Korekta wpasowania poziomego na Androidzie

Mierząc pikiety z wykorzystaniem PowerGPS, możemy je mierzyć w sposób klasyczny (pomiar GPS) lub rzutując współrzędne GPS na wsp. lokalne (pomiar GPS z wpasowaniem lokalnym).

Jeśli dokonaliśmy pomiaru z kalibracją – ładnie!

Jeśli jednak zrobiliśmy pomiary punktów wpasowania, lecz z jakiegoś powodu wyłączyliśmy kalibrację (czyli deaktywowaliśmy ją), niestety, ale pomierzone pikiety będą posiadały współrzędne globalne, zazwyczaj w układzie 2000.

W jaki sposób możemy przeliczyć pikiety po zakończeniu takiego pomiaru? No przecież nie wybierzemy się jeszcze raz w teren, aby powtórzyć pomiar!

Jeśli dysponujemy Raportami z modułem Dokładnościowym – odsyłam do tego wpisu. Na konkretnym przykładzie pokazuje co i jak.

Ale .. tutaj mamy blog dotyczący PowerGPS, więc pytanie, jak w tym przypadku sobie poradzić?

Weźmy na warsztat ten sam plik projektu, co w samouczku na blogu raportów.

Naszym zadaniem będzie przeliczenie pikiet i takie dobranie metody, aby przeliczenie było jak najbardziej miarodajne. Co prawda, jeśli przeczytamy wpis na stronie Raportów, będzie wiadomo, jaką metodę wybrać. Pytanie jednak – jak to zrobić po fakcie i czy faktycznie takie przeliczenie będzie wiążące.

Zaczynamy od otworzenia projektu w PowerGPSie.

Następnie przechodzimy do MENU->UKŁAD ODNIESIENIA i w sekcji WPASOWANIE LOKALNE wciskamy KONFIGURUJ:

Duży błąd transformacji na punktach dostosowania rzuca się w oczy.

Wciskamy więc przycisk przy etykiecie Metoda i wybieramy:

AFINICZNA(#10) MIN. 3 pkt

W tym przypadku wybraliśmy metodę afiniczną z popawkami Hausbrandta, choć nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać metodę znaną z wpisu dot. Raportów (Afiniczną bez poprawek Hausbrandta, czyli #09). Po prostu przy zmianie metody klikamy wybór innych metod i zaznaczamy wspomnianą pozycję #09. AFINICZNA PRECYZYJNA #2.

Wysoki błąd zniknął, jego miejsce zajął satysfakcjonujący błąd transformacji mniejszy niż 1mm. Jest dobrze!

Niestety to nie oznacza, że wszystkie zmierzone pikiety zostaną przeliczone. Aplikacja bowiem nie wie, które chcemy przeliczyć.

Łatwo można to sprawdzić, próbując wygenerować raport z pomiaru GPS.

MENU->EKSPORT->DO RAPORTU GPS klikamy HTML, a później: POKAŻ RAPORT:

Porównajmy pikietę 8:

przypomnijmy, jak wyglądały w Raportach, wsp. już przeliczone:

Z tego porównania niestety widać, że wsp. wciąż wskazują na opcję BEZ kalibracji.

Wchodzimy więc do tabeli (MENU->TABELA) i klikamy opcję ZAZNACZ.

Z menu, które się pojawi, wybieramy Zaznacz punkty GPS i po tym dla każdego zmierzonego punktu metodą GNSS zostanie włączone podświetlenie:

Niestety, podświetleniu uległy również punktu użyte w kalibracji, tj:

Gps1158, Gps1144 oraz Gps1158.

Te punkty należy odznaczyć ręcznie:

Teraz wciskamy przycisk WIĘCEJ i klikamy Transformuj do układu wtórnego.

Gdybyśmy teraz wygenerowali raport, uzyskamy koordynaty:

Znów wskazujące na brak transformacji.

Ale, jeśli dokonamy eksportu pikiet do formatu tekstowego, uzyskamy:

Rzućmu okiem na wcześniejszy zrzut weryfikacji z Raportów:

Zerowe różnice przy tym profilu wskazują na użycie kalibracji… Dlaczego zatem w Raporcie GNSS te wsp. się nie pojawiły?

Idea modyfikacji wsp. w PowerGPS

Raport generowany z Androida opiera się na oryginalnie zarejestrowanych danych. Ponieważ zapisane są nie tylko współrzędne, ale też i cała otoczka pomiaru (DOP, parametry jakościowe HSIG, VSIG)..itd, także kalibracja, ew. modyfikacje wsp. w PowerGPS (także te „niechcący”) mogłyby wpłynąć na utratę oryginalnego pomiaru. PowerGPS zapisuje co prawda dane w kilku miejscach, ale aby zapewnić pełną spójność po takiej modyfikacji, trzeba by również zmodyfikować wszystkie kopie, co praktycznie było bardzo ciężkie do wykonania.

Dlatego ten oryginalny pomiar jest traktowany bardzo poważnie – nie ulega zmianie. Ew. zmianie mogą ulec wsp. XYH – co widać np. na eksporcie tekstowym, ale oryginalne dane z pomiaru GNSS nie zostaną zmienione. Gwarantuje to trwałość i spójność danych i potwierdza sens jako rejestratora (gdzie manipulacja danych nie jest możliwa), z drugiej jednak strony (przez eksport tekstowy) – daje pewne możliwości w zakresie wyciągnięcia współrzędnych w sytuacjach, gdy były później edytowane (lub transformowane). Więc współrzędne można przeliczyć nawet na Androidzie, pamiętając oczywiście o tym, iż w raporcie generowanym z telefonu, wsp. nie ulegną zmianie.

Jeśli w przypadku takim jak powyżej – chcielibyście zawrzeć w Raporcie zmienione współrzędne – należy skorzystać z Windowsowej aplikacji RaportyGPS i zmiany dokonać w jej obrębie. Dopiero wówczas będzie można wykazać w raporcie inne współrzędne.

To zabezpieczenie może się też przydać do weryfikacji prac zespołów pomiarowych – Raporty odczytują oryginalnie zapisane dane z pomiaru GPS, więc obojętnie jak bardzo wsp. byłyby zmienione (czy przesunięte w Androidze) – w Raportach zaimportujecie oryginalny pomiar, co pozwoli na weryfikację otrzymanych danych i znalezienie ew. różnic.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *