Historia zmian wersji 2.10

W zakresie sprzętu:

 1. dostosowanie do odbiornika RTK: Hemisphere A325
 2. podstawowe dostosowanie do odbiornika RTK: Satlab SLC (w zakresie poprawek wysyłanych przez PowerGPS – bez konfiguracji zewnętrznego modemu GSM)
 3. podstawowe dostosowanie do odbiornika RTK: Satlab SL500/SL600 (w zakresie poprawek wysyłanych przez PowerGPS – bez konfiguracji zewnętrznego modemu GSM)
 4. dostosowanie do nowej wersji odbiornika RTK: Ruide S680P Meteor
 5. poprawki w zakresie profilu pomiarowego Hemisphere S320
 6. dodanie profilu pomiarowego RTK Spectra Precision SP80
 7. dodanie profilu Kolida S680P
 8. poprawki w zakresie migania satelitów użytych dla CHC X900+
 9. poprawki w zakresie identyfikacji stacji bazowych dla CHC X900+
 10. poprawki w zakresie inicjalizacji bazującej na schemacie Novatel

W zakresie wersji PRO:

  • ZWIĄZANE Z RYSOWANIEM I EDYCJĄ
   1. dodanie przycisku ZAZNACZ w panelu Tabeli pozwalającym na zaznaczenie wielu pikiet naraz wg wybranych schematów (m.in. zaznaczenie wszystkich, zaznaczenie tylko projektowych, zaznaczenie tylko GPS) *
   2. dodano możliwość dodawania punktów do poligonu (w trybie rysowania) (wybieramy rysowanie punktów, zaznaczamy poligon i klikamy w jego bok)
   3. dodano możliwość dodawania punktów do linii (w trybie rysowania)
  • ZWIĄZANE Z GPS
   1. zmiana wyglądu panelu konfiguracji GPS (Menu->Sprzęt->GPS) – dodanie czytelnych dużych ikon
   2. dodatkowy panel górny HDOP VDOP GDOP TDOP RMS2D RMS1D dla pomiaru/tyczenia/kontroli
   3. poprawki w zakresie tyczenia linii poza bieżącą (przy ddłg. linii)
   4. dodanie opcji „Dodaj i wytycz punkt” – umożliwiającej dodanie pikiety z ręki i uruchomienie od razu tyczenia tego punktu
   5. dodanie ekranu diagnostycznego dla GPS (terminal i informacje o połączeniu, z opcją czyszczenia i pauzy)
   6. dodanie dodatkowych interwałów dla interwałów czasowych i odległościowych dla pomiaru ciągłego
   7. niewyświetlanie dymku o zapisie punktów gdy używana jest metoda ciągła pomiaru GPS
   8. zmiana sposobu funkcjonowania przybliżania: pierwsze włączenie GPS przy powiększeniu w skali rzędu >100km zoomuje automatycznie na 10m
   9. dodanie nowego typu raportu FixChart – strona HTML z wykazem odnośnie dokładności i trybu rozwiązań GNSS (do analizy stabilności serwisów NTRIP i połączeń z RTK-RTN)
   10. poprawka w zakresie ustawienia interwału czasu dla pomiaru ciągłego
   11. poprawka w zakresie ustawienia interwału odległości dla pomiaru ciągłego
   12. zwiększono czas oczekiwania na spełniające filtr GPS epoki z +20% epok na +100% epok
   13. poprawka w zakresie wyboru trybu pomiaru dla tyczenia
   14. poprawka w zakresie wyboru epok tyczenia
   15. poprawka w zakresie wyboru filtra (automatyczne ustawianie zakładki)
   16. poprawki kwestii pomiaru linii GPS
   17. usprawnianie i poprawki wydajności komunikacji z GPS (m.in. usunięcie rzadkich problemów z zawieszaniem przy korzystaniu z modemu GSM)
   18. poprawki w zakresie obsługi odbiornika GPS#2
  • INTERFEJS I WYŚWIETLANIE
   1. poprawki w zakresie wielkości etykiet (numerów) pikiet na mapie *
