu pikiet do tachimetru
 • dodanie obsługi tachimetru Nikon DTM-332 w zakresie importu pikiet (i obserwacji) z tachimetru

W zakresie modułu Transformacje:

 • dodanie funkcji „Przelicz punkty z kalibracji” – dostępnej pod przyciskiem „Więcej” w panelu Kalibracji (wpasowania XY). Funkcja dokonuje przeliczenia pikiet, które były wcześniej zmierzone przy pomocy metody kalibracji (przydatne jeśli po pierwszych pomiarach zmieniono parametry kalibracji i chcemy zmodyfikowaną kalibracją objąć wszystkie powiązane punkty).

* wydanie drugie 2.05 :: R2 2016-03-04

PowerGPS krok przed rokiem 2016!

Raporty GPS otrzymały swoją aktualizację przed Sylwestrem, PowerGPS również! Najnowsza wersja 2.04 wnosi przede wszystkim poprawki i usprawnienia istniejących ekranów.
Read more

Historia zmian wersji 2.04

Co nowego w PowerGPS 2.04?

Historia ważniejszych zmian:

 • usprawnienia w zakresie importu rastrów – dodano możliwość importu rastrów JPEG z georeferencją TFW, z automatycznym przetwarzaniem do optymalizowanego TIF
 • usprawnienia w zakresie obsługi TIFów bez piramidy widoków – dodano możliwość obsługi przetwarzania pliku do formatu TIF z piramidą widoków bezpośrednio w aplikacji wraz z ekranem postępu przetwarzania rastra
 • poprawki w zakresie funkcjonowania zadań Hansena w zakresie nowego interfejsu graficznego
 • nowy wygląd i podłączenie zadania pomiaru powierzchni i obwodu w nowym interfejsie graficznym – z większymi możliwościami
 • poprawki w zakresie obsługi autoryzacji i pobierania informacji o nowościach
 • nowy wygląd panelu informacyjnego
 • poprawka w zakresie funkcji wykonywania zdjęcia
 • normalizacje w zakresie modułu Raportowego GPS
 • usprawnienie w zakresie wyświetlania list – m.in. dodanie płynnego przewijania bez ukrywania pierwszych/ostatnich elementów niemieszczących się w widoku

PowerGPS seria II – przedpremiera

Święta tuż tuż, a zapowiadany RTK PowerGPS w serii II w końcu może trafić do testerów i osób zainteresowanych sprawdzeniem programu ze swoimi odbiornikami RTK.

Co prawda na razie traktujemy tę wersję jako betę (nie mieliśmy okazji sprawdzić tego konkretnego wydania z wszystkimi obsługiwanymi RTK) – jednakże powinna być to jak najbardziej funkcjonalna wersja, z pomocą której można wykonywać pomiary.

Read more

Historia zmian wersji 1.52

Co nowego w PowerGPS 1.52?

Historia ważniejszych zmian:

 • dodanie wyświetlania współrzędnych i nazwy zaznaczonego punktu w trybie edycji
 • dodano mechanizm sprawdzania ostatniej aktualizacji (wyświetlany numer wersji nowego wydania PowerGPS oknie startowym, jeśli pojawiła się nowa wersja + wykaz poprawek po kliknięciu w przycisk w sekcji Informacje)
 • dodano granicę powiększenia/pomniejszenia mapy (zapobieganie problemom numerycznym przy zbyt dużym pomniejszeniu)
 • usprawnienia w zakresie autoryzacji
 • dodano wyświetlanie dymków w wersji WindowsPC
 • usprawnienie w zakresie komunikacji z dalmierzami Disto D8– dodanie trybu ponownego wysłania komendy w przypadku otrzymania informacji o błędnej komendzie (problem obserwowany był globalnie (nie tylko w PowerGPS) na dalmierzach Disto D8 w komunikacji z systemem Android – w niektórych przypadkach (losowo) dalmierz nieprawidłowo wysyłał komendę „nierozpoznana komenda”)
 • poprawka w zakresie prezentacji menu ustawień Android dla urządzeń nie posiadających polskiej wersji językowej (we wcześniejszej wersji było angielskie zamiast polskie)
 • usprawnienie w zakresie eksportu współrzędnych do pliku tekstowego (znak łamania końca linii Win, zamiast Unix)
 • dodanie nowej geoidy EGM 2008, przyciętej na obszar całej Polski
 • przesunięcie ikony pomiaru punktu na dół listy ikon pomiaru GPS (w trybie mapy) – w celu ułatwienia dostępności podczas pomiaru

W zakresie wersji demonstracyjnych:

 • ustawienie limitu testowania na 14 dni
 • ograniczenie ilości mierzonych punktów GPS do 15-tu