   2. kosmetyka w zakresie ikon interfejsu: warstw i zbiorów *
   3. dodanie okna powitalnego z możliwością szybkiej konfiguracji GPS, dalmierza i tolerancji
   4. ulepszenie okna menedżera projektów – dodano pasek umożliwiający ładowanie projektów z pamięci, z karty zewnętrznej i dysku sieciowego rtk24.net
   5. ulepszenie okna aktywacji (wygodniejsza aktywacja wersji komercyjnej)
   6. dodanie możliwością włączania/wyłączania okna powitalnego z poziomu sekcji „Opcje stanowiska”
   7. optymalizacja wyświetlania większych zbiorów danych (1000-1500 pkt.)
   8. optymalizacja czcionki głównej stosowanej w przyciskach
   9. dodanie górnego panelu (w trybie edycji) informującego o bieżącej warstwie zaznaczonego obiektu
   10. optymalizacja wyświetlania pikiet w trybie 3D
   11. dodanie 3 trybów obracania kamerą w 3D (orbitowanie – obrót w pionie i poziomie, przesuwanie względem płaszczyzny kamery w boki i w górę\dół, przesuwanie względem płaszczyzny poziomej)
   12. poprawki w zakresie wyświetlania powierzchni dla poligonu (ha zamiast m2)
   13. poprawka wyświetlania nazw poligonów/linii/innych obiektów gdy zmieniono nazwy
   14. usprawnienia związane z Android 6
   15. dodano ekran informacyjny dla bieżącego projektu
   16. dodano opcję usuwania {logów i/lub kopii} dla wybranego projektu
   17. dodano opcję usuwania wybranego projektu
   18. poprawki w zakresie wyświetlania styli dla linii
   19. dodanie możliwości szybkiego włączania widoczności zbiorów
   20. poprawki kosmetyczne w zakresie etykiet i interfejsu
  • OBLICZENIA I ZADANIA GEODEZYJNE
   1. zastąpienie mniejszej ciemniejszej klawiatury numerycznej do wprowadzania parametrów zadań geodezyjnych nową utrzymaną w jaśniejszej kolorystyce, z możliwością lepszej obsługi dalmierza (większy przycisk pomiarowy)
   2. poprawka w zakresie możliwości zaznaczenia czołówki
   3. dodanie opcji usuwania pomiaru liniowego (czołówki)
   4. dodanie dymku z mikroinstrukcją przy włączeniu pomiaru czołówek
   5. dodanie opcji tworzenia poligonu z zadania obliczenia pola pow.
   6. dodanie opcji tworzenia linii z zadania obliczenia pola pow.
  • IMPORT I EKSPORT
   1. poprawki w zakresie pobierania ustawień raportów z serwera RTK24.net
   2. optymalizacja i przyspieszenie ładowania DXF
   3. dodano możliwość importu warstw z DXF
   4. dodano okno szczegółowego importu DXF
   5. dodanie ładowania logów GPS z formatu SRT (videorejestrator Autoboy Android)
   6. dodanie ładowania logów GPS z formatu CSV – import z GPS loggerów MTK
   7. dodanie ładowania logów GPS z formatu ANDROID CSV PowerGPS
   8. poprawki w zakresie importu z pliku TXT (opcje – kosmetyka w zakresie kontrastu)
   9. dodanie możliwości zamiany osi XY dla importowanego rastra
   10. dodano zapis projektów na kartę pamięci (wymaga roota)
   11. dodano możliwość wyboru dowolnego układu odniesienia przy imporcie TIF
   12. dodanie możliwości ustawienia georeferencji TIF/JPG wg bieżącego widoku
   13. poprawki przy imporcie niektórych typów TIF
   14. harmonizacja w zakresie wielkość RMS2D i RMS1D pozyskiwanych z pomiaru PowerGPSem (usprawnienie raportowanej dokładności)

W zakresie modułu EXTRA:

  • ZWIĄZANE Z RYSOWANIEM I EDYCJĄ
   1. dodanie funkcji Duplikacji elementów, pozwalającym na skopiowanie wybranych elementów (pikiet, linii, poligonów) do innego zbioru lub innej warstwy. Funkcja dostępna pod przyciskiem Więcej dla zaznaczenia *
   2. dodanie dodatkowych pozycji menu pod przyciskiem ZAZNACZ w panelu Tabeli (m.in. zaznaczanie w czasu, typów rozwiązań..itp) *
   3. dodanie opcji offsetu (powiększania\pomniejszania) dla poligonów (obszarów)
   4. poprawki w zakresie przypisywania nowych elementów do warstw
   5. dodanie możliwości przypisywania zaznaczonych elementów do wybranej warstwy
   6. obsługa zaznaczania wielu obiektów naraz
   7. dodanie sposobu zaznaczania poprzez okrąg
   8. dodanie sposobu zaznaczania poprzez prostokąt
   9. dodanie metody zaznaczania „dodawanie do zaznaczania”
   10. dodanie metody zaznaczania „odejmowanie z zaznaczania”
   11. dodanie metody zaznaczania „przełączanie zaznaczania”
   12. dodanie przełączania obsługi trybów zaznaczania – „nowe zaznaczanie”, „dodawanie do zaznaczanie”, „odejmowanie od zaznaczania”, „przełączanie zaznaczania”
   13. dodanie opcji prostowania linii
   14. dodanie opcji normalizacji linii
   15. dodanie opcji prostowania kątów dla linii i poligonów
   16. dodano zaznaczanie obiektów z danej warstwy (polecenie menu warstw)
   17. dodano odznaczanie obiektów z danej warstwy (polecenie menu warstw)
   18. dodano kasowanie obiektów z danej warstwy
   19. dodano przepisywanie przynależności z aktywnej warstwy do danej warstwy
   20. dodano przepisywanie przynależności z aktywnej warstwy do warstwy zerowej
   21. dodano informacje/statystykę warstw
   22. dodano opcję kasowania warstw
   23. poprawka w zakresie edycji nazwy warstwy
  • OBLICZENIA I ZADANIA GEODEZYJNE
   1. dodanie zadania punkt z przedłużenia – dedykowane zadanie upraszczające wcinanie punktów na linii
   2. poprawki widoczności ikon podziału i uśrednienia
   3. poprawki w zakresie wyboru punktów do uśredniania i wyboru punktu uśrednionego (wynikowego)
   4. poprawki w zakresie wyboru punktów dla zadania uśrednienia i pola powierzchni
   5. dodanie opcji pokazania statystyki dla obliczonego uśrednienia (z zadań geodezyjnych)
   6. dodanie opcji pokazania statystyki dla obliczonego pola pow. (z zadań geodezyjnych)
  • INTERFEJS I WYŚWIETLANIE
   1. optymalizacja (przyspieszenie) w przypadku przełączania zbiorów
   2. poprawka w zakresie wywołania funkcji przerysowania bieżącego zbioru
   3. poprawki w zakresie zapisu/odczytu informacji o stylach obiektów ustawionych przez użytkownika
   4. zmiana sposobu wyświetlania – rysowanie nieaktywnych warstw na szaro
   5. poprawka w zakresie wywołania opcji dla trybu rysowania
   6. dodanie możliwości szybkiego włączania widoczności/zamrażania warstw
   7. dodanie sygnalizacji, która warstwa na liście jest włączona/wyłączona
  • IMPORT I EKSPORT
   1. zmiany w zakresie eksportu – DXF i DGN tylko dla warstw widocznych
   2. poprawki w zakresie importu śladów GPS – z podziałem na warstwy

W zakresie modułu TRANSFORMACJE:

 1. w zakresie kalibracji dodano opcje „afiniczna (#10), rzutowa (#14), helmerta (#02), więcej…” – ułatwi to wybór rekomendowanych metod kalibracji
 2. możliwość dodawania punktów do zestawu kalibracji (umożliwia łączenie kilku profili w jeden)
 3. poprawki w zakresie przełączania metody kalibracji
 4. poprawki i usprawnienia w zakresie ładowania\zapisu kalibracji do pliku
 5. poprawka w zakresie etykiety przycisku „punkty” dla wpasowania

W zakresie modułu TRANSFORMACJE+EXTRA:

 1. dodano możliwość transformacji do układu pierwotnego/wtórnego dla wszystkich obiektów z warstwy
 2. dodano możliwość transformacji do pierwotnego/wtórnego punktów (zaznaczenia – także dla wielu)
 3. dodano pokazywanie miejsca transformacji pierwotnej/wtornej dla zaznaczonego punktu (przydaje się w testowaniu dostosowania poziomego)

W zakresie modułu GLOBAL:

 1. dodanie nowych układów odniesienia (WGS i niemieckich)
 2. dodatkowa wersja językowa – angielska

* zmiany dostępne w wydaniu drugim 2.10, R2 2016-12-27

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *